Etiket: David Frisby

David Frisby – Modernlik Fragmanları

Kendi başına bırakıldığında… hayat kesintisiz akıp gider; hayatın hiç durm ayan tem posu, her tür tekil biçim in değişm ez süresine karşı koyar. H er kültürel biçim , yaratılır yaratılm az, hayatın güçleri tarafından yenip bitirilir değişen ölçülerde. Bu biçim lerden birinin gelişim i tam am lanır tam am lanm az, diğeri oluşm aya başlar; […]