Etiket: Şinasi Altundağ

Şinasi Altundağ – Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı – Mısır Meselesi (1831-1841)

Ankara DU ve Tarih – Coğrafya Fakültesine Habilitasyon tezi olarak takdimine cesaret ettiğim bu naçiz eser, esas itibariyle, Mısır Valisi Kavalaiı Mehmet Ali Paşanın isyanı ve Suriyeye taarruzu ile başlıyan ve 1831 – 1841 seneleri arasında cereyan eden Mısır meselesinin -tesbit edebildiğim nispettesebeplerini, safhalarını ve neticelerini ihtiva etmektedir. Şark meselesinin devamından başka bir şey olmıyan […]