Ali Şeriati – Anne Baba Biz Suçluyuz

Çağı ve toplumu tanımak, her düşünce ekolü mensubu için bir zorunluluktur. İçinde yaşadıkları çağı ve toplumu gereği gibi tanımayan, elverişli tüm koşul ve sınırları zorlayarak kritiğini yapamayan dava erlerinin başarılı olmaları beklenemeyeceği gibi, bu tip insanların ayaklarının yere bastığı da söylenemez. Ayaklan yere sağlam basmayan bu müslümanların ütopik, toplumdan yalıtılmış ve havada seyreden bir pozisyonda yaşamaları da başlı başına bir saçmalık olsa gerektir. Kanaatimizce, çevirisini sunduğumuz kitabın yazarı Şeriat! de aynı kaygıdan yola çıkarak toplumu sağlıklı bir analize tabi tutmayı ve eleştirmeyi denemiştir. Şeriatı, bu değerlendirmesi sonucunda toplumda üç kesimin varlığını tesbit etmektedir: 1- Gelenekçi, mirasyedilerden oluşan dindar kesim. 2- Geleneksel dinî anlayışı aynen kabullendiklerinden dolayı dine karşıt ve batıcı (Garbzede) okumuş/entellektüel kesim. 3- Her iki kesimin de saldırısına uğrayan ve dini gerçek yapısıyla algılamaya çabalayan kesim. Kitap iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de İslâmî kavramlar ve ibadetler farklı perspektiften ele alınmaktadır. Birinci bölümde, yazar yukarıda belirttiğimiz ikinci kesime mensup kuşakların birinci kesime mensup anne-babalarına yönelttikleri suçlama ve eleştirileri (kavram ve ibadet konularında) ele almaktadır. İkinci bölümde ise bir ve ikinci kesime mensup olanları birden karşısı na alıp eleştirmekte ve özellikle genç kuşağa kavram ve ibadetlerin gerçek anlamını sunmaya çabalamaktadır. Yazar böylece toplumunu tüm kesimleriyle birlikte ciddi bir sorgulamaya tâbi tutmaktadır. Okuyucunun cidden ilgileneceği ve benzer yaklaşım ve kritikleri toplumuna da yönelteceğini umduğumuz bu kitabın yeni ve cesur yaklaşımlarıyla, okuyucuyu toplum ile bütünleşme yolunu araştırmaya, araştırma konusunda yönlendireceğini de umuyoruz. Kitabın birinci bölümündeki eleştiri ve suçlamalar yazan bağlamamaktadır. Çünkü yazar, bu eleştiri ve suçlamaları ikinci kesime mensup genç kuşağın dilinden aktardığını belirtirken kendisinin de üçüncü kesime mensup olduğunu özellikle vurgulamaktadır.


Okuyucu eğer kitabı dikkatli bir biçimde ve ön yargıdan uzak okursa, Şia toplumunu eleştiriye tâbi tutan yazarın değindiği çoğu konuların Sünnî toplumlarda da aynen geçerli olduğu gerçeğini görecektir, kanaatindeyim. Kitabın bir katkı sağlayacağını ümid ederken hayra vesile olmasını da Allah’tan niyaz ederim. Çaba bizden başarı Allah’tandır.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir