Ali Şeriati – Sanat

Sanat, var olanla doymayan, varlığı “az”, soğuk, çirkin, hatta Sartre’ın ifadesiyle “aptal” bulan, varlığın anlam ve ruhtan yoksun olduğunu düşünen bir ruhun tecelli etmesinden ibarettir… İşte varlıktan ve hayattan rahatsızlık duyan bir bakış açısının ürünü olan sanat, varlığı temizleyerek “olması gereken”e yakınlaştırmak ve bu alemin sahip olmadığı şeyi ona vermek için çaba sarfetmektedir… “Sanat” diyor Ali Şeriatî: Varolandan kaçıştır… Bizi sanat yapmaya zorlayan şey, varolandan kaçış duygusudur… Varolandan kaçış, varolandan nefret, sanatı meydana getirir… Sanat, varolması gereken ve fakat olmayandır…” Sanatın insan için büyük anlamlar ifade ettiğini, toplumun can damarlarından birini oluşturduğunu söylemeye bile gerek yok aslında… insan sanatsız yapamaz bu dünyada. Sanatsız bir toplum, sanatsız bir medeniyet düşünülemez yeryüzünde!… Sanatın birey ve toplumlar üzerinde büyük etkilerde bulunduğuna tarih tanıklık ettiği gibi, bugün bu etki açıkça gözlemlenebilmekte, hatta hissedilebilmektedir; sanatın tabiatındaki başkalaşıma rağmen. Esasen bu etki karşılıklıdır: insandan sanata, sanattan insana. İnsan sanatını yapıyor, üretiyor; ama ortaya çıkan sanat, dönüyor, kendini üreten insanı etkisi altına alıyor… Elinizdeki kitap, Ali Şeriatî’nin sanat ile ilgili bazı orijinal çalışmalarından oluşturulmuş bir derlemedir. Derleme, “Ali Şeriatî’nin Bütün Eserlerini Derleme ve Düzenleme Kurumu” (Defteri Tedvîn u Tanzîmi Mecmuai Âsâri Muallim Şehîd Dr. Ali Şeriatî) tarafından yapılarak 1994 yılında Farsça “Hüner” adıyla yayımlanmıştır. Türkçe çeviriye bu kitap esas alınmıştır. Sanat’ m içerdiği bölümler, Türkçe’de ilk kez yayımlanmaktadır. Kitap, Şeriatî’nin sanatla ilgili düşüncelerini, bir çevirisini, bir piyesini, en önemlisi de bazı şiirlerini ihtiva etmektedir. Evet: Sanat, Şeriatî’nin şair yönünü ortaya koyan bir eser… “Sanat, Allah’ın insana verdiği bir emanettir” diyen Şeriatî, S an af ta, dinler tarihi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi vb. disiplinlerin verilerinden de yararlanarak sanatı yorumlamaya çalışmakta, sanatın işlevleri üzerinde durmakta, insansanat ilişkisini tartışmakta, sanatın din ve irfanla olan benzerlik veya farklılıklarını ele almaktadır… Hüner, Türkçe adıyla Sanat, altı bölüm ve üç ekten oluşmaktadır:

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir