Caner Taslaman – Evrenden Allah’a

BİLİMİN FARKLI, FELSEFENİN farklı, dinlerin farklı hakikatleri olamayacağını ve bu alanların arasına kalın duvarlar örülemeyeceğini düşünenlerdenim. Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. Bu çalışmada, bu sorunun üstesinden gelinmeye çalışıldı; modern bilimin fizik ve biyoloji alanlarının yanında felsefenin din felsefesi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi alanlarına girildi, ayrıca teolojiyle ilgili konular değerlendirildi ve tüm bu alanlar arasında köprü kurulmaya çalışıldı. Evren hakkında ne düşündüğümüz gerçekten de önemlidir Evren hakkındaki görüşümüz, evrenin bir parçası olan kendimiz hakkındaki görüşümüzü de belirleyicidir Evreni kendi kendine ezelden beri var olan bir varlık, evrenin içindeki yasaları, canlıları ve biz insanları tesadüfen var olmuş olarak gören natüralist-ateist anlayışla; evreni Allah tarafından yaratılmış bir varlık, evrenin içindeki yasaları, canlıları ve biz insanları da Allah’ın kudret ve sanatının eserleri olarak gören tektanrıcı anlayışın yol açacağı hayat görüşleri arasında derin bir uçurum vardır. Bu uçurum yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel hususa bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir. Bu kitapta, işte bu en önemli meselelerde fark oluşturan temellerden hangisinin rasyonel olduğu, modern bilimin ve felsefenin verileriyle tartışılacaktır: Natüralist-ateist görüş mü, Allah’ın tüm varlığı yarattığını ve tasarımladığını söyleyen görüş mü daha rasyoneldir? Bu kitapta, bu hayati soruya cevap verilmeye çalışılacaktır.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir