Caner Taslaman – Allah, Felsefe ve Bilim

Platon, Kindi, Gazali, Augustine, Aquinas, Descartes, Leibniz, Kep- X ler, Newton ve Abdüsselam gibi ünlü birçok bilim insanı, felsefeci ve teolog düşünce sistemlerinde Allah’ın varlığıyla ilgili meselelere merkezi rol vermişlerdir: Allah var mıdır? Allah’ın varlığı rasyonel olarak temellendirilebilir mi? Allah’ın sıfatları hakkında ne söyleyebiliriz? Evren mi Allah mı ezelidir? Bu evrendeki muhteşem tasarımlar Allah’ın eserleri midir? Felsefede hiçbir konu, Allah ile ilgili bu ve benzeri sorular kadar dikkat çekmemiş ve tartışılmamıştır. Bu sorular, sadece tartışmaların merkezinde oldukları için ilgi çekici değildir. Bu soruların cevabının ne olduğu yaşama, ölüme, hayatın anlamına, ahlaka ve daha birçok temel hususa bakışta köklü farklar oluşturacak kadar önemlidir. İşte bu kitapta felsefi açıdan çok merkezi, pratik hayat açısından müthiş önemli, hakkındaki kanaatin her şeyi kökünden değiştireceği “Allah’ın varlığı” konusu ele alınmaktadır. Bu mühim konuda, fikir beyan edenler sayıca çok olsa da, akademik açıdan düzeyli eserlerin çok az olduğu kanaatindeyim. Bu kadar temel bir konudaki, üzüntü verici bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak niyetiyle bu kitaptaki çalışmaları toplamaya giriştim. Bu kitabı oluştururken, çok başarılı felsefecilerin ve bilim insanlarının makalelerini bir araya getirebildiğim için şanslıyım. Şimdi, kitaptaki sırasına göre, kısaca, makale sahiplerini ve burada yer alan yazılarını tanıyalım: Robin Collins hem matematik, hem fizik, hem de felsefe eğitimi görmüş bir akademisyen. Bu farklı alanlarda eğitim görmesinin de desteğiyle bilim-felsefe-din ilişkisi konusunda çok sofistike eserler vermekte. Buradaki makalesinin adı “Tanrı, Tasarım ve İnce Ayar.” Bu çalışmasında önce tüm bu evrendeki olasılıksal kaynakların bu evrendeki düzeni ve canlıları açıklayamayacağını gösteriyor. Daha sonra çok-evrenler (multiverse) hipotezini ele alıyor, bu hipotezle ilgili eleştirilerini yapıyor, ayrıca çok-evrenler hipotezinin doğru olması durumunda bile bu evrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığı iddiasının reddedilmesine sebep olamayacağını göstererek; teizmin ateizme karşı neden tercih edilmesi gerektiğini temellendiriyor.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir