Dion Fortune – Aşk ve Evliliğin Ezoterik Felsefesi

Bu kitap, cinselliğe ilişkin ezoterik [9] öğretiyi aktarmaktadır ve özellikle konuya ilişkin okült bilgiye sahip olmayan fakat açık bir zihinle, yaşam sorunlarını çözmelerine katkıda bulunabilecek bilgi arayışında olanlara hitap eder. Bu kişilere, burada açıklananların ışığı altında; her ırkın [10] , hiçbir zaman açığa vurulmamış fakat bunu almaya layık oldukları düşünülen kişilere sözlü ya da el yazmalarıyla aktarılan tradisyonel [11] gizli bir bilgeliğe sahip olduğu söylenebilir. Söz konusu tradisyon kesintisiz bir çizgi biçiminde çok eski zamanlara değin uzanır. Farklı ırksal tradisyonların genel eğilimi, kaynaklarına ulaştıkça ortak bir noktaya yaklaşmalarıdır. Kitabın ilk bölümünde, ezoterik öğretilerin genel anlamda kısa bir tanıtımı verilmektedir. Böylece, cinselliğe ilişkin ezoterik öğretilerin daha ayrıntılı açıklamasının okur tarafından anlaşılabilmesi hedeflenmektedir. Okurun burada ortaya konulan başlıca yaklaşımları kavraması ve yaşamla ilgili kendi deneyim ve gözlemlerini, kullanılan terminoloji kapsamında ifade etmeye çalışması, böylece bunların ne ölçüde aydınlatıcı olduklarını değerlendirmesi önerilir. Okur, söz konusu yaklaşımlar gerçek olduğu taktirde, yaşadığı olaylardan bazı sonuçların çıkacağını düşünmelidir. Dolayısıyla, olayların beklentileri doğrultusunda gelişip gelişmediğini gözlemlemelidir. Bu şekilde, okült bilimlerin sırlarına sahip toplulukların herhangi birinde inisiye olmayan biri için, olabildiğince, ezoterik öğretilerinin pratik uygulamalarına ilişkin bilgi edinmek mümkün olacaktır. Ezoterik konular hakkında daha önceden bilgi sahibi olanlar için de bazı açıklamaların yapılması gerekir. Çünkü konu hakkında en bildik kitaplar, cinsel-büyünün herhangi bir biçiminin ne denli tehlikeli olduğunu defalarca vurgular ve bunun tüm biçimlerinin tartışma götürmez bir biçimde “sol el yolu”na [12] dair kara büyü olduğunu açıklar. Bu durum, tıpkı konuyu fiilen deneyimleyenlerin farkında olacağı gibi, bu büyük gücün kimi yönleri ve bunun tutkular yönünde uygulaması söz konusu olduğunda kesinlikle doğrudur. Bu yönlere, bu konuda bilgisiz olanların bunlara karşı uyarılmaları amacıyla kitabın son bölümlerinde değinilmiştir. Batılı okültist, cinsel güçlerin, yüksek yönleriyle güçlü canlandırıcı unsurlar olduğunu ileri sürerek, Batı’da oldukça yaygın Doğu geleneğinden ayrılır [13] .


Söz konusu yönler tümüyle fiziksel işlevlerden ayrılmıştır ve zihin ile ruhu ilgilendirir. Madam Blavatsky, bir okültizm klasiği The Secret Doctrine’de (Gizli Öğreti) buna değinir: “Yaşam İksiri ve Filozof Taşı [14] gibi simyasal sonuçların elde edilmesi için… erkek Simyacı, dişinin spiritüel desteğine gerek duyuyordu. Fakat bunu fiziksel birleşme olarak algılayan Simyacının vay haline! Bu tür bir saygısızlık Kara Maji’ye dönüşür ve birtakım başarısızlıklar bunu izler. Eski zamanların gerçek simyacısı kendisine yardım etmesi için yaşlı kadınları tutar ve dikkatlice gençlerden sakınırdı; ve bunlardan biri evlendiği taktirde, yaptığı işlemlerden hem önce, hem sonra eşlerine birer kız kardeş olarak davranırlardı.” (Gizli Öğreti, Cilt 3, s. 449)

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.