İngilizce Dilbilgisi – Anonim

“TO BE” etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken her zaman bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapı cümle olamaz. “Mary şişmandır” veya “Jane güzeldir” gibi cümlelerde ilk bakışta bir yüklem görülemez.

Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğı biz olmak (to be) fiili ile kapatırız. Kısaca TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. İçinde ( dır-dir ) anlamı saklamaktadır.

To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler.İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gitmek,koşmak,gelmek….) ► To be + sıfat John is handsome (John yakışıklıdır) ► To be + isim Mary is a teacher (Mary bir öğretmendir) ► To be + fiil kesinlikle olmaz Şimdi de TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını bir tabloda inceleyelim.

Normal Yazılış Kısaltma I am (Ben) I’m You are (Sen) You’re He is (O, erkek) He’s She is (O, kadın) She’s It is (O, cansız, hayvan) It’s We are (Biz) We’re They are(Onlar) They’re EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER) She is my sister (O benim kız kardeşim) His shoes are dirty (Ayakkabıları kirli) Tom is tired (Tom yorgun) Shops are closed (Mağazalar kapalı) Jane is at home (Jane evde) I am 21years old (Ben 21 yaşındayım) The movie is wonderful (Film harika) Karen’s eyes are green (Karen’in gözleri yeşil) It is Linda’s bag (O linda’ın çantası) They are in the kitchen (Onlar mutfaktalar)

QUESTIONS AND NEGATIVES (OLUMSUZ VE SORU CÜMLELERİ) “am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri soru haline getirmek için sadece yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra ‘not’ getirilir. Bu kalıp İngilizce’nin bütün zamanlarında aynıdır. QUESTIONS (SORU CÜMLELERİ) am I…….? are you…….? is he…….? is she…….? is it…….? are we…….? are they…….? EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER) Is she my daugther? (O benim kız çocuğum mu?) Are his shoes dirty? (Ayakkabıları kirli mi?) Is Tom tired?

(Tom yorgun mu?) Are shops closed? (Mağazalar kapalı mı?) Is Jane at home? (Jane evde mi?) NEGATIVES (OLUMSUZ CÜMLELER) “am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra “not” kullanılır. I am not You are not (aren’t) He is not (He isn’t) She is not (She isn’t) It is not (It isn’t) We are not (aren’t)

They are not (aren’t) EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER) She isn’t my daughter. (O benim kız çocuğum değildir.) His shoes aren’t dirty. (Ayakkabıları kirli değildir.) Tom isn’t tired. (Tom yorgun değildir.) Shops aren’t closed. (Dükkanlar kapalı değildir.) Jane isn’t at home. (Jane evde değildir.) Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri) İngilizce öğrenmek isteyen herkes öncelikle İngilizce cümle yapısını tanımalıdır.

İngilizcede sekiz sözbölüğü vardır ve sözcüklerin her biri bu sekiz türden birine aittir. Ancak, her sözcük için şu gruba aittir demek imkansızdır, çünkü anlamına göre bazı sözcükler birçok grupta yer alabilir. Örneğin, İngilizce’de fast sözcüğü; “oruç” anlamında isim “oruç tutmak” anlamında fiil “hızlı” anlamında sıfat “hızlı, hızlı olarak” anlamında zarf olarak kullanılabilir.

Bir kelimeyi öğrenirken tüm anlamlarını ve kullanımlarını öğrenen bir kişi, aynı zamanda bildiği kelime sayısını da otomatik olarak çoğaltmış olur. Bu yüzden bir kelimeyi öğrenirken farklı anlamlarını öğrenmek de çok önemlidir. Ayrıca sözlükten bir kelime ararken, kısaltmalarla belirtilen sözcük türlerine dikkat edilmeli, cümle içinde kullanımlarını sözcük türüne uygun olarak yapmak gerekir. Aşağıda farklı sözcük türleri verilmiştir. Etkili sözlük kullanımı ve kelime bilgisini geliştirmek için bu konunun çok iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

PDF Kitap İndir

Abone ol
Bildir
guest
İsim yazmadığınız yorumlar "Anonim" kullanıcı adıyla yayınlanır.
Yazmasanız da olur ama yazarsanız size verilen cevaplar için bildirim alırsınız.
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments