Cengiz Özakıncı – Hitler’in İmamları

Kudüs Müftüsü olarak anılan Muhammed Emin el Hüseyni (1895 -1974) Kahire‟de El-Ezher üniversitesinde bir yıl kadar İslam Hukuku okumuş; 1913‟te 18 yaşlarında Mekke‟ye gidip hacı olmuş, İstanbul‟da öğrenimini sürdürürken I. Dünya Savaşı patlak verince topçu subayı olarak İzmir‟de görev yapmıştı. Kasım 1916‟da, savaş sürerken “hastalık” bahanesiyle Osmanlı ordusundaki görevini bırakıp Kudüs‟e yerleşen Hüseyni, birden bire “iyileşerek”, İngiliz uydusu Şerif Hüseyin‟in Osmanlı‟ya karşı ilan ettiği Cihad‟a katılarak İngiliz ordusuna hizmet etmeye başlamış, İngiliz işbirlikçisi Emir Faysal‟ın ordusuna asker toplamış ve İngilizlerin safında Osmanlı‟ya karşı savaşmıştı. 1917‟de Filistin‟i ellerine geçirip orada bir Manda yönetimi kuran İngilizler, Hacı Emin ElHüseyni‟yi İngiliz işgal ordusunda görevlendirmişlerdi. 1921‟de Kudüs‟te İngiliz yönetimi altında yapılan müftülük seçimlerine aday olarak katılan Hüseyni en az oyu almasına karşın, İngiliz yönetimi bu seçimi geçersiz sayıp kendi adamları olan Hüseyni‟yi Kudüs Müftüsü olarak atamışlardı. 1931‟de Kudüs‟te İngilizlerin güdümünde bir “İslam Kongresi” toplayan Hüseyni, yazışmalarda “Yüksek İslam Konseyi Başkanı” ve İngiliz yönetimin kendisine verdiği “Kutsal Toprakların Müftüsü” ünvanlarını kullanıyordu. Hüseyni 1931‟de topladığı İngiliz güdümlü İslam Kongresi‟ne o sırada Fransa‟da sürgünde yaşayan son Halife Abdülmecid Efendi‟yi de çağırmış, Atatürk Türkiyesi buna şiddetle karşı çıkarak Hüseyni‟nin Hilafeti diriltmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. 2 / 14 1931‟de Beytül Makdis‟te toplanan Motamar al Alam al ‹slami nin ilk kurucu konsülü. Sağdan sola: Raiz al Salah (Lübnan), İbrahim el Vaiz (Irak), Şeyh Abdülkadir el Muzaffer (Filistin), Muhammed İkbal (Başkan Yardımcısı), Muhammed Ali Aluba Pafla (Mısır), Filistin Büyük Müftüsü Muhammed Emin ül Hüseyni (Başkan), Sadık Muhammed Zabara (Yemen), Mücahid Ziyaeddin Tabatebai (Genel Sekreter), Şeyh Muhammed Adjani (Filistin), Rauf Paşa (Seylan), Şeyh İzzet Derveza (Filistin) ve Şükrü el Kuvvetli (Suriye). Bu sırada Irak, Suriye ve Filistin bölgesinde İngilizlerle Fransızlar arasında egemenlik çekişmesi doruğa tırmanmış, Yahudilerin Filistin‟de İsrail devleti kurma çalışmaları hızlanmış ve Hüseyni İngilizlerden uzaklaşıp Fransızlarla işbirliğine yönelmişti. 1939‟da etkinliklerini Fransız yetkililerin kollaması altında yürütmekteyken II. Dünya Savaşı patlamış ve Hüseyni, Fransızlardan uzaklaşarak Yahudi karşıtı bir çizgi izleyen Almanya‟yla bağlantı kurmuştu. Mayıs 1941‟de Müslüman Arapları eski efendileri İngiltere‟ye karşı Almanya‟nın safında savaşa çağırarak Cihad ilan eden Hüseyni, dört gün sonra İngiliz ordusu Irak‟ı işgal edince, önce İran ve Türkiye üzerinden İtalya‟ya gidecek, Hitler‟in faşist yoldaşı Mussolini ile görüşmeler yapacak ve oradan Almanya‟ya geçecekti. Müslümanlar arasında Hitler yandaşlığı uyandırmak üzere yayınlara başlayan Hüseyni, her gün Alman radyosunda konuşarak Balkanlarda yaşayan Müslümanları Hitler‟in komutası altında İslam Cihadı‟na çağırıyordu. Çağırıları nı Kudüs Müftüsü olarak yapan Hüseyni‟nin yayınları Balkanlardaki Müslümanlar üzerinde oldukça etkili olmuş, genç Müslümanlar silah altına girerek Müslüman Nazi Bölükleri oluşturmuşlardı. Hüseyni, Cihad çağırısına koşan bu Müslüman gençlere ilk iş olarak Alman propaganda bakanlığınca basılan “İslam ve Yahudilik” adlı kitabı okutarak onları Yahudi düşmanlığıyla dolduruyordu. Nazi ordusuna katılan Müslüman askerler, Almanya‟da Hüseyni‟nin verdiği “İslam ve Yahudilik” kitabını okuyor. 3 / 14 Hitler‟in ordusunda örgütlenen Müslüman askerlerin üniforma ve fes başlığında Nazi kartalı, gamalı haç ve kurukafa vardı. Hüseyni tarafından Yahudi düşmanlığıyla doldurulan Müslüman gençler, doğrudan Hüseyni‟nin denetiminde yürütülen silahlı eğitimlerden geçerek Almanya safında cepheye sürülüyordu. Hitler ordusunda “Hancar” (Hançer) adıyla anılan Bosnalı Müslüman askerlerden oluşan birliklerin Hüseyni tarafından çizilen bir de bayrağı vardı. Bu bayrakta bir Gamalı Haç ve kılıç sallayan bir el yer alıyordu. Hançerli gamalı haçlı Müslüman Hitlercilerin bayrağı 20 Kasım 1941 günü Nazi partisinden Ribbentrop ile görüşen Hüseyni,28 Kasım 1941‟de Hitler‟le de görüşecek ve yalnızca Balkanlardaki Müslümanları Alman askerine dönüştürmekle yetinmeyip, Ortadoğu‟daki bütün Arapları da Almanya‟nın safında savaşa sokabileceğini söyleyecekti.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir