Marius von Mayenburg – Ateş Yüzlü

KURT Ben doğumutnu hahrlayabiliyorum. OLGA Hatırlayam.vsın KURT Hatırlayabilirim. OLGA Ben bile senin doğumunu hahrlamıyorum. KURT Sen orda değildin ki. OLGA En köhisünden kur_tardım kendimi. Hepsi arkamda kaldı. Bunun çoktan gegp gittiğini düşünüyorum son kez. Annenin bir parçası olduğun ilk felaketten kurfulursun. Sonra küçültiicü şeyler geliç emzikli beb.ğlr,, sümiiklü yarahğın resimleri. Anne. memesinin ucunu vücudunun açıkbulduğu bir yerine doğru iter, aynı anda tiim öteki aEklıklanndan kah ve sıvı bir şey[er fşkırhrsın. Seni küçümsemek içir1 hplo bir bayrak gibi boğazına kadar naylonlara sanp sannalarlar. Pislikten kurfulmak istediğin için bağırdÇın zııman da boğuluncaya, sesin kesilinceye kadar ağzına yeni pislikler hkarlar. Bu daha baştangıçtır. Ben bühin bunlan arkamda bıraktım. ( Aile yanek yaııektedir. ) KURT Aranızda yaralanan var mı? BABA Hayır. Siz mi yaralandınız? KURT Tuvalet kan içinde. Yerdeki fayanslara akmış sonra biri de ayakkabısıyla üsttine basmış. BABA Aman! (C”alal ae bıçığı eliııden bnrahr.) OLGA Ben yapmadım. KURT Ne oldu? BABA Kimin ayağında kan izi var? ANNE Bendim. KURT Hasta mısın? I{asta mı? ANNE Normal bir şey bu. KURI Bunda normal bir taraf göreniyorurn ben. ANNE Bunu bilmen lazım.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir