Sophokles – Elektra

Elektra tragedyasına konu olan efsaneyi evvela Aiskhylos Agamemnon, Khoephoroi ve Eumenides adlı trilogyasında, sonra da Euripides Elektra adlı tragedyasında kullanmıştır. Bu iki Elektra’dan hangisinin önce yazıldığı kesin olarak bilinmiyor. Fakat bugün genellikle Sophokles’in Elektra’sının 420 senesinde, Euripides’in piyesininse 413’te temsil edildiği kabul edilmektedir.

Homeros’ta lirik şiir ve tragedyada büyük bir rol oynayan Pelops oğullarının efsanesini kısaca anlatalım. Tantalos’un oğlu Pelops’un iki oğlu varmış: Atreus ile Thyestes. Her ikisi de Argos’ta hüküm sürüyormuş, fakat aralarında çıkan bir kavga yüzünden Thyestes kaçmak zorunda kalmış.

Ama kardeşinden bir gün intikam almak amacıyla Atreus’un oğlu Pleisthenes’i beraberinde götürmüş. Pleisthenes büyüyünce onu Argos’a Atreus’u öldürmeye göndermiş. Atreus suikastın farkına varmış, fakat idam ettiği gencin kendi oğlu olduğunu anlayınca Thyestes’in iki oğlunu kesmiş ve Mykenai kalesinde güya kardeşi ile barışmak için verdiği bir ziyafette onları Thyestes’e yedirmiş. Bu iğrenç cinayete öfkelenen tanrılar Pelops soyuna lanet etmişler.

Thyestes’in Aigisthos isminde bir oğlu daha varmış. Atreus soyundan öç almak ona düşmüş. Atreus’un iki oğlu olmuş: Agamemnon ile Menelaos. Mykenai ve Argos’ta hüküm süren Agamemnon Klytaimnestra ile, Sparta kralı Menelaos ise güzelliği ile meşhur Helena ile evlenmişler. Paris Helena’yı Troia’ya kaçırınca Akhalıların ordusu Agamemnon’un kumandası altında toplanmış.

Fakat rüzgârların esmeyişi gemilerin Aulis’ten hareket etmelerine engel olmuş. Agamemnon kızı Iphigeneia’yı tanrıça Artemis’e kurban etmekle, donanmanın yola çıkmasını sağlamış. Agamemnon’un kızını öldürmüş olmasını affedemeyen Klytaimnestra kocasından öç almak için Aigisthos ile planlar kurmuş.

On sene sonra Agamemnon Troia’dan dönünce, Klytaimnestra aşığı Aigisthos’un yardımıyla onu öldürmüş. Agamemnon’un büyük kızı Elektra o esnada erkek kardeşi küçük Orestes’in hayatını kurtarmak için onu saraydaki adamların birine emanet edip, babasının müttefiki olan Krisa kralı Strophios’un gözetimine göndermiş.

Orestes orada Strophios’un oğlu Pylades ile bir arada büyümüş. Agamemnon öldükten sonra Aigisthos ile Klytaimnestra Mykenai’de kral ve kraliçe olmuş ve babasının öcünü almak isteyen Elektra’ya eziyet etmişler. Orestes yetişkin bir erkek olunca Delphoi kehanetine başvurup Tanrı’dan babasının katillerini öldürmek için emir almış. Mykenai’ye gelip annesini ve Aigisthos’u öldürmüş.

Fakat adam öldürenlerin peşine takılan intikam perileri Erinysler takibe koyulmuş. Orestes çıldırmış. Tanrı Apollon ona acımış ve onu Hermes’in idaresinde Atina’ya göndermiş. Atina’nın tanrıçası Athena tanrılar huzurunda beraatini ve Erinyslerden kurtulmasını sağlamış.

PDF Kitap İndir

Abone ol
Bildir
guest
İsim yazmadığınız yorumlar "Anonim" kullanıcı adıyla yayınlanır.
Yazmasanız da olur ama yazarsanız size verilen cevaplar için bildirim alırsınız.
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments