Cesare Pavese – Bütün Şiirlerinden Seçmeler

Biz bir nesneler, olgular, eylemler dünyasında yaşıyoruz; zaman içinde bir dünyadır bu. Sonu gelmeyen bilinçdışı çabamız, özgürlüğümüzün gerçekleşeceği coşku anına zamanı aşarak uzanmaktır. Nesneler, olgular, eylemler, zamanın g e ­ çişi, bütün bunların hepsi, bize böyle anları vaat ediyor, bu anları gözümüzde canlandırıyor. Bunlar özgürlüğümüzün simgeleri oluyor. Her birimiz kendi mutluluğumuzun simgeleri olan şeyler, olgular ve eylemler zenginliğine sahibizdir; bunlar kendi başlarına bir değere sahip değildirler, ama bizi çağıran, bizi çeken şeylerdir, yani simgelerdir. Zaman, bu simgelerin zaman-üstü anlamlarını çoğaltan bir perspektif oyunu yaratarak, bu işaretler dünyasını şaşırtıcı bir şekilde zenginleştirir. Bu da olumsuz, kötümser, hatta sıradan simgeler olmadığını söylemek gibi bir şeydir. Simge her zaman bir coşku anıyla, bir odak noktasıyla eşanlamlıdır. (Yaşama Uğraşı, 17 Eylül 1942) Farklı Bir Şiir Anlayışı: Anlatı-Şiir Pavese’nin ilk şiir kitabı Lavorare Starıca (Çalışmak Yorar) yayımlandığında, o dönem İtalyan şiirinin temel yönelimi Hermetizmle oluşturduğu karşıtlıkla dikkatleri çekmişti. Hermetik “poetika”, sözcüklerin anlamından çok sessel özelliklerini öne çıkaran, çağrışıma dayalı ve okurdan dilin belirsizliğini çözmesi için öznel bir çaba göstermesini isteyen bir anlayışı sergilerken; Pavese’nin anlatı-şiiri, “geniş anlatı ritimleriyle yayılan, konuşma dilinden yararlanan, gürültülü-canlı bir dünyaya -lokantalar, kır, şehir sokakları, kasvetli varoşlar- yer veren, belli bir siyasal polemik unsuru içeren ve hiç şüphesiz çoğu çağdaş şiirin incelikli solipsizminden ayrılan”* bir anlayışı ortaya koyuyordu. Bu yazıda, Pavese’nin Çalışmak Yorar, 1943 Einaudi basımına ek olarak koyduğu iki yazısı (bundan sonra Ek I ve Ek II) ile II mestiere di vivere (Yaşama Uğraşı) adlı günlüklerinden yararlanarak, poetikasının ana çizgilerini belirlemeye çalışacağım.** Şairin Uğraşı: İmge ile Nesnellik Arasında Pavese’nin Ek l’de belirttiğine göre, Çalışmak Yorar\n tamamlanması üç yılını almıştır. Bu üç yıllık gençlik ve keşifler dönemi boyunca, şiir görüşü ve sezgisel yetileri giderek derinlik kazanmıştır; tüm çabalarını bir yana bırakarak şimdi bu arayışı çözümlemek amacındadır: “Yalın bir dille ifade etmek gerekirse, önümde, benim tarafımdan yazılmış olmasından çok, en azından bir zamanlar,

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir