Ali Kuzu – Atatürk Din Düşmanı Değildi

Sevgili okuyucular, bazı gruplar ve cemaatler Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırmakta, hatta Atatürk’ü din düşmanı, din karşıtı ve dinsiz gibi göstermektedirler. Bunların yalan ve iftira olduğunu şimdi yazıda kaynaklarıyla okuyacaksınız… Atatürk’ü, yaptığı işlerle tanımak güçtür; onu, yaşadığı hayat ve düşündüğü şeylerin maddi ölçülere sığmayan yüksek felsefesi ile tanımalıyız. O, gittikçe farkına varılan derin bir psikolog, fikirleri istediği kalıba döken bir mantıkçı, dünyaya yol gösteren bir terbiyeci ve nihayet filozofların düşündüğü Büyük İnsan Modeli’dir! Biz bu modeli mütevazı akıl teleskopumuzun objektifinde iyi seyretmeli ve hazmetmeye çalışmalıyız. Çünkü Atatürk, adeta inanılmaz ölçüde olumsuz koşullar içinde, dünyanın en güçlü devletlerine karşı bağımsızlık bayrağını açmış ve emperyalist güçleri dize getirmiş, ülkesini tam bağımsızlığa kavuşturan milli bir kahramandı. Bu niteliği ile o, esaret altındaki Asya ve Afrika ülkeleri için bir yol gösterici, bir ümit ışığı haline gelmişti. Diğer taraftan o, istiladan kurtardığı ülkesinin bir daha aynı duruma düşmemesi, canı ve kanı pahasına elde ettiği bağımsızlığını sonsuza kadar koruyabilmesi için “muasır medeniyet seviyesine çıkma”, bir başka deyimle çağdaşlaşma yolunu açmış ve Türkiye’yi on beş yıl içinde, her bakımdan tanınmayacak kadar değiştirmiş, çağdaş bir devlet haline getirmişti. Ayrıca barış ve istikrara dayalı gerçekçi bir dış politikayla Türkiye’yi düşmanı olmayan bir ülke konumunda bırakmıştı. Eseriyle milli bir kahraman, modern bir devlet kurucusu, ileri görüşlü bir reformatör ve “Yurtta sulh, dünyada sulh” politikasının güvenilir bir uygulayıcısı olarak dünyanın saygısını kazanmıştı. İnsanları ve milletini onun kadar iyi tanıyan, başarıya onun kadar alışık, yenilgiye onun kadar uzak olanı görülmedi. O Mustafa Kemal’di… Ne var ki onu da yolundan döndürmek isteyenler oldu. Görünür düşmanları yanında, hayatıyla oynama hakkını kendinde bulan gizli düşmanları da vardı. Kimileri kişisel çıkarları için, kimileri Mustafa Kemal’in Türk Irkının kökenlerini araştırmasından rahatsız oldukları için, kimileri kurulmaya çalışılan cumhuriyet rejimiyle bağdaşamadıklarından, önlerinde engel olarak gördükleri Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmayı amaçladılar…

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir