Emin Akif Ersoy – Babam Mehmet Akif – İstiklâl Harbi Hatıraları

Emin Âkif Ersoy’un, babası Mehmet Âkif’i merkeze alarak yazdığı hatıraları bölük pörçük olarak çeşitli mevkûtelerde yayınlanmıştır. Aslında o, hatıralarını Orta Çiftlik adını verdiği bir deftere kaydetmiştir. Fakat bu defterin âkıbeti –şimdilik– meçhuldür. O da kendisi gibi, insanın yüreğini burkan bir âkıbete sahip olmalıdır. Derleme çalışmamızda, Emin Âkif’in hatıralarından yayınlanmış olanların büyük bir kısmını ihtiva eden Millet gazetesindeki tefrika başı çekmektedir. Bu gazetedeki hatıralar 12 Şubat 1948 tarihli 106. sayıdan başlar ve 10 Haziran 1948 tarihli 122. sayıda sona erer; toplam on beş bölümden ibarettir. Çalışmamızda ikinci olarak Nusret Safa Coşkun’un 25 Aralık 1947 tarihli Memleket’te Emin Âkif’i konuşturarak hazırladığı bir bölümlük neşir yer almaktadır. Bu metin de Mehmed Âkif merkeze alınarak hazırlanmıştır. Kenan Akın’ın 24 Şubat 1966 tarihli Tercüman’da yayınladığı ve Emin Âkif’i ziyaret ederek kayda geçirdiği hatırat ihtiva eden yine bir bölümlük görüşmesi derlememizin son bölümünü oluşturmaktadır. Emin Âkif’in hatıralarını Orta Çiftlik adıyla bir deftere kaydettiği bilgisinin kaynağı da bu yazıdır. Bu kaynakta, adı geçen hatırat defterinden iktibaslar ve Emin Âkif’in söz konusu defterden bazı pasajları okurken çekilmiş bir resmi yer alır. Âkif’in ortanca kızı Feride [Akçor] ve damadı ile 1978’de gerçekleştirilmiş bir röportaj da hem Emin Âkif’ten kısaca da olsa söz edilmesi, hem de Âkif’in İstiklâl Harbi sırasındaki hatıralarına yer vermesi bakımından önemlidir. Emin Âkif’in hatıralarını bütünleyeceğini düşünerek bu metni de iktibas ettik.


Hayat hikâyesi hakkındaki dağınık bilgileri de bir araya getirerek yayına hazırladığımız bu hatırat neşrinde yukarıda saydığımız metinler yer almaktadır. Gazeteler ve dergiler tarandığında bu toplama, belki başka katkılar da sağlanabilir. Ayrıca derlememize Refi Cevad Ulunay ve Çetin Altan’ın Emin Âkif’le ilgili yazıları da metnin sonuna ek olarak konulmuştur.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir