Etiket: Mustafa Sönmez

Mustafa Sönmez – Filler ve Çimenler

Okuyucu, izleyici bunu ne kadar fark etti, bilinmez, ama Türkiye medyası, 2001 kriziyle birlikte önemli bir kabuk değişimi yaşadı, yaşıyor. Medya sektörüne egemen gruplar saflaştılar, daha doğrusu cepheleştiler. Birbirlerini “medyayı silah, gazetecileri de tetikçi” olarak kullanmakla kıyasıya eleştirdiler. Gazete, dergi dağıtım şirketlerini ayırdılar. Bu temelde, iki bloka bölündüler. TV dünyasında da cepheleştiler. Kadrolarını takviye etmek […]

Mustafa Sönmez – Teğet’in Yıkımı – Dünyada ve Türkiye’de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve Gelecek

Dünya sermayesinin sözcüleri ve IMF, Dünya Bankası gibi bekçi kuruluşları; yaşanan krizi finans sektörünün denetimi ve düzenlenmesinde oluşan zaaflara bağlamayı tercih ediyorlar. ABD, İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerde yüzyıllık bankaların battığı, çokuluslu dev şirketlerin de devlet yardım etmediği takdirde iflas edeceklerini ilan ettikleri kriz, bir “yönetim” sorununa indirgenmeye çalışıldı. Oysa dünya ekonomisinin içine girdiği kriz, […]

Mustafa Sönmez – Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı

Gazete ve dergi üretimiyle başlayan ve 1990’lara değin “basın”, (eski dilde matbuat) olarak adlandırılan alan, bugün “medya” olarak tanımlanıyor, dahası “medya ve kültür endüstrisi” olarak sektörel bir özellik taşıyor. Böyle olmakla beraber, istatistiki sınıflamalarda, tıpkı turizm gibi, tıpkı enerji gibi, medya-kültür endüstrisi de net bir tanıma ulaşamamış durumda. Bunun yerine bu alanın çeşitli bileşenleri var. […]

Mustafa Sönmez – 100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma

Türkiye toplumu, biri Kasım 2 0 0 0 ’de, diğeri Şubat 2001’de yaşadığı iki ekonomik şokla, tarihinin en derin ekonomik krizine girdi. Ekonomik düzlemdeki kriz alevi anında siyasi, kültürel, sosyal boyutlara sıçradı ve topyekûn bir kriz hali yaşanır oldu. Ağır faturaları olan ama paylaşımı hiç de adil olmayan bir krizdi yaşanan. Türkiye toplumu, tanıdık olmadığı […]