Etiket: Oğuz Tekin

Oğuz Tekin – Eski Anadolu ve Trakya

Bugün için Anadolu’nun eskiçağ tarihi üzerine ne kadar çok kitap yayınlansa, sanırım yine de yetersiz kalacaktır. Bunun bir nedeni, Anadolu’nun mevcut kültürel zenginliklerinin henüz tam anlamıyla anlaşılıp yorumlanmasındaki güçlükse, bir diğer nedeni de, halen sürdürülen araştırmaların ve arkeolojik kazıların, her yü yeni buluntuları göz önüne sermesidir. Diğer bir deyişle, gerek yüzeyde gerekse toprak ve su […]

Oğuz Tekin – Eski Yunan Tarihi

Günümüz Batı uygarlığını anlayabilmek için önce eski Yunan tarihini ve uygarlığını bilmemiz gerekmektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki, eski Yunan uygarlığının filizlenmeye başladığı yer Batı Anadolu , özellikle Ionia’dır. Kent-devletlerinin ortaya. çıkışı, sikkenin icadı, ilk doğa filozoflarının yurdu ve bilimsel düşüncenin temeli lonia’ dadır. Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgai’ın dediği gibi,”: .. yeryüzünde, özgür […]