Etiket: William Shakespeare

William Shakespeare – Venedik Taciri

1596-7 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen Venedik Taciri hemen her devirde Shakespeare’in en sevilen oyunlarından biri olmuş. Etnik anlaşmazlıkların 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya kamuoyunda ön plana çıkması sonucu, oyunda Shylock’un kişiliğinde odaklaşan ırk unsurunun tiyatro sahnelerinde ve yazılı çalışmalarda fazlaca vurgulandığı görülüyor. Ancak, oyunda sınırlı ve tartışmalı bir yeri olan bu tema abartılmaz ve […]

William Shakespeare – Tüm Soneler

William Shakespeare «Bütün dünya bir sahnedir,» diyor. Shakespeare yeryüzünü baştan başa sahne olarak görmüş ve kendi sahnesine bütün yeryüzünü sokmağa çalışmıştır. Ama, hem oyun yazarı, hem şair olan Shakespeare’in bütün dünyası sahne değildi. Yaşantılarının birçoğunu trajedilerindeki ve komedilerindeki kişilerin sözleriyle dile getirmekle yetinmedi, şiirleriyle de açıkladı. Büyük yazarın iç dünyası, Sonelerindedir. Bu özlü şiirlerde, dramatik […]

William Shakespeare – Romeo Juliet

Dört yüz yıldan bu yana, parlaklığından bir şey yitirmeden günümüze gelen Shak 6 Romeo ve Juliet Tragedyası Üzerine tif ile inandıncı bir biçimde verebilmiştir. Aynı zamanda bilim adamı olmayan bütün büyük Rönesans sanatçılarında görüldüğü gibi, Shakespeare’in son derece insancıl sahneleri, mekanik perspektifle odaklanmaz, ama bunun yerine şiirsel bir yokolma noktasında, tıpkı göz erirnindeki uzak dağların […]

William Shakespeare – Macbeth

Cumhuriyetle başlayan Türk Aydınlanma Devrimi’nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin, kuşkusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinliği yineleyerek, Türk okuruna bir “Aydınlanma Kitaplığı” kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940’lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’ncayayınlanan dünya klasiklerini okurlarımıza sunmaya başladık. Büyük ilgi gören bu etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanmamış […]

William Shakespeare – III. Richard

Shakespeare’in ilk tarihsel oyunları olan VI. Henry’nin üç bölümü (lc III. Richard, olaylar dizisi açısından bağlantılı bir dörtlü oluşturuyor. Aııcak, III. Richard aynı zamanda büyük ölçüde kendi içinde konu bülünlüğüne sahip, bağımsız bir oyun ve VI. Henry’ye kıyasla kurgu tekniği ve dil özellikleriyle daha ileri düzeyde. Yine de, III. Richard’daki olaylar örgüsünü ve kişiler arasındaki […]

William Shakespeare – Hamlet

Hamlet, Shakespeare’in Türkçe’ye en çok çevrilen oyunları arasında. Bu yeni çevirinin okuru (ve belki seyirciyi), aktör, oyun yazarı ve şair Shakespeare’e, en azından değişik yönleriyle, yaklaştıracağı umulur. Hamlet’ in yeni bir çevirisine neden gerek duyulduğuna başka açıklamalar da getirilebilir. Ama kısaca şu kadarını söylemek yeterli görünüyor: Dağ karşınızda ‘durdukça, tırmanmamak elde değil. Bu çeviride, Prof. […]

William Shakespeare – Fırtına

Oyı.ınun önde gelen kişilerinden biri de “cadıdan olma,” “hilkat garibesi,” Caliban. Özellikle, insan olmanın henüz eşiğindeki Caliban’la, doğaüstü güçleri ve başka yönleriyle insanlığın en üst basamaklarında sayılabilecek Prospero arasındaki karşılaşmalar, insan olmanın ne demek olduğu, bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları, toplumsal yaşamın sürdürülmesi önündeki engeller; eğitim, bilgi, akıl ve sağduy4nun insana kazandırdıkları ve kazandıramadıkları, vb. gibi […]

William Shakespeare – Bir Yaz Gecesi Rüyası

PERDE I – SAHNE I (Atina. Theseus’un Sarayı. Theseus, Hippolyta, Philostrate ve hizmetkârlar girer.) THESEUS Eee, canım Hippolyta, hepi topu dört gün sonra evleniyoruz. Bu dört gün bize yepyeni bir ay getirecek. Ama şu eski ay da babanın mirasıyla oğlun arasına giren dul kadın gibi oyalanıp duruyor. Bir türlü gitmek bilmiyor. HIPPOLYTA Dört gün dediğin […]

William Shakespeare – Bahar Noktası

Atina TEZEUS’un Sarayı TEZEUS, İPOLİTA, FİLOSTRATA maiyetleriylc girerler. TEZEUS — Ece, canım, İpolita, şunun şurasında •bir dört gün kaldı başgöz olmamıza. O da geçer ‘* güle oynaya. Geçer, geçer diyorum ya, bu mızmız, bu köhne ay da bitürlü defolup gitmiyor ki! Mübarek sanki keyfime, arzularıma kâhya. Ayağıma köstek, tavşanıma tilki. İPOLİTA — Dört gün dediğin […]