Cem Sen – Cinsel Sorunlar İcin Taocu Yoga

Bir kalem, hangi nedenle sahip olduğu forma sahiptir? Ya da bir matara niçin içi boş bir kap şeklindedir de örneğin, içi dolu, ortası boş, üstü açık bir kap şeklinde değildir? Bir kalemin yazma işlevini yerine getirmesi için onun alabileceği en mantıklı form, sahip olduğu bu formdur. Bu form sayesinde yazma işlevini ve bunun doğal bir sonucu olarak da yazmaya olanak tanıma görevini yerine getirebilir. Bir mataranın, sıvı taşıma işlevini yerine getirebilmesi için alabileceği en mantıklı form, içi boş ağzı kapalı formdur. Bu form sayesinde sıvının kaybolmadan taşınması ve korunması işlevini yerine getirebilir. Bu işlev onun varoluş amacı olan, ihtiyaç durumunda kişiye hayatta kalmasını ya da içmekten zevk almasını sağlayacak sıvıyı sağlama görevini yerine getirebilir. Evrende varolan her varlık, belli bir nedenle, sahip olduğu formu alır. Sahip olduğu bu form, onun işlevini ve bunun doğal bir sonucu olarak da varoluş amacını yani 12 TflOCU YOGA SERİSİ: Cinsel Sorunlar görevini yerine getirmesini sağlar. Herhangi bir varlığın, özellikle de duyguları ve düşünceleri olan bir varlığın, varoluşunun gereklerini tamamlayıp, varoluşunun bir sonraki aşamasına geçebilmesi için ilk olarak evrenin belli bir mantığa göre yarattığı doğru formunu koruması ya da yeniden bu formu kazanması gerekmektedir. Ancak ve ancak bu doğru form kazanıldığında işlevini yerine getirebilir. İşlevini yerine getirmesi, herhangi bir canlı türünün dolu dolu, eksiksiz, tam ve anlamlı bir yaşam yaşamasının temel ön şartıdır. Bu ön şart tamamlandığında, varlık, evren denilen gizemin kendisi için, yalnızca kendi özel nitelikleri için kararlaştırdığı önemli görevini yerine getirebilir. Mevlana Celaleddin Rumi, bunu yazılarında çok anlamlı bir şekilde açıklamıştır: Ona göre, bu boyuttaki varoluşumuzu tamamlayıp bir sonraki boyuta geçtiğimizde hangi başarılara imza attığımız Yaratanımız için önemli olmayacaktır. Yaptığımız işler, başarılarımız ne kadar büyük olursa olsun önemli değildir. Yaratanımız için önemli olan tek şey, bizim için belirlediği o özel, o anlamlı görevi, ister büyük ister küçük bir görev olsun, tamamlayıp tamamlamadığımızdır. Eğer, der Mevlana, bu küçük görevi tamamladıysanız, başka hiçbir şey başarmamış olsanız da kutsal bir yaşam yaşamış olursunuz.


Her birimiz, duygu ve düşüncelere sahip varlıklar olarak, bu dünyaya belli bir form ile, bu formun doğal sonucu olan belli bir işlev ile ve gene bu işlevin doğal bir sonucu olan belli bir görev ile geliyoruz. Yaşam görevimizin ne olduğu, sahip olduğumuz doğal formda saklıdır. Eğer formumuz doğal ve tam ise o zaman işlevimiz ve görevimiz kendiliklerinden açığa çıkmakta, dolu dolu, eksiksiz ve mutlu bir yaşam yaşamamızı sağlamaktadır. Zihinsel ya da bedensel olsun her tür hastalık, doğal formumuzda bir tür bozulmaya neden olur. Bu bozuk form ile elde edilebilecek bir çok büyük başarı olmasına karşın asıl görevimiz yerine getirilememektedir. niçin igileşmetiyiz? 13 Ancak formun her zaman fiziksel form olduğunu düşünme hatasını yapmayın. Bu form kendini zihinsel ya da ruhsal olarak farklı biçimlerde, evrenin bizim için belirlediği büyük ve değiştirilemez kadere bağlı olarak bize verilmiş olabilir. Evrenin planları daima biz insan zekasını ve anlayışını aşan bir bakış açısına sahiptir. Bir an için kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey, uzun bir zaman açısından bakıldığında son derece gerekli hatta iyi bir şeye bile dönüşebilir. Bu nedenle, evrenin bizler tarafından istisnalar olarak adlandırılan akıl almaz işlevini aklımızda tutarak, formun bazen bizim anlayışımızı aşan bir şekilde açığa çıkabileceğini kabul edip bu en uygun form her ne ise ona doğru hareket etmemiz gerekir. Evrenin bize sunduğunun bozulması olarak adlandırabileceğimiz hastalık, ruhsal bir bakış açısından baktığımızda “doğal yol”dan uzaklaştığımızı anlamamız için bize gönderilen bir işaretten başka bir şey değildir. Hastalığın ciddiyeti ise bizim yoldan “ne kadar uzaklaştığımız” ile doğrudan ilişkilidir. Evrenin “anlamlı istisnaları” açısından ise bu durum, bazen öğrenmemiz gereken dersleri öğrenmemiz için, “yol”u yeniden bulabilmemiz, ama bu sayede “kaybolmak” olarak adlandırdığımız bilinmedik diyarlardaki dersleri, “manzaraları” görüp gerekli olan gelişimi gerçekleştirmemiz için gerekli bir şey olabilir. Durum her ne olursa olsun, yolumuzun doğru “forma”, bunun sonucu olarak da doğru “işleve” ve “amaca” ya da “göreve” yönelmesi gerekir. Bu nedenle de iyileşmek son derece önemlidir; çünkü ancak iyilikle doğru formu kazanır ve varoluşumuzu eksiksiz olarak gerçekleştirebiliriz.

Bu kitapta, özellikle basit bir şekilde açıklamaya çalıştığım bilgilerin yeniden evrenin yoluna girmenize, gerçek formunuzu kazanıp işlevinizi ve amacınızı keşfetmenize yardımcı olacağını umarım. 14 TflOCU VOGH SERİSİ: Cinsel Sorunlar Bu kitapları yazmak gibi bir niyetim olmadığı halde evren tarafından bunları yazmaya zorlandığımı farketmem, aynı zamanda sizin de bu kitabı almanızın evren tarafından verilmiş bir karar olduğunu düşünmeme neden oluyor. Ruhsallık denebilecek bir nehirde çok uzun bir süredir belli bir araca bağlı kalmadan ilerleyen bir insan olarak daima yanılsamalardan uzak kalmaya çalıştım. İnsanların, özellikle de ruhsal yolda yürüyen bir insanın “neyin ne olduğunu” çok iyi anlaması ve gerçek dışı hayallerle kendini kandırmaması gerektiğine inandım. Ruhsallık, sanıldığının aksine, son derece dengeli bir ruh ve mantık ile sezginin doğru oranlarda bir arada kullanılmasını gerektirmektedir. Evrenin gerçeği ne salt fizik ne salt ruhtur. Eski bir Taocu sözde söylendiği gibi: “Ne içte ne dışta; hem içte hem dışta.” Bu nedenle bir kez daha, bu kitaba yönelmenizde evrenin bir bildiği olduğunu düşündüğümü söylerken bunu ruhsal bir yola adım attığı anda her şeyi toz pembe görüp tüm benliğini gerçek dışı yanılsamalarla dolduran bir insanın ruh haliyle söylemediğime emin olabilirsiniz. Ben evrenin bana verdiği görevi yerine getirip bilgilerimi elimden geldiğince açık bir yüreklilikle sizinle paylaşıyor ve kendi adıma yapmam gereken şeyi yapıyorum. Umarım siz de bu kitabı seçmenizle başlayan görevinizi yerine getirir ve bu kitabı “iyileşmeniz” için gerekli olan yolculuğun ilk adımı olarak kullanırsınız. O zaman gerek bu kitapta anlatılan bilgilerle, gerekse bambaşka şeylerle iyileşseniz de ikimiz, siz ve ben harika ve olağanüstü bir şey başarmış olabiliriz. En içten dostluk duygularımla

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. Təşəkkürler