Vedacarya David Frawley – Yoga ve Ayurveda

Arkadaşım David Fravvley’i batılı bir bedendeki Hindu bir âlim olarak düşünürüm. Bu, Vamadeva Şastri olan isminde de belirgindir. Sanskrit lisanında, şastrin (isim hâli şastri) şastralan yani eğitsel metinleri öğrenmiş kişi demektir. David Fravvley’nin tüm düşünüşü ve yaşamı Hint kültürü ve spritüelliği üzerine döner ve ne zaman ona yoga, ayurveda veya Vedalarla ilgili bir şey sorsam, bilgisi (vijnana) ve bilgeliği taze bir kaynaktan çıkan su gibi akar. lÇSÛlerin başından beri, Hindistan’ın görkemli spritüel ve tıbbi gelenekleri hakkındaki görüşlerini batılı öğrenciler için bir dizi yayınla paylaşmaktadır. Bu yeni kitap, her biri bütünsel disiplinler olan yoga ve ayurveda arasındaki yakın bağlantıyı işaret ediyor. Her iki disiplin de somatik ve psikospritüel tamlık kavramlannda çakışıyor. Yoga Kendini-Bilmeye yönlendiren benliği aşma ile spritüel bütünselliğe odaklanır. Ayurveda ise benliği aşmanın ve Kendini-Bilmenin açıklığına yönlendiren sağlık bakımı yoluyla psikosomatik bütünselliğe odaklanır. Yoganın ayırıcı özelliklerinden biri dengedir ve böylece bu kadim sanat ve bilimin uygulayıcıları hem beden hem de akıllarına uygun dikkati göstermelidir. Bazen aşırı gayretli yoga heveslileri fiziksel bedenden ayrı olarak meditasyonu ve şuurun daha yüce hallerini geliştirmenin yolunu ararlar, ama beden aydınlanmayı idrak etmede temeldir. Bedene gerekli özeni göstermezsek, er ya da geç hastalığa yenik düşer. Hatırlayın, hepimizin uğraştığı bir karması vardır (genetik programı ve dışsal yaşam durumlarını okuyun)! Yogada, hastalıkyogik sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasındaki engellerden biridir. Bunu sorguluyorsanız, diş ağrınız varken ya da mideniz ağrıyorken meditasyon yapmayı deneyin. Elbette bu durumda da meditasyon yapılabilir, ama konsantrasyonda belli bir becerinin olmasını gerektirir.


Somatik dengesizlikler hâlihazırda akılsal rahatsızlıklara ve akılsal rahatsızlıklar somatik dengesizliklere yol açar. Bu nedenle, güçlü sağlıklı bir bedene sahip olmak ve aklı eğitmek el ele gitmelidir ve her ikisi de idealde Kendini-Bilme arzusu ile güçlendirilmelidir. Hem yoga hem de ayurveda günümüz batı dünyasında uçsuz bucaksız bir popülariteye sahiptir. Ama her iki disiplin de biraz olsun çarpıtılmıştır. David Frawley’nin yeni kitabının zamanlaması daha iyi olamazdı. Yoga ve ayurvedanın arasındaki bağlantı noktalarına değerli bir göz atmanın yanı sıra, her iki disiplini de modern spritüel uygulamalardaki güncelliğini gösteriyor. Özellikle bu kitap pek çok yararlı pratik bilgiyle dolu, ayurvedik anlamda beden tipinizi anlamanıza yardımcı oluyor. Böylece doğru yogik duruşları ve meditasyon uygulamalarını seçmenize yardımcı olacak. Yogik yol özünde meşakkatlidir ve bilge uygulayıcılar en ufak da olsa kendilerine yarar getirecek her tür bilgiye kucak açarlar. Böylece ayurvedanın tipolojik bilgisi yoganın en iyi saklanmış sırlarından biridir. Yogik yoldaki ilerlemeniz az ise, belki de bunun sebebi yanlış yolda olmanızdır. Beden tipinizi anlamanız, sadece beslenmenize ya da tıbbi tedavi türüne karar vermeniz için değil, aynı zamanda spritüel uygulamaya başlamanız için de önemlidir. Tüm yollar eşit şekilde iyidir ve aynı amaca hizmet eder ama seçilen yola doğru bir şekilde girmeli, böylece kolayca ve güvenli bir şekilde amaca ulaşmalısınız. Yaşamın, aydınlanma ya da özgürleşme ile sonlanan (ya da doğru terimle aslında başlayan) bir haç yolculuğu olduğunu anladıysanız, bu kitabın vazgeçilmez bir rehber olduğunu göreceksiniz. Dr.

Georg Feuerstein, Yoga Araştırma Merkezi Direktörü Yoganın Şambhala Ansiklopedisi, Yoganın Şambhala Rehberi, Tantra: Vecd Yolu gibi kitaplann yazan Yazarın Önsözü Yoga ve ayurveda, Hindistan’ın Vedik geleneğinde köklenmiş, birbiri ile yakından ilgili spritüel veya kutsal bilimdir. Ayurveda hem beden hem de aklı şifanın Vedik bilimidir. Yoga beden ve aklın iyi işlemesine bağlı olarak gelişen Kendini-Bilmenin Vedik bilimidir. Her iki disiplin de birlikte gelişmiş ve her zaman birlikte kullanılmıştır. Ancak, batıda yazılmış pek çok yoga kitabı ayurvedadan çok bahsetmez. Tüm ayurvedik kitaplar yogadan bahsederken, batıda yoga ve ayurveda üzerine yazılmış tek bir kitap bile yoktur; böylece elinizde tuttuğunuz bu kitap ortaya çıkmıştır. Yoga ve ayurveda, her ne kadar değeri yadsınamazsa da, günümüzde görme eğilimi içinde olduğumuz bir tür fiziksel egzersiz veya bedensel şifa sisteminden çok daha fazlasıdır. Hem klasik yoga hem de ayurveda insanoğluna bütünsel gözle bakar, sadece beden olarak değil, aynı zamanda akıl ve ruh olarak… Her ikisi de fiziksel sağlıktan, şuurumuzun daha yüce seviyelerinin açılımına duyduğumuz ihtiyacı işaret eder. Bu nedenle bu kitaba ‘bütünsel yoga’ ve “bütünsel ayurveda’ diyebileceğimiz daha geniş bir bakış açısını göz önünde bulundurarak tasarladım. Geleneksel olarak buna pança koşa yoga ve pança koşa ayurveda yani fiziksel beden, prana, akıl, zihin ve ruhtan oluşan beş kılıfın yogası ve ayurvedası denir. Aynı zamanda üç bedenin (fiziksel, astral ve nedensel) ya da bedenin, aklın ve ruhun yoga ve ayurvedası olarak da isimlendirilir. Yoga ve Ayurveda kitabı, tüm doğamıza, spritüel ve kozmik varlık olan daha yüce yaşama işaret ediyor. Ayurvedanın sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda akılsal sağlığı da içeren böylece spritüel yaşama hazırlık yapan daha geniş alanını inceliyor. Benzer şekilde yoganın tüm alanına bir bakış atıyor, raja yoga bilimini ve bunun sekiz basamağını asanadan meditasyona inceliyor. Elinizde tuttuğunuz bu kitap asanayı bir bölümde incelemesine rağmen, daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz ayurveda ve asana üzerine ayrı bir kitabı da yazmayı sürdürdüğü söylemek isterim.

Bu kitap bu alanda daha önce yazdığım Ayurveda ve Akıl isimli kitabı da tamamlayıcı nitelikte. Ayurveda ve Akıl kitabında, yoga ve ayurvedada aklın psikolojik yönlerini incelemiştik. Bu kitapta tekrar etmediğim mantra ve diğer yogik uygulamalar ama Ayurveda ve Akıl kitabında bulunmaktadır ve bu alanda daha fazla bilgi almak isteyen okurlar bu kitaptan faydalanabilirler. Yoga ve Ayurveda kitabı aynı zamanda, süptil beden ve tanrısal adanma hakkında ek bilgi sağlayan Tantrik Yoga ve Bilgelik Tanrıçaları: Ayurvedanın Spritüel Sırları isimli kitapla da bağlantılıdır. Diğer kitaplarım olan Ayurvedik Şifa ve Dr. Vasant Lad ile birlikte yazdığım Bitkilerin Yogası isimli kitaplar da ayurvedanın daha dışsal ve fiziksel yönleriyle ilgilenmekte ama bazı yerlerde yogaya işaret etmektedir. Yoga ve Ayurveda kitabını üç bölüme ayırdım: 1. Birinci bölüm ayurvedanın ve yoganın kozmolojik ilkeler ve dünya görüşünü içeren alt yapısını anlatmakta, doşa ve gunaları anlamamızı sağlamayı amaçlamaktadır. 2. İkinci bölüm, kundalini, çakra ve Nadileri de içeren süptil beden ve pranaya vurgu yaparak iki sistemin faaliyetlerini incelemektedir. 3. Üçüncü bölüm beslenme ve şifalı bitkilerin asana, pranayama, mantra ve meditasyonla olan ortak kullanımım göstermekte, daha önceki bölümlerde verilmiş bilgiyi kullanabilmemizi amaçlamaktadır. Daha önce yazdığım kitaplarda olduğu gibi, bu kitap da büyük yogi ve ayurvedik öğretmen Ramana Maharşi’nin önde gelen öğrencilerinden biri olan Ganapati Muni’nin yayınlanmamış yazılarından türemiştir. Ganapati’nin öğrencisi olan K.Nateşan’ın bana ilettiği bu yapıtlar Vedaların yogik sırları üzerine değerli bilgilerle doludur.

Aynı zamanda bu kitap belirgin bir şekilde Swami Yogeshvvarananda’nın çalışmalarına dayanır. Pratyahara, prana, tejas ve ojas, çakraları içeren bölümler Yoga International isimli yoga dergisinde yayınlanmış makalelerin bir türevidir. Bu kitapta bana yardımcı olan herkese ayrıca teşekkür etmek isterim. Asana ile ilgili bölümde Sandra Kozak çok yardımcı oldu. Nicholai Bachman tabloları oluşturdu. Gary Kraftsovv ve Margo Gal asana ve pranayama üzerine, Amadea Morningstart ise beslenme üzerine fikirler üretti. Rudolph Ballantine kitabın tasarımı üzerine pek çok yararlı fikirle geldi. Lenny Blank’in fikirleri ve önerileri de çok önemliydi. Bu kitabı sadece ayurvedada değil, aynı zamanda dharma konusundaki öğretmenim olan ve bana onlarca yıl boyunca çalışmalarımda ve işlerimde rehberlik etmiş olan, büyük bir ayurvedik doktor, ayurvedik ürün üreticisi, yazar ve gazeteci olan Mumbai ve Pune şehrinde yaşamış Dr. B.L. Vashta’ya (1919-1997) ithaf etmek isterim. Dr. David Fraıvley (Vamadeva Şastri) Santa Fe, NM Ekim 1998 BÖLÜM 1 Yoga ve Ayurveda’nın Temeli – Evrenin ve Bireysel İnsanoğlunun Bütünsel Vizyonu 1 – Yoga ve Ayurveda – Kendini Bilme ve Kendine Şifa Bilimleri Yaşam (Ayu), beden, duyular, akıl ve reenkame olan ruhun bir bileşimidir (samyoga). Ayurveda, en kutsal yaşam bilimidir, insanlara hem bu dünyada hem de ötesinde faydalıdır.

’ Charaka Samhita, Sutrasthana 1.42-34 Yoga ve Ayurveda Yoga insan ırkının keşfettiği en sıra dışı spritüel bilimlerden biridir. Yaşamlarımızın tamamını yüce bir anlamla aydınlatan, çok yönlü büyük oranlardaki bir mücevher gibidir. Beş bin yıl öncesine giden, tarihteki kesintisiz gelişimi devam ettirmiş birkaç spritüel gelenekten biridir. İnsanoğlunun ve doğanın dünyasını tüm yönleriyle anlayarak, içsel ve dışsal olarak bizim için erişimi mümkün olan daha yüce güçlerin katlarını bize açar. Yogik yöntemler varoluşumuzun tüm alanını kapsar -fiziksel, duyusal, duygusal, akılsal ve spritüelden en yüce seviyeli Kendini-İdraka dek… Fiziksel duruşlardan, etik ilkelere, nefes kontrolüne, duyu yöntemlerine, olumlamalara ve görselleştirmelere, dua ve mantraya, karmaşık meditatif disiplinlere dek insanlığın daha yüce evriminin tüm yöntemlerini içerir. Yoga, biçimi olmayan evrenlerin zaman ve mekânın içindeki fiziksel, süptil ve biçimi olmayan evrenlerin doğasını ve karşılıklı ilişkisini anlar ve tüm bunların her bir insan bireyinde nasıl varolduğunu gösterir. Yoga Himalaya bilgelerinin öğretilerinin bir meyvesidir, başlangıcı bu medeniyet döngüsü ya da dünya çağı olan on bin yıl öncesine dayanır. Yoganın, şu an için unutulmuş medeniyetlere ait spritüel seviyesi ileri olan daha önceki geleneklerin öğretilerini taşıdığı söylenir. Yoga çağlar boyu sayısız bilgenin bilgeliğinin damıtılmış halidir, insanlığın spritüel isteğinin devam eden bir mirasıdır, keza her çağın, her bireyin ihtiyacına göre adapte edilebilir. Bu tıpkı daha yüksek potansiyelimize doğru yayılan, ona güç veren ve besleyen geniş ve ihtişamlı bir banyan ağacı gibidir. Yoga gibi gelişen bir başka öğreti olan Ayurveda da çok katlı uzun bir tarihe sahiptir; ayurvedanın çeşitliliği ve sürekli devam eden gelişimi, bu öğretiyi herkese ve her çağa uygun hale getirmiştir. Ayurveda dünyadaki en önde gelen bütünsel tıbbi sistemlerden biridir. Sağlık ve iyi olma halinin – fiziksel, duygusal, akılsal ve spritüel tüm yönlerini kapsar. Şifanın tüm yöntemlerini; diyet, şifalı bitkiler, egzersiz ve yaşam stili rejimleri olan yoga ve meditasyonu içerir.

Bireysel yapıyla ilgili eşsiz anlayışı sebebiyle, Ayurveda her bir kişiye ve her bir kültüre doğanın dünyası ve daha yüksek Özben ile uyum içerisinde bir yaşama yolu yaratmada öngörü sağlar. Doğa kanunları üzerine olan anlayışı sayesinde, tüm yaratılışın en uygun sağlığını ve gelişimini sunar. Tüm dünyada varlığını gördüğümüz yoganın adımlarını izleyerek, Ayurveda da akıl-beden tıbbıyla ilgili küresel sistemlerin en önemlilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Doğanın dilini anlamamızı sağlayarak, daha büyük evrenle uyum içerisinde yaşamamızı sağlar; böylece sadece kendimizin değil, tüm yaradılışın hayrına tekâmülü getirir. Ayurveda sadece bireye şifa verme sırlarını içermez, aynı zamanda toplumu, tüm yaradılışı ve gezegenin kendisini yüceltir. Yoga ve Ayurveda birlikte gelişmiş kardeş bilimlerdir ve tarih boyunca birbirlerinden çokça kez etkilenmişlerdir. Tüm evrenin Tek özben olduğunu ifade eden ve kozmik bilginin anahtarının akıllarımızda ve kalplerimizde olduğunu söyleyen Yedik bilgeliğin yüce sisteminin bütünsel parçalarıdır. Yedik disiplinler olarak yoga ve ayurveda tüm seviyelerde büyük faydalar vermek için birlikte çalışır, ilgili Vedik ya da yogik bilimler olan astroloji, mimari, müzik ve hatta daha da geniş bir bakış açısı için lisan yoluyla bu iki bilim bir araya getirilebilir. Yoga ilk ve en önde gelen Kendini-Bilme bilimidir. Tüm ilgisi spritüel uygulamadır; genel olarak bu meditasyon yoluyla olur, böylece bizi dünyanın ıstırabının ve cehaletinin ötesine taşır. Bize dışsal bedensel ve egoya-bağlı kimliğimizden çıkarak, kalplerimizi mesken edinmiş ölümsüz özbenimize varmayı öğretir. Yoga tüm spritüel gelişimin anahtarım; Vedik anlamda zamanın, mekânın, ölümün ve ıstırabın ötesindeki gerçek doğamızla ilgili bilgi edinmemizi sağlar. Ayurveda öncelikle bir Kendine-Şifa bilimidir, beden ve akıldaki, hastalıklardan bizi kurtarmayı amaçlar. Bu, Ayurvedamn terapist veya doktorlardan yardım almadan kişinin sadece kendine şifa vermesi yöntemi olduğu anlamına gelmez. Aslında, Ayurveda tıbbi personelin hastalığın karmaşıklığıyla ve sağlık gereksinimleriyle ilgili çeşitlilikte baş etmede zaruri olduğunu söyler.

Kendine-Şifa olarak Ayurveda bütünselliğin tekrar sağlanmasını içerir, içsel Öz-benimizi nihai amaç yaparak spritüel şifa sağlar. Ayurvedamn ilgisi bedensel ve akılsaıl hastalıkları kısmi de olsa düzeltmek, fiziksel ve psikolojik iyi hali desteklemektir. Yine de klasik ayurvedamn nihai amacı, klasik yogada olduğu gibi Kendini-Bilmedir – ki bu Kendine-Şifanın en yüksek biçimidir. Ayurveda bize optimal sağlığa nasıl kavuşacağımızı gösterir, bunu yaparken amacı dışsal zevkimizi artırmak değil, yogik arayışı devam ettirecek bütünsel dayanağı ve yeterli enerjiyi sağlamaktır. Yoga ve Ayurveda arasındaki bağlantı prana ya da yaşam gücüdür. Yoga tekâmülsel dönüşümü arayan pranamn zekâsıdır, Ayurveda ise hali hazırda gelişmiş yaşam sistemlerini sağlamlaştırma arayışında olan şifa gücüdür. Birlikte ayurveda ve yoga tam bir disiplin sağlar, varoluşumuzu tüm seviyelerde sıra dışı bir canlılık ve yaratıcılıkla, fizikselden varlığımızın derin spritüel seviyelerine dönüştürür.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir