John Diamond – Bedeniniz Yalan Söylemez

Dr. John Diamond koruyucu tıpta bir devrim yaraunıştır. Onun bireylere karşı bütüncül yaklaşımı öylesine doğrudandır ki, hiçbir uyarıcıyı, hiçbir etkiyi incelemeden geçmemektedir. Uluslararası Koruyucu Tıp Akademisi başkanı olduğum yıllarda, Davranışsa! Hareketbilim ‘in çok çeşitli ve derin uygulamalarını gördüm. Tamamlanmış bir bilim olduğu kadar aynı zamanda da bir felsefe olan DH, her tür sanata kadar yayılmaktadır ve psikosomatik tıp, alerji, akupunktur, psikiyatri, spor eğitimi, beslenme, dişçilik, osteopati ve bunun gibi çok çeşitli alanlara uygulanabilmektedir. DH, benim yaşamımı derinden değiştirdi. Aynı zamanda mesleğimde, yani diş tıbbı alanında da memnun edici değişimlere neden oldu. Dişçiye giderken duyulan endişeyi ve hatta korkuyu hiç kimseye anımsatmaya gerek yoktur. Diş doktoruna gelince, o yalnızca hastasının endişeleriyle değil aynı zamanda kendi işi ile ilgili rahatsızlıklarla da ilgilenir; çünkü oldukça karmaşık bir işi küçük bir alanda yapması gerekmektedir. Bu tür gerilimler, doktorun elindeki her tür silahı alırlar. Diş doktorluğu, boşanmanın ve intiharın en fazla görüldüğü meslekler arasındadır. Fakat son birkaç yıl benim için çok farklıydı. Dr. Diamond, bizim gibi sağaltıcı sanatlarla uğraşan insanlara kendimizin ve hastalarımizın enerjilerini nasıl “merkezleyeceğimizi” öğretti. Doktorlar ve hastalar için gerilimin içindeki sıkıntıyı ortadan kaldırdı.


Bu teknikleri kendi mesleğimde uygulamaya başladığımdan beri, tedaviler korkudan ve endişeden uzak, son derece yumuşak bir şekilde meydana geliyor. Bu durum beni daha fazla enerji, daha az gerilim ve hepsinden de iyisi yeni bir gönenç duygusuyla ödüllendirdi. 11 DH aynı zamanda pekçok psikiyatri tekn iğini ve halta psikiyatri kliniklerini tü müyle değiştirmiştir. Kuzey Nassau Zihinsel Sağlık Merkezi ‘nin tıp yöneticisi ve Amerikan Ortomoleküler Psikiyatri Akademisi başkanı Dr. David Hawkings, DH ilkelerini kullanarak psikiyatri kliniklerinin bilinen kalıplarını tümüyle değiştirmenin mü mkün olduğunu söylemiştir. Doğu Tıbbı akademisi yöneticisi Dr. Alan Shifman Charles, DH’yi duyarlı ve pahalı aletlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak, “hastalığı çok merkezli bir düzeyde anlamamızı ve keşfetmemizi sağlayan i lk saf yöntem” olarak göstermektedir ve Concord, Massachusens’li ünlü osteopal Dr. Edgar Mil ler, Dr. Diamond’ un çalışmasını, “Kendilerini yalnızca yaratmakla kalmayan, aynı zamanda da sağaltım sanalları için mükemmel bir öğretim aracına dönüştüren zengin bir yeni düşünceler kaynağı” olarak değerlendirmektedir: “DH, bana sağlığımızın temeli olan dengeyi bozmaya yönelik say ısız güçler ve bu güçlerin etkilerini belirleme konusunda son derece geniş bir anlayış kazandırdı. Dr. D iamond’ un meraklı ve görünüşe göre yorulmak bilmez yönlendirmeleri, bizleri en yüksek gizil güçlerimizin farkındalığına ulaştıracak olan bir yola yerleştirmektedir.” D H’nin uygulamaları yalnızca sağaltıcı sanatlarla sınırlı değildir. Örneğin pekçok müz isyen şaşırtıcı yararlarını keşfetmektedirler. Seçkin bir müzik profesörü olan John Buttrick, DH ilkeleri hakkında şunları yazmıştır: “Fiziksel kaynaklar, gerilimin ol uşumu ve sanat or41mı üzerine yeni bir hakimiyete olanak tanımaktadır.” Sporcular ve yarışmacılar da DH ‘ nin büyük y ararlarını görebilirler.

New York Spor Eğitimi Enstitüsü, tüm bedensel sağlık programlarının bir bölümü olarak şevkle DH’yi tavsiye etmektedir. Günümüzde DH’nin spora uygulanışına henüz yeni adım atmaktayız. Metropolitan Sanat Müzesi müdürlerinden bir tanesi için OH, sanat alanında çok say ıda yeni görüş açısı yaratmışllr. Bu konuda şöyle demektedir: “DH aracılığıyla kazandığım içgörünün yaratıc ı, sanatsal 12 itici gücün ve estetik eleştirinin anlaşılması ve değerlendirilmesi üzerindeki etkileri paha biçilmez bir değere sahiptir.” D H’nin yaşamımız üzerindeki en önemli uygulamalarından bir tanesi de beslenme alanındadır. Pekçok ünlü beslenme uzmanı bu konuyu, pek çok besinin etkilerini belirlemek için son derece değerli bir araç olarak görmektedir. Hüyük Beslenme Hırsızlığı adlı kitabın yazarı Beatrice Trum H unter, “John Diamond’ un Davranışsa! H areketbilim alanına yaptığı son derece değerli katkılar hem bu meslekteki insanlara, hem de meslekten olmayanlara, koruyucu tıp alanında olduğu kadar sağlığın kazanılması ve korunması ile ilgili pek çok alanda da son derece yeni ve etkileyici uygulamalar sunmaktadır”, diyor. Sağlıklı İk 100 Gününüz adlı kitabın yazarı olan bir diğer ünlü beslenme uzmanı Dr. Hans Kugler ise Dr. Diamond’un ülkenin her yerinde verdiği seminerlerden sıkça bahsetmekte ve şunları söylemektedir: “Dr. Diamond, yalnızca hakkında konuştuğu konunun yeni ve gerçekten de son derece heyecan verici olduğunu bilen bir insanın ulaşabileceği bir alanla ilgilenmektedir.” B urada Dr. Diamond’un DH’sinin yalnızca birkaç uygulaması hakkında konuştum. Dr. Diamond’un geniş faaliyet alanı ve insanlara yardımcı olma konusunda h issettiği arzusu onun, bizlere hem kendimiz, hem de diğer insanlar hakkında yeni ve güçlü anlayışlar kazandınnasını olanaklı kılmıştır.

B aşarılı bir şekilde geliştirdiği yeni bil im dalı, tıpkı benim yaşamımı değiştirdiği gibi sizinkileri de değiştirecektir. Timüs bezi ü zerine yaptığı çalışmalar bile başlı başına, kuşaklar boyunca anımsanacak olan son derece değerli bir yardımdır. DH, koruyucu tıbbın ilk adımıdır. Bedeninizi, fiziksel sorunlarln ortaya çıkışından çok daha önce, enerji düzeyinde incelersiniz. Yaşam tarzınıza, çevrenizdekilerin sizin ü zerinizdeki etkilerine ve tavırlarınıza yeni bir ışık altında ve derin bir saygıyla bakarsınız. Bunu 13 yalnızca hastalıkları önlemek için değil, sağlığınızı artırmak için yaptığınızı anlarsınız. Dr. Diamond’un söylediği gibi, DH’nin mutlak amacı olumlu bir sağlık kazanmaktır; gerçek bir zindelikle gelecek olan gücünüzü, yaşama zevkinizi ve enerjinizi artırmakllr. Bu anlamda OH bizlere bir gelecek vaadetmektedir. Jerome Mittelman, Uluslararası Koruyucu Tıp Akademisi Eski Başkanı “Sıradan şeyleri gözünüzde büyüterek mucizevi şeylere dönüştürmeyin, bunun yerine mucizevi şeyleri sıradan şeylere dönüştürün.” Bacon “Bu iddiaları, tartışmacı ·bir ruha ya da anlık heveslere kapılmadan, dikkatli bir tartma ve araştırma sonucunda ortaya attım; ama onları kanıtlayabilmem yalnızca güçlü ve kendinden emin bir duygu ile bir varoluş bilinçliliği aracılığıyla mümkündür.” John Ruskin 14 (1) Giriş “ller erkek, kadın ve çocuk, fiziksel mükemmellik olasılıklarına sahiptir: Bu olasılıklar her birimizin içinde, kişisel anlayış ve çaba aracılığıyla elde edilmeyi beklemektedirler.” F .M.Alexander.

Kalabalık bir ana caddede durun ve yanınızdan geçen insanları izleyin. Her adımlarında dik ve canlı bir şekilde ileriye atılarak, yüzlerinde bir uyanıklıkla ve uyumlu hareke�lerle mi yürüyorlar? Yoksa başları önlerinde, omuzları çökmüş ve göğüsleri içine göçmüş biçimde, ağır ağır ve isteksizce mi ilerliyorlar? Sanırım bu insanların çoğunun varoluş sevinciyle dolu neşeli canlılar olmak yerine, yerçekiminin etkisi altında ezilmiş olan dünya üzerindeki esirler gibi göründüklerini farkedcceksiniz. Canlı, dik ve yaşamla dolu bir şekilde yürümeyen bir hayvan gördüğümüzde, hemen bir rahatsızlığı olduğunu düşünürüz. Fakat cadde üzerinde gördüğümüz yorgun ve kederli bir insan için aynı tasayı duymayız. Hayvanlarda sağlıksız bir durum olarak kabul ettiğimiz şeyi, insan için normal bir durum olarak adlandırırız. Oysa bu durum normal değil vasattır. Cadde üzerinde yürüyen enerji ve yaşam dolu bir · insan gördüğümüzde ise dönüp bakar ve sanki bu, ender görülecek bir durummuş gibi bu insanı izleriz. Oysa bu normal bir durumdur. Nasıl ki cansız ve neşesiz bir şekilde yürümek bizler için normal 15 değilse, aynı şekilde kronik rahatsızlıklar nedeniyle h astalanmak ve ölmek de normal değildir. Toplumumuzdaki erkeklerin çoğu er ya da geç bir kalp krizi geçirmeyi beklerler. Çoğumuz kansere yakalanacağımızdan ya da ondan kurtulsak bile ileri yaşlarda mafsal iltihabı, şeker, görme bozuklukları ve zihinsel zay ınık gibi korkutucu rahatsızlıkların eline düşeceğim izden korkarız. Böy le olması gerekmez. Güney Ekvador’un yüksek yerlerinde yaşayan uzun ömü rlü insanlar, pek ender olarak bu tür rahatsızlıklara yakalanmaktadırlar. Bu harikulade insanlarla uzun bir süre birlikte olan David Davies, bu insanların ince yapılı, sağlam zih inli, çev ik ve yaşama arzusuyla dolu insanlar olduklarını gözlemlemiştir. “Eğer bu insanlardan birinin ardından yürüyorsanız”, der, “onun yanına yaklaşıncaya dek yürüyüşünden 40 yaşında mı yoksa· 120 yaşında mı olduğunu anlayamazsınız … Hareketleri, tıpkı bir kaplanınki kadar dinamiktir.

”* And dağlarında yaşayan bu insanların sade diyetlerini, aşırı hareketliliklerini ve basit yaşam şekillerini uygulayamayabilirsiniz, ancak kronik bir rahaL�ızlığın oluşumunu önlemek için çok şey yapabilirsiniz. Hastalığın, f iziksel bir rahaL�ızlık olarak ortaya çıkmadan yıllarca önce kendini enerji düzeyindeki bir sorun olarak ortaya koyduğuna inanmaya başladım. H astalık, bedenin enerji düzeyinde, daha ileri yıllarda bedenin bazı bölgelerinde enerji dengesizliğine yolaçan genci bir. enerji azalması olarak başlamaktadır. Eğer bu enerji dengesizliğinin ortaya çıkar çıkmaz farkına varabilirsek, bu dengesizliği düzeltmek için bol zamanımız olur. Böylece önemli olan temel koruyucu sağlık yöntemlerine başlayabiliriz.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir