Lee Carroll – Bir Insan Gibi Dusunmeyin-Kryon

Merhabalar! Ben manyetik hizmetten Kryon. Soruları yanıtlamadan önce sizi benim enerjimle yeniden tanıştırmak, ve sizi şu anda bu sözleri aktaran partnerimin titreşimine yaklaştırmak istiyorum. Ben manyetik hizmettenim, ve sadece size hizmet amacıyla varım -siz yürekten sevilen ve varlıklar arasında yücelmiş olanlara. Siz derste olanlarsınız, ve bu gezegende yaşayan özel varlıklarsınız. Ben burada sizin son elli yıldır Önemli olan çalışmalarınıza karşılık vermek üzere bulunuyorum. Siz geleceğinizi değiştirdiniz… ve şimdi onu tekrar yaratabileceğiniz bir noktada bulunuyorsunuz. İnanın bana, tüm Evren Dünya dediğiniz gezegenin içinde bulunduğu durumu biliyor. Benim yaptığım değişikliklerle, siz artmış bir güce sahip olabilirsiniz… ve ben sizinle bundan sonra ne yapacağınızı anlayabilmeniz için iletişim kurdum. Partnerim sizi daha önceki iletişimleri okumanız konusunda uyardı. Bunlar sizin tekâmülünüz için kritik öneme sahiptirler ve benim neden burada bulunduğum, ve halen n e lerin olmakta olduğu konusunda bir hayli şey açıklamaktadırlar. Eğer henüz okumamışsanız, birinci kitabı okumanızın size çok yararı olacaktır. Sevgili varlık, eğer bu kitabı tesadüfen aldığını sanıyorsan, işlerin işleyiş biçimini gerçekten anlamıyorsun demektir. Çünkü ben Kryon’um, ve seni tanıyorum… ve sen de beni tanıyorsun. Eğer bu sözleri, ya da geçmiş yazıları hiç yadır-gamadıysan, eğer onlar sana çok aşina geldiyse, bu yüksek benliğinin bir dostun yazısını sezgisel olarak tanımasından 14 ‘Bölüm 1 kaynaklanmaktadır. Ben, burada hizmet için bulunan tüm varlıklar gibi, seni yürekten seviyorum. Mevcudiyetimi kalben hissetmene izin ver, ve halen birçok insana hâkim olan korkuyu bırakarak huzuru duymana izin ver. Kadim insanlar size, “dünyanın halim olanlara miras kalacağını” söylemişlerdi. Ne yazık ki “halim” sözcüğü çeviri için zayıf bir seçimdi. Gerçekten de dünya halim olanlara kalacaktır, ama halim’in gerçekten ne anlama geldiğini anlamalısınız. Halim insan sevginin gücüne boyun eğer. Yani, halim bir insan diğerleri öfkeyle suçlarken bilgelikle geriye çekilmeyi seçer. Halim insan bir başkasını zenginliği ya da toplumdaki konumuyla değil, sevgi ölçütüyle değerlendirmeyi seçer. Halim insan gerçekten ego’suzdur ve kendisini sözlü bir saldırıya uğradığında dahi savunmakta acele etmez. Çünkü halim insan sözlü bir saldırının hiçbir şeye zarar vermediğini, ve saldırganın dengesizliğinin bir sonucu olduğunu anlayacak bilgeliğe sahiptir. Halim insan saldıranlara sevgi gönderecek, ve hoşgörülemez olana bile hoşgörü göstererek her zaman Dünya’da dengeyi tezahür ettirecektir. Bu halim insan kimdir? Bu halim insan gezegen üzerindeki en güçlü insanlar arasında yer alır. Bu halim insan sevgiyi güç kaynağı olarak tanımış olan, ve onunla birlikte-ya-ratandır. O, olumsuzu olumluya ve kötülüğü iyiliğe dönüştürür. Bu insan bireyleri iyileştirme gücüne sahiptir, ve bu insanlardan oluşan gruplar gezegeni değiştirebilirler. Tüm savaşçılar bu halim insanla kıyaslandıklarında gölgede kalacaklardır, çünkü bu dengeli varlıklardan birisinin gücü bile sevgisiz insanlardan oluşan bir ordunun gücüne eşit olacaktır. Ben sana bu gücü temsil ederek, ve onun en sonunda senin olabileceği haberiyle geldim. Bu güçlü halim kişi sensin. Ders hayaletleriyle ilgili korkularını bir kenara bırak ve bu güce sahip çık. Ben seni yaptığım değişikliklerle destekle-15 ‘Bir İnsan Gibi ‘Düşünmeyin yeceğim, ve rehberlerin yola devam etmek için ihtiyaç duyduğun şeyi sana verecekler. Kim olduğunu anla! Kim oldu ğunu anla! Kim olduğunu anla! (Kryon en çok vurgulamak istediği şeyi üç kez tekrarlar.) Sevgi tüm zamanların şampiyonudur. O, Evrenin bağı ve sizin birleşik-alan teorinizin sırrıdır. O hücresel düzeyde mevcuttur ve uygun eylemle salıverilmeye hazır bekler. O koşulsuz ve benzersizdir. O, daha önce huzurun hiç mevcut olmadığı yerde huzur sağlar. O, daha önce dinlenmenin hiç mümkün olmadığı yerde dinlenme sağlar. O bilgedir. O güneşin içindeki güneştir, ve tek kaynaktandır. Bundan daha büyük bir şey yoktur. Hiçbir kötü ya da olumsuz şey onunla kıyaslanamaz, ve yeni enerjiyi içine aldığında o senin olacaktır. Şunu bil arkadaşım: şu anda okuduğun şeyin gerçeğini ortadan kaldıramazsın. Sen bu kitabı elinden bıraktıktan çok sonra da o senin bilincinde saplı kalacaktır. O gerçek ile çınlar, çünkü öyledir. Ona sahip çık! 16 İkinci Bölüm Sorular Karmaşa 1 7 2 SORULAR “KARMAŞA” Soru: Kryon, senin mevcudiyetine ve sevgine saygı duyuyor, ve her zaman olduğu gibi, şimdi senin benimle olmanın verdiği hisleri tanıyorum. Beni bu noktaya, yani işlerin işleyiş biçimi hakkında daha çok şey bilmeyi isteme noktasına sen getirdin, ve böylece sana birkaç çok-fasetli soru soracağım. Önce temel bir soruyla başlayalım: Geçen gün metafizik kitapları ve gereçleri satan bir dükkândaydım, ve raflardan bana bakan o farklı sistemler ve yöntemler yığını karşısında şaşırıp kaldım. Orada birçok garip isimli ve görünüşlü yogi’nin ve öğretmenin kitapları vardı. Orada Astroloji, t a r o t , tekrardoğuş, geçmiş yaşamlara geri dönüş, psişik ameliyat ve UFO’lar hakkında kitaplar vardı. Orada, bir anlam taşıması ya da bir şeyleri iyileştirmesi gereken kristaller ve taşlar vardı. Orada rune taşları ve onların anlamlarıyla ilgili kitaplar vardı. Renklerle şifa, sesle şifa, kokularla şifa, ve dokunarak şifa üzerine yöntemler vardı. Önemli oldukları varsayılan kalıplar ve renkler üzerine kitaplar vardı. Orada yıldız tarihleri, yıldız haritaları, sabit yıldız haritaları, güneş haritaları ve ay aşamaları h a r i t a ları vardı. Aura’lar, çakra’lar, meditasyon yöntemleri ve h a t ta spiritüel seks üzerine bilgiler vardı. Sonra medyum kanalıyla alınan kitapların bölümünü görünce zorlukla yutkund u m . Sıra sıra medyumik kitaba baktığınızda, öyle görünüyordu ki, şimdi benim yaptığım işi yapan sayısız kişi vardı. Bu bölüm Dünya’nın kadim uygarlıkları hakkında kitaplar, ve Amerikan Kızılderilileri’nin, ve h a t t a uzaylıların kitapla- .18 ‘Bölüm.2 myla devam ediyordu! Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu görünüşte birbiriyle rekabet eden bilgi karmaşası içinde yolumuzu nasıl bulabiliriz? Hangisi doğru? Nasıl seçebiliriz? Yanıt: Merhabalar! Bu yanıtlar boyunca siz tekrarlanan bir tema bulacaksınız. O sizin kültürünüz, damgalarınız, ve onların sizin düşünüş biçiminiz içinde oluşturdukları zanlar hakkındadır. Geçmiş yazılarda sizin Dünya dininizden, ve onun erkeklerin yönetme ihtiyacına uyması için nasıl değiştirilip şekillendirildiğinden söz etmiştim. Bunun partnerimin bu sorusundan daha iyi bir örneği olamaz. Hepinize çocukluğunuzdan itibaren gücünüzü Tanrı’ya teslim etmeniz, ve O’na itaat etmeniz öğretilmiştir. Siz kendi kendinize öğrettiğiniz, “bir insan olarak değersizliğiniz” yüzünden bir Tanrı’nın önünde diz çökerek, yerlerde sürünerek O’na tapınırsınız. Siz tek bir sistemi, ya da her şeyi sizi t a t min edecek biçimde açıklayan tek bir doktrini aramaya devam edersiniz. Bu doktrin, çoğunlukla, Tanrı’nın lütfıınu kazanmanızı sağlayacak, ya da ceza ve ödül hususunda basit bir neden-sonuç ilişkisini kesin bir biçimde açıklayan bir dizi kuraldır. Sevgili varlık, o dükkânda dolaşırken, o raflardan bir din seçmen gerektiğini sana kim söyledi? Bu, senden içlerinden birini “seçmeni” ya da bir inancı benimsemeni isteyen, birbiriyle rekabet eden doktrinlerle dolu bir yer değildi ki. Sana şunu soracağım: genç bir insan olarak okula giderken, hangi derse “inandın?” Diğerlerini reddederek hangisini kabul ettin? Bilim m i , tarih mi, ticaret mi, yoksa dil dersini mi? Bu saçma bir soru diyebilirsin… eh, gerçekten de öyle! Sen senin dünyan ve çalışman hakkında, ve bunun gerektirdiği eğitim hakkında bir şeyler öğrenmeye hazır genç ve hevesli bir insan olarak o okuldaydın. Bir konuyu seçip ona tabi olmak ve diğerlerini reddetmek ise hiç aklına gelmedi. 19 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 – 2007 ‘Bir İnsan GiBi ‘Düşünmeyin For Evaluation Only. Aynı şey senin için spiritüel bakımdan da geçerlidir. Gittiğin dükkân işlerin mekanik evrensel işleyiş biçiminin “nalbur dükkânıydı.” Sen orada bu gezegende yaşayan “Tanrı’nın güçlendirilmiş bir parçası” için işlerin işleyiş biçimiyle ilgili tüm bilginin henüz toplamadığın parçalarını bulabilirdin. Unutmayın, sizler özel varlıklarsınız. Sizler ruhen güçlendirilmiş olanlarsınız, ve ben burada size hizmet etmek için bulunuyorum. Bu Dünya’da bulunan varlıklar içinde, derste olanlardan daha büyük varlıklar yoktur! Buna inanın! Tüm diğerleri sizin burada kalışınıza hizmet etmek üzere burada bulunmaktadırlar. Bu bilgi sizden saklanmıştır, ve dersinizin hayalet realitesinde gizlidir, ama yine de doğrudur. Dualiteniz sizin keşif alanınızdır. O raflar sizin bilgi ansiklopedilerinizdir. Sözünü ettiğin her şey uygundur, geçerlidir! Evet, taşların, renklerin, seslerin ve kalıpların şifa verme gücü vardır. Gerçek güç en sonunda onları bir araya getiren az sayıda kişinin olacaktır! Şimdilik, birbirlerinden ayrıyken bile onlar hâlâ geçerlidir. İnsanlar bunları kullanarak şifa bulabilirler mi? EVET. Doğum damganızın manyetik ayarının incelenmesi bilimi olan Astroloji de geçerlidir. Tarot ve Rune yöntemlerini öğrenmeniz de gerçekten değer taşır. Bunlar o anki gelişiminizin termometreleridir, ve doğru biçimde kullanılıp yorumlandıklarında gerçekten en yüksek düzeyde doğru sonuçlar verirler. Bedeninizin fiziksel olarak nasıl dengeleneceği hakkında da bilinecek çok şey vardır; böylece aura’ların ve çakra’ların ve hatta spiritüel seksin incelenmesi gündeme gelir. Cinsel ilişki size sadece biyolojik bir üreme yolu olarak verilmemiştir. Onun dişi ve erkek arasında ruhsal bir köprü olması, bir yandan gerekli biyolojik işlevleri sağlarken bir yandan da onları ruhen birleştirmesi murat edilmiştir. Kadim insanların, yogilerin ve şaman’ların kitapları ise sizin kendi kendinize bıraktığınız zaman kapsülleridir… 20 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 – 2007 For Evaluation Only. ‘Bölüm 2 bu hiç aklına gelmiş miydi? Belki bu sana tarih hakkında yepyeni bir perspektif verecektir. Senin onda nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsun? O raflarda yer alan kitapları yazan kadim insanlardan biri de sen olabilir misin? Geçmiş ifadelerinde (enkarnasyonlarında) gömülü ve bugün neden böyle olduğunu gösteren harikulade işaretler vardır. Ayrıca, bugünkü halin gelecek ifadeni de etkileyecektir. Bunlar senin karma derslerinin karmaşık ama harikulade mekaniğini oluşturmaktadır, ve onun hakkında daha çok şey bilmek istemenin sana yararı olacaktır. Yazarların çeşitliliğine gelince, şunu bil ki gerçek gerçektir, ve kültürler ve diller farklı olsa bile, her adımda mantıken birbirini tutan, tutarlı prensipler bulacaksın. Medyum kanalıyla alman kitaplar mı? Onların çoğu gerçektir. Bazıları da değildir. Sezgin sana gerçeği söyleyecektir. Gerçek olanlar son derece farklı hizmet ve öğreti varlıkları tarafından en yüksek düzeyde verilmişlerdir; işte bu yüzden bilgiler o kadar farklıdır. Bu onların ille de birbirlerine zıt olmaları anlamına gelmez, sadece bakış açıları farklıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, medyum kanalıyla verilen kehanetler, son yıllarda Dünya’nın geçirdiği değişimden ötürü, tamamen doğru değildirler. O kehanetler yazıldıkları zaman için doğru olabilirler, ama şimdi geçerli olmayabilirler. Bununla birlikte, bin yılı aşkın bir süre önce verilen bazı kehanetler tekrar doğru hale gelmişlerdir, onlar önce insanların eylemleri yüzünden geçersiz hale gelmiş, ve yakın zamanlarda tekrar doğruluk kazanmışlardır. Bu seni şaşırttı mı? Unutma ki siz sınırlı bir doğrusal (lineer) zamandasınız, ama bu Evren için geçerli değildir. Tüm gerçek medyumik bilgi daima kusursuz bir sevgi enerjisiyle verilir. Sana bunun sonucu nasıl etkilediğini açıklamam gerekmiyor sanırım. UFO’lar hakkındaki son yazılarda sana bazı içgörüler vermiştim. Onların Metafizikte böylesine önemli bir rol oyna21 ‘Bir İnsan gibi ‘Düşünmeyin maları şaşırtıcı bir şey mi? Şu sözleri hatırla: henüz anla şılmamış şeylerin ille de kötü, acayip ya da tekinsiz olmaları gerekmez… onlar sadece henüz anlaşılmamışlardır. Eğer birden inceleyecek yepyeni bir fiziksel yasa keşfederseniz (ki keşfedeceksiniz) bu tür şeylere de yer verebileceksiniz. Hepinize söylüyorum, bir dahaki sefere bu dükkânlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşın. Sonra birbirinize neler hissettiğinizi aktarın. Hangi kitaplara uzandınız? Neyi daha çok bilmek istiyorsunuz? Bu gezegende derste bulunan tanrısal kökenli bir varlık olarak neyi bilmek istiyorsunuz?… Sonra uygun kitabı alın. Ayırt etme gücünüz bu yeni enerjiyle birlikte daha da keskinleşmiştir. Çok geçmeden bu dükkânların raflarında da sapla saman birbirinden ayrılacaktır. Soru: “Dualiteniz sizin keşif alanmızdır” dedin. Bu ne anlama geliyor? Ben diğerlerinin de “dualite”den söz ettiklerini duydum. O nedir? Yanıt: Bu sizin idrak etmeniz açısından zor bir kavramdır. O dersteki her insandan maksatlı olarak saklandı ğından zordur. D a h a önceki yazılarda ben ondan defalarca söz ettim, ama hâlâ o sana bir bilmece gibi görünmekte. Artık eski düşünüş biçimlerini bir kenara bırakıp yeni temel gerçekleri benimsemenin zamanı gelmiştir. Lütfen şunu anlamaya çalış: siz hepiniz basit biyolojik varlıklar kılığında bu gezegende yaşayan yüce varlıklarsınız… ve bu kılık değiştirme herkesi, seni bile aldatıyor. Bu, dualitenin dayandığı temeldir. Sen gerçekten iki kişisin. “Gerçek sen,” gücüne ve bilgisine her birinizin sahip olduğu yüksek varlıktır; “hayalet” ise dersteki insanlık kabuğudur. Buradaki ironi şu ki siz hayaleti gerçek, gerçek sizi de hayalet olarak algılarsınız. Birçoğunuz da gerçek varlığı hiç algılamaz! Derste yapacağınız en büyük keşifler bu dualiteyle ilgili olacak. Tekâmülde elde edeceğiniz en büyük başarılar dualitenin nasıl işlediğini anlamaya, ve en sonunda tersine 22 Bölüm 2 çevrilmiş “gerçek” ve “hayalet” rollerin idrakini kazanmaya dayalı olacak. Yüksek benliğinizi gerçekten göremeseniz de (çünkü bu dersinizin amacını hükümsüz kılar), gerçek kimli ğinizin realitesi konusunda işe yarar bir bilgi ve anlayış kazanabilirsiniz. Ancak bu olduğunda gücünüze sahip olabilirsiniz… daha önce değil. Bu yüzden, sizin keşif alanınız, içinizdeki özfarkındalığı ve dualitenin gerçeğini, ve o farkındalığı nasıl artıracağınızı keşfetmektir. Ayrıca şunu ne kadar vurgulasam azdır: sen ve çevrendeki kişiler enkarne olmadan önce insani koşullarınızı seçtiniz. Şu anda geçirdiğiniz şeyler sizin tarafınızdan harekete geçirilmiş bir plânın bir parçasıdır. Lütfen bunu “önceden mukadder kılma” ile karıştırma. Önceden mukadder kılma bunda hiç rol oynamaz. Gerçek “önceden mukadder kılma” sorunlar yaratır ve çözümler dikte eder. Mevcut durumda, siz kendinize sadece sorunları verdiniz. Çözümler ise sizin öz-farkındalığınız ve idrakiniz ile meydana gelir. Size bir sorun ve onu çözmek için gerekli gereçler ve güç verilmiştir. Bunu başardığınızda, bu da gezegenin titreşimini yükseltir. Soru: Bizim kişisel olarak kendimizi idrak etmemiz ve kişisel olarak dersimizi geçmemiz nasıl oluyor da gezegensel düzeyde bir titreşim değişikliği yaratıyor? O neden sadece bireysel olarak bizi etkilemiyor? Yanıt: Bunun yanıtı basittir. Geçmiş yazılarda kişisel olarak sizin ve bir bütün olarak Yerküre’nin arasındaki etkileşimden söz etmiştim. Ben burada Yerküre için bir şey yapıyorum, ama o direkt olarak sizin spiritüel gücünüze ve sağlığınıza aktarılıyor. Gezegen sınıftır (dershanedir). Siz onun içinde bulunuyorsunuz, ve sınıfa olan her şey size de olur. Bunun tersi de doğrudur. Daha fazla aydınlanma ortaya çıktıkça, gezegen de daha çok dengeye kavuşur.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir