Swami Budhananda – Zihin Kontrolü

Zihin kontrolü evrensel olarak ilgi duyulan bir konudur. Bu herhangi bir dine mensup, ruhsal arayış içindeki herkesi kişisel olarak ilgilendirir. Din uygulama safhasında bu sorunla uğraşmalıdır. Bireyin ya da toplumun yükselmesi için zihin-kontrolü olmaksızın hiçbir esaslı çalışma yapılamaz. Bu sebepten ısrarla dikkatinizi talep ediyoruz. Zihinlerini kontrol etmek isteyenler arasında farklı türde insanlar vardır: ateistler, inananlar, agnostikler (bilinemezciler) ve dine karşı kayıtsız olanlar. Zihni kontrol etmenin yolları her tür insana açıktır, fakat tanrıya gerçekten inananlar, hakiki tanrı sevgisi zihinle ilgili sorunlarımızı önemli ölçüde basitleştirebildiği için, bir avantaja sahip olabilirler. Bununla birlikte bu kitap herkes için yazılmıştır. Tarafsız bir araştırmacı zihnini tüm zihin kontrolü yöntemlerine açık tutacaktır. Yedanta ve Yoga zihnin doğası ve zihin kontrolünün yolları hakkında çok şey öğretebilir. Bu bağlamda yazar büyük ölçüde özgün Yedanta ve Yoga metinlerinden ve öğretmenlerinden sağladığı bilgiye dayanmıştır. 7 Zihin Kontrolü ilk olarak Prabuddha Bharata’nın Ekim, Kasım ve Aralık 1970 baskılarında ‘Uygulamalı Din Üstüne Denemeler’ sütununda dizi olarak yayımlandı. Bu bazı okuyucuların dikkatini çekti ve içlerinden biri cömert bir şekilde bunun daha geniş kitlelere ulaşması için bir kitap olarak basılmasına katkıda bulunmayı önerdi. Bu arkadaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu baskıda özgün makalenin metni tekrar gözden geçirilerek düzeltildi; bel li noktalar daha çok açıklandı ve bir kaç nokta daha eklendi. Bir özet ve sözlük bölümü de ilave edildi. Yaşamın ana sorunlarından birine hitap eden bu küçük kitabın yararlı olacağını umarız. 8 Yayımcı Advaita Ashrama Mayavati, Himalayalar 30 Eylül 1971 1. Zihin Kontrolü: – Zor Ama Mümkün – Bu temaya, yani zihin kontrolü temasına çok kişisel , derin bir ilgi duyarız, çünkü hiçbir şey bizi bireysel olarak kendi zihnimizden daha fazla etkilemez. Bu konu hakkında hepimiz birşeyler biliyoruzdur. Hepimiz zihinlerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Fakat daha çok şey bilmek ve daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu konuda bize kim yardım edebilir? Ancak kendi zihinlerini mükemmel bir şekilde kontrol edenler. Bu tür kaynaklardan öğrenebildiklerimizi burada basit bir bilgi sistemi olarak sunacağız. Zihin kontrolü ilginç bir içsel oyundur. Eğer sportmen bir tavrınız varsa, kaybederken bile bundan büyük keyif alırsınız. Bu oyunu oynamak büyük bir beceri ister, uyanıklılık, mizah duygusu, iyi yüreklilik, strateji duygusu sabır ve yüz başarısızlık karşısında bile cesaretin kaybolmamasını sağlayan bir kahramanlık anlayışı gerektirir. Sri Krişna Gita’da en yüksek yoga durumuna nasıl ulaşılacağını açıklıyordu. Onu dinledikten sonra Arjuna Efendisine anlaşılabilir bir umutsuzlukla şöyle dedi: 9 Ey Krişna, zihnin mükemmel pürüzsüzlüğü olarak tanımladığın bu yoganın nasıl sürebileceğini anlamıyorum, zira zihin huzursuzdur<1ı. Zihin, ey Krişna, huzursuzdur, çalkantılıdır, güçlü ve dik başlıdır. Zihni kontrol etmek, bana öyle geliyor ki, rüzgarı kontrol etmek kadar zordur12ı. Sri Krişna insanı temsil eden bu şikayeti dinledi ve tüm çağlardaki bütün insanlar için önemli bir yanıt verdi. Zihin kontrolü üstüne tüm Hint düşüncesi ve uygulamaları büyük ölçüde Sri Krişna’nın bu öğretisine dayanır. Sri Krişna şöyle dedi :/’Hiç şüphesiz, Arjuna, zihin huzursuzdur ve kontrol edilmesi zordur. Fakat çalışarak (abhyasa) ve hislere apılmayarak (vairagya) kontrol edilebilir’13ı.; Bu konuşmadan zihin kontrolü hakkındaki üç temel olguyu öğreniyoruz: a. Bu Arjuna’nın kapasitesindeki kahramanlar için bile her zaman son derece zor bir görev olmuştur. b. Yine de zihni kontrol etmek mümkündür. c. Zihin kontrolü için iyi-belirlenmiş yöntemler vardır. (1) Vl.33. (2) Vl.34. (3) Vl.35. 10 t \ } ‘ Sri Krişna bu iki sözcükle, abhyasa ve vairagya, çalışma ve hislere kap lmama i�-Zihi.o.–­ kontrolümin tüm sırrır\ı v-er:a� Zihni ‘çalışma ve hislere kapılmama’ dışında kontrol etmenin başka hiçbir yolu olmadığı çağlar boyunca tüm H int azizlerinin ortak yargısı olmuştur. Buna ‘abhyasa -yoga’, ya da ‘çal ışma yogası’ denir. Burada Sri Ramakrishna ile bir dindar ara ­ sında, Ramakrishna ‘nın herkesin hatırlaması gereken temel bir noktayı vurguladığı bir diyaloğu aktarıyoruz: Sri Ramakrishna: ‘Sırf ruhsal bil incin biraz uyandı diye tembel tembel oturma. İ lerle. Sandal ağacı ormanının ötesinde çok daha değerli başka şeyler var -gümüş m adenleri, altın madenleri var. Priya : ‘Efendim, ayaklarımız zincirlenmiş. İ leri gidemeyiz.’ Sri Ramakrishna: ‘Ayaklarınız zincirlenmişse ne olmuş? Önemli olan zihindiif’ Esaret zihnindir, özgürlük de zihnindir/ Priya: ‘Fakat zihin benim kontrolüm altında değil .’ Sri Ramakrishna: ‘Nasıl olur? Abhyasa – yoga, çalışma yogası diye birşey var. Çalışmayı sürdürün, göreceksiniz ki zihniniz sizin gösterdiğiniz yönde akacaktır/Zihin çamaşırhaneden henüz gelmiş beyaz bir kumaş gibidir. Eğer onu kırmızı boyaya sokarsan kırmı11 zı, mavi boyaya sokarsan mavi olur. Onu hangi renge batırırsan o rengi alır'<4ı/I Hiç şüphesiz çalışma ve hislere kapılmama zihin kontrolünün tüm gizidir. Fakat bunları yaşantımıza nasıl dahil ederiz? Soru budur. Bunu yapmak için: la. Zihni kontrol etmek için güçlü bir irade geliştirmeliyiz; b. Zihnin doğasını anlamalıyız; c. Belli teknikleri öğrenmeli ve bunları ciddi, sabırlı ve akıllı bir şekilde uygulamalıyız. /

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir