Tracy Marks – Gizli Benliginiz Astrolojinin 12. Evi

Gizli Benliğiniz kitabının amacı, hedeflerinizi alt üst eden, ancak bilinçli olarak yaşamınızla bütünleştirebildiğinizde refahınıza katkıda bulunacak bilinçdışı . yönlerinizi anlamanıza ve onlarla temasa geçmenize yardımcı olmaktır. Bu gizli kalmış ve bastırılmış· parçalarınız genellikle, astrolojik haritanızın o� ikinci evindeki gezegenler, burçlar ve yönetici gezegenleri tarafından gösterilir. Bu kitap doğum haritalarını bilen, gezegenlerin, burçların ve evlerin temel bilgilerini öğrenmiş olan astroloji öğrencileri için yazılmış olsa da, burada sunulan teori, yorum ve rehberliğin pek çoğundan yararlanmak için astroloji bilmenize gerek yok tut. Yanlızca, kendi içinize bakmaya istekli olmanız ve kitapta kendinize uyan materyallere dikkat etmeniz yeterlidir. Astroloj i öğrencisi olanlar için de, on ikinci evlerindeki belirli gezegenler ve burçların yanı sıra, kitaptaki materyalleri yaşamlarıyla· ilintili olarak anlamlandırmak için içsel işaretleri takip etmeleri önerilir. Astrolojinin değeri, size uygun gelmeyen görüşleri kabul ettirmek için sezgisel yönelimlerinizi kalıplara oturtmayı öğretmekte değil, sizi kendi bilgeliğinizle uyumlu hale getirmekte. yardımcı olm�sındadır. Gizli Benliğiniz kitabı, her biri özel bir amaca yönelik dört bölüme ayrılmıştır . . ‘On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz’ bölümünde, çeşitli gezegen ve burç yerleşimleriyle, farklı on ikinci ev işleyişleri ile ilgili belirli örneklerle birlikte on ikinci evin anlamlarının çoğuyla tanışacaksınız. İkinci ve en geniş bölüm olan ‘On İkinci Ev 9 Gezegenleri ve Burçları’nda sizin için önemli olan -on ikinci evinizde bulunan veya bu evi yöneten gezegenler- on ikinci ev gezegenlerinin anlamlarını inceleme fırsatınız olacak. İlham verici imgeler ve alımılar, on ikinci ev enerjilerine uyum sağlama işleminde, sol beyninizden daha gerekli olan sezgisel sağ beyninize erişmekte size yardımcı olacaktır. Bu kitabın üçüncü bölümü, sadece entelektüel anlayışın ötesine geçmek isteyen ve on ikinci ev enerj ileri kendini mahvetme yolları olarak gösterildiğinde meydana gelebilecek çatışmaların daha derin psikolojik keşfine girişmek isteyenler için yazılmıştır. Yalnızca kendi modellerini teşhis edip anlamanın ‘yanısıra yaşamlarında çok daha büyük bir tatmin oluşturmaya çalışan pek çok astroloji öğrencisiyle yürüttüğüm psikoterapi çalışmaları sırasında, pek çok müşterimin de kendi psikodinamikleri ve psikoloj ik değişim süreçleri ile ilgili daha derin bir teorik anlayış kazanmaktan fayda sağladıklarını fark ettim. O yüzden burada ele alınan iki bölüm, kendilerini kişisel gelişimlerine adayan ve psikoterapi veya öz terapiyle uğraşan kişiler için yazılmıştır. ‘On İkinci Ev Çatışmalarının Psikodinamikleri’ adlı bölümde on ikinci ev çatışmalarıyla, özellikle utanç, korku, suçluluk ve ayrışmayla ilgili bazı sıkıntıları göreceksiniz. ‘Bütünleşme Süreci’ bölümünde psikoloj ik değişimlerin nasıl meydana geldiğini keşfedecek ve kendi kişisel gelişim sürecinizi kolaylaştırmak konusunda çok daha usta hale geleceksiniz. Son birkaç yıldır rüyalar üzerinde çalışmak uzmanlık alanım olduğu için ve rüyalar on ikinci evin taşıdığı gizli anlamlara en etkili geçit olduğundan, Gizli Benliğiniz kitabının son bölümünü rüyalarınızı hatırlama, yorumlama, anlama ve yapıcı bir şekilde kullanmaya ayırdım. ‘Rüya Çalışmalarıyla Kişisel Dönüşüm’ bölümünde rüyalarınızla çalışmanın değeri , rüyaları hatırlama süreci, rüya sembolizmi ve yorumlamayla ilgili bilgileri öğreneceksiniz. ‘Rüya Deneyimi: On İkinci Ev Örnek Çalışmaları’ bölümünde ise son yıllarda rüya grubuma katılmış olan ve on ikinci evde gezegenleri bulunan altı kişinin haritaları, rüyaları ve yaşamları size sunulacak. Son olarak, ‘Bir On ikinci Ev Rüya Yolculuğu’nda hem doğum haritamda hem de buradan geçiş yapan on ikinci ev gezegen10 !erimi yansıttığından, rüya çalışmaları sayesinde oluşturduğum kişisel gelişimimi açıklıyorum. Astrolojik ve psikoloj ik anlayışın, rüya çalışmaları ve doğrudan duygusal deneyimlerin yardımıyla on ikinci evinize yapılan yolculuk, aynı anda hem zorlu hem de eğlenceli bir süreç olabilir. On ikinci ev enerj ilerinizle karşılaşarak, ilişki kurarak ve onları dönüştürerek kendinizdeki en karanlık, en bozulmuş, yıkıcı veya yaralanmış yönlerinizle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ama aynı zamanda, gölge benliklerinizde gömülü olan gizli yeteneklerinizi ve mutluluk kaynağınızı keşfedeceğiniz gibi , daha önce farkında olmadığınız veya erişemediğiniz bilgeliğinizin, sevginizin ve cinselliğinizin yeni boyutlarını da ortaya çıkartırsınız. Hedeflerini zle çatışan, size boşluk veya güçsüzlük hissi veren geçmişin kalıplarından kurtulmak istiyorsanız ve sizi güçlendirecek, büyük Bütün’e, mutluluğunuza ve yaşam amacınıza ulaşmakta yardımcı olacak yönlerinizi keşfetmek, düzeltmek ve geliştirmek arzusundaysanız, o zaman on ikinci evinizin kapısını açmaya ve gizli benliğinizin zengin ve birbirinden farklı odalarını keşfetmeye hazırsınız demektir. 11 On İkinci Ev Telkinleri Dünyanın relaşıyla, yüksek benliğimizden Çok uzun süre ayrı kaldığımızda ve ümirsizleşriğimizde, İşinden bıkıp, hazzından usandığımızda, Ne kadar nazik, ne kadar şefkadidir, Yalnızlık. – \Villiam \'(/ordsıl’orth İçsel bir yaşamı olmayan insan, kendi çevresinin esiridir. – Henri Frederic Amiel Kendinden habersiz olan bir adam, kendisinde farkermediği şeylerin dışarıdan komşusuna yansıyıp geri döndüğühi.i görür. – Cari ]11ng Derler ki, en iyi adamlar haralarla şekillenmişrir, Ve pek çoğuna göre, ne kadar körü olursan o kadar iyi olursun. – Shakespeare. K!Sasa Kısas İyi, abamlarak daha iyi değil d�ha körü olur ve küçük bir körülük önemsenmez, basmılırsa büyük bir körülüğe dönüşür. – Cari ]11ng Her köle kendi esarerini yok edecek gücü kendi ellerinde raşır. – Shakespeare. }11/im Caescır 12 1. BÖLÜM On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz Güneş her gün yükselirken, haritada yolculuk yaptığı ilk evin on ikinci ev olduğunu farketmiş miydiniz? :Ufku geçerken, tepenoktasına (M.C.) doğru ve çarkın etrafındaki uzay ve zamanda döngüsüne başlarken, sizi önce geçmişe doğru girmeye davet eder. On ikinci ev geçmişin, bilinç yüzeyininin altında yatan her şeyin -erken çocukluk, hatta daha da geriye giderekgeçmiş yaşamdan kalan duygular, düşünceler ve imgelerin- bulunduğu bir depodur. Bunlar, kendimizden ve başkalarından sakladığımız ve inzivadayken içimizde ortaya çıkan, bizi hem tehdit eden, hem de zenginleştiren şeylerdir. On ikinci ev hem içsel şeytanlarımızın hem meleklerimizin ikamet ettiği içsel ambarımızdır. Yukarı doğru hareket etmek ve yaratıcı esin kaynağımız, cinselliğimiz, sevgi ifadesinin en yüksek hali ve insanlığa hizmet kaynaklarımız olan meleklerimizle temas etmek için önce aşağılara doğru yönelmemiz gerekir. Geçmişin bize musallat olan hayaletleri, haraları, aşağılanmaları ve acı dolu deneyimleri ile yüzleşmeliyiz. Çözülmemiş problemlerimizle, içimizde bulunan kızgınlık, hırs, gaddarlık, aşırılık, kibir gibi hoşlanmadığımız yönlerimizle karşılaşmamız gerektiği gibi, değer verdiğimiz, ama yine de doğruluğunu kabul ermekte tereddüt ettiğimiz yönlerimizle de karşılaşmalıyız. İleriki bölümlerde tehlikeler ve sevinçlerle dolu, çok zor, ama nihayetinde özgürleştirici bir süreç olan on ikinci ev enerjileriyle yüzleşme yöntemlerini birlikte keşfe çıkacağız. Ama önce on ikinci eve ilişkin çok sayıda farklı anlamı kavramak zorundayız. İster hala gezegenlerin, burçların · ve evlerin temel tanımlarını öğrenmekte 13 olan başlangıç seviyesindeki bir astroloj i öğrencisi olun, ister harita yorumlamasında derinleşmeye çalışan ileri seviyede bir öğrenci , bu kitaptan en büyi.ik faydayı veri len bilgileri kendi on ikinci evinizdeki gezegen ve burçlarla ilişkilendirirseniz görürsünüz.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir