Clive Cussler – Dirk Pitt #8 – Şeytan Denizi

Karaip Denizi; Cyclops’un bir saatten az ömrü kalmıştı. Kırk sekiz dakika sonra tayfa ve yolcu, toplam 309 kişiye toplu mezar olacaktı. Yaklaşan faciayı kehanetler ve önseziler haber vermediği gibi, dümdüz, bomboş denizle pırıl pırıl mavi gök de sanki alay ediyordu bu gerçekle. Son bir haftadan beri gemiyi izlemekte olan martılar bile miskin bir kaygısızlık içinde yükselip alçalmayı, keyifle uçmayı sürdürüyorlardı. Onların sezgilerini de bu güzel hava köreltmiş olmalıydı. Güneydoğudan hafif bir rüzgâr esiyor, direkteki Amerikan bayrağını ancak biraz kıpırdatmayı başarıyordu. Saat gecenin üç buçuğu olduğundan nöbeti olmayan tayfalarla tüm yolcular uykudaydı. Tropik rüzgârın getirdiği o boğucu sıcakta uykusu kocan birkaç kişi üst güvertede parmaklıklara dayanmış, burnun yayvan dalgalarla yükselip alçalırken çıkardığı hışırtıyı dinliyorlardı. Denizin asıl hareketi yüzeyin altındaymış gibiydi. Derinlerde dev güçler harekete geçiyor, toplanıp büyüyordu. Cyclops’un dümeni başında Yüzbaşı John Church boş bakışlarla köprünün yuvarlak lombozlarından dışarıya baktı. Gece on ikiden dörde kadar olan, it nöbeti denilen nöbet onundu. Gözünü zorlukla açık tutuyordu. Dalga boyunun giderek yükselmekte olduğunu yeni fark etti. Ama dalgaların arası böyle mesafeli oldukça, yanları sarp ve dik bir hale gelmedikçe, hız kesmeye gerek görmedi.


Ağır yüklü gemi geriden gelen akıntının yardımıyla saatte ancak dokuz deniz mili hızla ilerlemekteydi. Makinelerinin bakımdan geçmeye şiddetle ihtiyacı vardı. Şu anda bile bir tek iskele makineyle ilerliyordu. Rio da Janairo’dan ayrılmalarından hemen sonra sancak makine stop etmiş, başmühendis Baltimore’a varmadan onarılamayacağı konusunda rapor vermişti. John Church dengeli biçimde terfi ederek geminin sorumlu subaylarından biri durumuna yükselmişti. İncecik, saçları vaktinden önce ağarmış bir adamdı. Otuz yaşını doldurmasına birkaç ay verdi. Pek çok gemide görev yapmış, dünyayı birkaç kere dolaşmıştı. Ama donanmadaki on iki yıllık hizmeti boyunca rastladığı en garip gemi Cyclops’du. Sekiz yaşındaki bu gemide ilk kez yolculuk yapıyordu. Bu yolculukta da birtakım garip olayların yer aldığı inkâr edilemezdi.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir