Christian Jacq – Ramses 1 – Işığın Oğlu

“Ramses: Muzaffer komutanların en büyüğü, Gerçeğin koruyu cusu Güneş Kral.” Hiyeroglif yazılarını çözerek Mısır’ın gizemli geçmişinin kapılarını açan JeanFrançois Champollion, hayran olduğu II. Ramses’i bu sözlerle tanımlamıştı. Ramses’in ünü, asırlar boyu hiç unutulmadan günümüze kadar gelmiştir. Ramses adı, tek başına batı uygarlıklarının esin kaynağı olan Eski Mısır’ın görkeminin ve gücünün canlı simgesi olmuştur. “Işığın Oğlu” diye tanımlanan Ramses, M.Ö. 1279 yılından M.Ö. 1212 yılına kadar, tam altmış yedi yıl boyunca ülkesini yönetmiş ve onu, politik gücünün ve kültürel etkisinin zirvesine oturtmuştur. Mısır topraklarında gezen bir yolcu, bugün bile her adımda Ramses’le karşılaşır. Ramses, gerek hükümdarlığından önce, gerek se de kendi hükümdarlığı sırasında yapılmış, sayılamayacak kadar çok anıta damgasını vurmuştur. Bu yolcuların hiçbiri, Tanrı katına çıkarılmış Ramses ile eşsiz karısı Nefertari’den oluşan çiftin, son suzluğa dek hüküm sürdüğü Ebu Simbel’deki iki tapınağı, Karnak tapınağının büyük sütunlu salonu ile Luksor tapınağının oturmuş duran, güler yüzlü dev heykelini akıllarından çıkaramazlar. Ramses tek bir romanın değil; pek çok romanın kahramanıdır. O, kendisi gibi görkemli bir yapıya sahip olan babası Seti’nin yöneti minde Firavunluk görevine başlamasından, hayatı boyunca sayısız felaketi korkusuzca karşıladığı hükümdarlık döneminin son günleri ne kadar uzanan bir destanın başrol oyuncusu olmuştur. Belirli ara lıklarla yayınlanacak ve beş ciltten oluşacak bu roman, bu olağanüs tü yazgıyı okuyucuya aktarmak amacıyla yazılmıştır. Bu roman bo yunca Ramses’e, Seti ve karısı Tuya ile soylu Nefertari, Güzel İset, Şa ir Homeros, yılan oynatıcısı büyücü Setau, Yahudi Musa ve daha sayfalar boyunca yeniden yaşayacak olan birçok unutulmaz kahra man da eşlik edecektir. •

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir