Demir Küçükaydın – Seçimlerde Sosyalist Politika (Seçim Dönemleri Yazıları – 1979 – 2015)

Seçimlere ilişkin Marksist görüşleri Lenin’den yapacağımız bir kaç alıntı ile görelim. “Seçimlerde, gerçekten geniş ve en geniş kitlelerin çıkarlarım yüceltmek isteyen kişinin en başta gelen görevi, KİTLELERİN POLİTİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEKTİR. ” (Lenin, “Bir Kere Daha Particilik ve Ademi Particilik Üzerine”, Biz majiskülledik) “(. ) Sosyal-Demokratlar için seçimler, özel bir siyasal işlem değildir, bin bir türlü vaatte bulunarak sandalye kazanmaya çalışmak değildir, ama sınıf bilinci olan proletaryanın SİYASAL DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN İLKELERİNİ VE TEMEL İSTEKLERİNİ SAVUNMAK İÇİN ÖZEL BİR FIRSATTIR. ” (Lenin, “Reformcuların ve Devrimci Sosyal-Demokratların Seçim Bildirgeleri”, Biz Maj. ) “Kitlelerin politik bilincini geliştirmek”;”proletaryanın siyasal dünya görüşünün ilkelerini ve temel isteklerinisavunmak” sadece seçimlere has görevler değildir; bunlar bir proletarya partisinin her zaman yapması gereken görevlerdir. Demek ki, seçimler görevlerin niteliğinde bir değişme yaratmamaktadır… Bu durumda seçimlere, bu herzamanki görevlerin yapılmasında yararlanılacak bir olanak, bir “fırsat” olmanın ötesinde fazla bir anlam yüklememek gerekir. Onun için Lenin, yukarıdaki alıntıda “özel bir fırsat”tır diyor. Ama bu “olanak” ya da “fırsat” ve ilh. olmayı da fazla abartmamak gerekir. Bu olanak çoğu kez, son derece küçük ve mütevazi birşeydir. Ama kitleleri eğitmek için, varını yoğunu ortaya koyan bir proletarya partisi açısından hiç bir olanak, ne kadar küçük ve önemsiz olursa olsun üzerinden atlanamaz. Onun için Lenin’in partisi, en anti-demokratik usullere göre yapılan Duma seçimlerinden yararlanmayı ihmal etmemiştir.


“Hepimiz şunu gayet iyi biliyoruz ki, 1912 seçimleri(1911 ve 1908’de olduğu gibi, koşullar durumu radikal olarak değiştirmedikçe) ne bir “geniş” ne de bir “açık” “kitle “kitle seferberliği” getirmeyecektir ve getiremez. Verebileceğinin tümü eylem için pek de geniş ve açık olmayan MÜTEVAZI BİR OLANAKTIR ve BU OLANAK KULLANILMALIDIR.” (Lenin, “Seçim Kampanyasının Temel Sorunları”, Biz Majiskülledik)

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir