Susan Bloch, Philip Whiteley – Düz Bir Dünyada Yöneticilik

Şu son birkaç yıl içinde, dünyanın dört bir yanında, kimsenin hayal edemeyeceği pazarlar açıldı. İşletmelerin artık birden çok ülkede faaliyet yürütür hale gelmesi, gerek uluslararası düzeyde gerekse yerel düzeyde çalışan iş çevreleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Her gün, yaşamımızın pek çok cephesinde yüz yüze gelme olanağımızın hiç bulunmadığı birçok kişiyle iş yapıyor ve bağlantı kuruyoruz. Hoşumuza gitse de gitmese de, yerel zihniyet yerini küresel zihniyete bırakıyor. Dünya en çok Asya’da düz bir hal almış gibi görünüyor. İş faaliyetimiz sırasında, küresel köyün dört bir yanından kaynak temin ediyor ve insanlarla iş yapıyoruz. Bu durum, yöneticilerin her gün eşi görülmedik belirsizlik ve bilinmezliklerle başa çıkmalarını gerektiriyor. Elinizdeki kitap vesilesiyle gerçekleştirilen araştırma sonucu vücut bulan on strateji, düz bir dünyanın önümüze çıkardığı olanca karmaşıklık ve paradoksun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Yazarların Notu Araştırma İnsanlar okudukları öykülerden ders çıkarmaktan hoşlanır. İş yaşamı öykülerinden yararlanmak ve bir şeyler öğrenmek için en iyi yolun yüz yüze görüşmelere dayanan bir araştırma olduğu kanısındayız. Bu nedenle, elinizdeki kitabı planlayıp kaleme alırken dayandığımız çerçeve, görüşme ve anketlerden yola çıkmak, elde ettiğimiz araştırma sonuçlarını strateji ve temel bilgiler haline dönüştürmekti. Sırasıyla iş koçluğu ve iş yazarlığından oluşan mesleki deneyimimiz, değişik ticari sektör ve konumlardan, farklı görev ve eğitim alanlarından gelen 64 başarılı yöneticinin bilgi ve anlayışını derlememize olanak sağladı. Bu yöneticiler yalnızca düz bir dünyada başarıyla faaliyet göstermek kalmıyorlar, aynı zamanda her gün farklı din ve kültürlerden insanlarla, sık sık da sanal düzlemdeki yabancılarla ve dünyanın her yanına dağılmış durumdaki ekiplerle ilişkiye giriyorlar. Yöneticiler deneyimlerini, tutkularını, inançlarını ve endişelerini bizimle açıklıkla paylaştılar. Çoğu bu çalışmamızı, uğraşmakta oldukları pek çok sorun üzerinde düşünme ve derinlemesine kafa yorma fırsatı yarattığından dolayı son derece yararlı bulduğunu belirtti. Hepimizin kendi payına onların başarılarından ve mücadelelerinden öğreneceğimiz şeyler olacaktır. Şurası açık ki, araştırma kapsamındaki konular üzerinde düşünmek için ayırabileceğimiz son derece kıt olan zaman bizim için değerli bir meta niteliği taşıyor. Düz Bir Dünyada Yöneticilik’in size bu zamanı kazandıracağını umuyoruz. Batı Avrupa, Çin, Hindistan, Kuzey ve Güney Amerika ve Singapur’dan toplam 25 yöneticiyle oldukça derinlikli görüşmeler yaptık. Ayrıca veri toplamak için dünyanın dört bir yanındaki 40 idareciyle internet üzerinden görüştük. Her iki araştırma sırasında da perakendecilik, telekomünikasyon, enformasyon teknolojisi, elektronik, markalı lüks ürünler, yatırım, imalat ve danışmanlık hizmetleri, inşaat, bankacılık, medya ve mühendislik gibi sektörlerdeki çokuluslu büyük şirketlerden, küçük şirketlere ve yeni girişimlere kadar sayısız iş dalı ve şirket tipinde görev yapan insanlarla temas kurduk. Katılımcıların görüşleri 30 kişilik küçük işletmelerden iki milyon kişilik dev firmalara kadar pek çok şirketteki durumu gözlerimizin önüne seriyor. Bu kuruluşların çalışma ekipleri 4 kişiden başlayıp 30 bin kişiye kadar çıkıyor. Görüştüğümüz bir ekipte 60 kadar farklı milliyetten çalışanın bulunduğuna tanık olduk; ekip çalışanlarının bağlı olduğu yabancı milliyetlerin oranı çoğunlukla üç ila 30 arasında seyrediyor. Ekiplerin dünya ölçeğinde çalıştıkları ülke sayısı 140’a kadar çıkıyor; en azı iki-üç ülkede iş yapıyorlar. Kimi ekipler bir ülkede yerleşik olarak çalışıyor ve diğer bölgelerde, çok sayıda farklı ülkeden çalışanın görev aldığı büroları var; tedarikçilerle ya ortaklık kurarak ya da sıkı işbirliği içinde çalışıyorlar. Araştırmamızda, üst düzey idareciler de içinde olmak üzere, sorumlulukları birçok zaman kuşağına ve kültüre uzanan çok sayıda orta kademe yöneticisinin de yer aldığı geniş bir yelpazeyi kucaklayan çokuluslu şirketleri seçtik. Yapılan görüşmeler Kuzey Amerika ve EMEA ülkelerindeki (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) “eski” ekonomilerin yanı sıra, Hindistan ve Çin gibi yeni yükselen güçlerin iş dünyası liderlerinin ve yöneticilerinin stratejilerini de yansıtıyor. Ayrıca saat farkı, iletişim araçlarının kullanımı ve yüz yüze görüşmenin seyrek olması gibi meselelerden ötürü, Birleşik Krallık ile Hindistan’da ikili bir uluslararası ekiple çalıştık. Dahası, aramızda kalsın, beş kıtada da çalışma deneyimimiz oldu. Bu verilerin damıtılmasıyla, II. Kısım 8. Bölümde sıralanan on net strateji ve küresel düz dünyamızda etkin liderliği geliştirmeye yardımcı olacak (her bölümün sonunda belirtilen) pratik dersler ortaya çıktı. Bunlar bize her an ve her yerde çalışma, yönetme ve liderlik yapma zorunluluğunun günlük gerçeğiyle ilgili değerli kavrayışlar sağlıyor. Örgütlerdeki liderlik geliştirme girişimlerine sağlam bir zemin oluşturdukları gibi, insanları, iş yaşamımıza böylesine heyecan katan yeni karmaşıklıkların çoğunu yönetmeye hazırlayan okul ve üniversitelere, müfredatlarına koyabilecekleri yeni ders konularına ilişkin fikirler sağlıyor.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir