Ayşın Candan – 20’inci yüzyılda öncü tiyatro

Geride bıraktığımız 20. Yüzyıl savaşların, toplumsal çalkantı ve dönüşümlerle, devrimlerin yaşandığı bir yüzyıldı. Sanat da bu yüzyılda toplumsal sürece uygun bir biçimde en köklü dönüşümlerini yaşarken, daha yüzyılın başlarında başlayan; resimden müziğe, tiyatrodan baleye kadar birçok alanda “avant-garde” kavramının getirmiş olduğu yeni biçimlenme, yorum ve uygulama ile yaratıcı bir itici güce sahip oldu. Sonuçta, insan ve insan eylemlerine odaklanan, bu işlevle donanmış çağdaş sahne serüveni, oyun sanatında bir çağın en kusursuz imgesinin yansımasını yarattı. Prof. Ayşın Candan’ın bu eseri, çağdaş sahne serüveninin bütünsel bir görünümünü yansıtırken, oyun sanatının yüzyıl içindeki örneklerini kronolojik bir sıralama yerine belli başlı sıçrama basamaklarına odaklanıyor. Candan, böylesi bir yaklaşımın tarihsel akışa bir kopukluk getirmeyeceğine tersine farklılık ve çeşitlilği yansıtan bir bütünlük oluşturacağını öne sürüyor. Candan’a göre ancak böyle bir anlatım, geride bıraktığımız 20. Yüzyılın kendine özgü çalkantılı, kopuk ve sıçramalarla dolu toplumsal tablosunu algılayabilmemizi sağlayacaktır. Kitapta “Yönetmenin Ortaya Çıkışı” , “Politik Tiyatro”, “Törensel Tiyatro”, “Dans Tiyatrosu” gibi başlıklar altında 20. Yüzyılın belli başlı oyun sanatı olgularının izlerini sürerken; Stanislavski, Artayd, Brecht ve Grotowski gibi öncülerin yarattıkları büyük atılımların birbiriyle olan bağlantılarını da kavrayabileceksiniz.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir