Bernard Lewis – Ortadoğu

Ortadoğu’nun tarihini tek bir ciltle anlatan, çoğunluğu İslamiyet’in ortaya çıkışıyla başlayan ya da Hıristiyanlık çağının başlangıcıyla sona eren birçok kitap yazılmıştır. Ben kitabıma Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ile başlarken iki amaç güdüyorum,ilk amacım,İslam Devleti’nin kurulması ve Hz. Muhammed’in görevinin odağındaki İslamiyet öncesi Arabistan ile büyük Bizans ve Pers imparatorluklarını tarihteki mütevazı yerlerinden kurtarmaktır. Yüzyıllardır Ortadoğu’yu parçalayan ve paylaşan bu birbirinin karşıtı güçler yüzeysel bir yaklaşımı hak etmiyor doğrusu. İkinci amacım ise, bugün tanıdığımız Ortadoğu ile bölgenin tarihi belge ve anıtları aracılığıyla tanıdığımız eski uygarlıkları arasında köprü kurmaktır. Hıristiyanlığın başlangıcında, başka bir deyişle Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasındaki dönemde, Pers İmparatorluğu’nun batısında kalan bölgeler Helenleştirme, Romalılaştırma ve Hıristiyanlaştırma süreçlerinden sırasıyla geçerken eski uygarlıkların tüm izleri olmasa da anılan kaybolmuştur. Kaybolan anıların bir bölümü modem çağ arkeologları ve doğu bilimcileri tarafından yeniden gün ışığına çıkarılmıştır.İlk çağ’ın sonlarından başlayarak Ortaçağ’dan modern Ortadoğu’ya kadar doğrudan süregelen bağlantılar dikkate değerdir. Ortadoğu tarihinin kaleme alınması için yapılan ilk modem girişimlerde, tarihin derinlemesine ve kolay anlaşılmasında olmazsa olmaz değilse bile zorunlu olan siyasi ve askeri olayların tarihçesine önem verilmiştir. Tarihçilere teşekkürlerimle birlikte, çok gerekmedikçe siyasi tarihi anlatmadan, özellikle ekonomik, toplumsal ve en önemlisi kültürel tarih üzerinde durdum.Bu bakış açısıyla, çağdaş kaynaklardan yararlandım; tarihçeler,seyahatnameler, belgeler, yazıtlar, zaman zaman da öyküler ve şiirlerden alıntılar yaptım. Kaynakların var olan İngilizce çevirilerini kullandım, çevirisi olmayanları kendim çevirdim. Yazılı belgelerin yanı sıra, resimlerin katkısı da çok önemli oldu. Metinlerden ve hatta analizlerden çok da kolay elde edilemeyen görüşler sağladılar. Böylesine önemli, zengin ve hareketli bir bölgenin iki bin yıllık tarihini bir kitap cildine sığdırmaya çalışmak, taşıdığı önemin büyük bir kısmına değine memeyi de beraberinde getiriyor. Bu konuda çalışan her araştırmacının kendi seçimini yapması gerekiyor. Benim de kendi kişisel seçimimi yapmam gerekti. Daha çok en özgün bulduğum olaylara, kişilere ve durumlara önem verdim. Ne kadar başarılı olduğuma siz okurlarım karar vereceksiniz.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir