Bronislaw Malinowski – İlkel Toplumlarda Cinsellik Ve Baskı

Modern antropolojinin kurucusu Malinowski, uzun yıllar Londra Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Trobriand yerlilerini yerinde inceledi. İlkel toplumların incelenmesinde psikolojik analizi ilk uygulayan bilim adamı oldu. İLKEL TOPLUMLARDA CİNSELLİK VE BASKI adlı kitabında Malinowski bize çocukların ve gençlerin özgür cinsel yaşamını anlatıyor. Biyolojik yaşamdan kültürel yaşama geçişte ailenin kuruluşunu, sınıfsız toplumda anasoyu ailesini ve kültürün beşiği olarak kabul ettiği aileyi inceliyor. —- PSİKANALİTİK öğreti son yıllarda halk arasında olağanüstü bir atılım yaptı. Çağdaş edebiyat, sanat. ve bilim Üzerinde çok büyük etkisi oldu. Bir ara toplum içinde gerçek bir hayranlık konusu olduğu söylenebilir. Birçok coşkulu insan üzerine derin bir etki bıraktı, derinden sarstığı ve usandırdığı bilgiçlerin sayısı da az değildi. Bu yapıtın yazarı, apaçık birinci ulama ait, çünkü bir süre için Freud’ ün, Rivers’in, Jung’ün ve Jones’ın kuramlarından aşırı bir biçimde etkilendi. Ama bilgiç geçinme, bilgin üzerinde ağır basan bir tutkudur ve sonraki düşünceler, bu ilk baştaki coşkuyu soğutmakta gecikmedi. Okuyucu bu denemeyi dikkatlice okurken, bu süreci tüm dallanmaları içinde izleyebilir. Dramatik bir geriye dönüşün söz konusu olmadığını içtenlikle okuyucuya inandırmak isterim.


Herhangi bir’ biçimde psikanalizin uygulayıcısı ya da psikanalitik kuramın bir üyesi olmadım. Ama bugün yine psikanalizin aşırı savlarından, karmaşık kanıtlarından ve anlaşılması güç terminolojisinden canım yanmakla birlikte, zihnim üzerine yaptığı uyarıcı etkisinden ve yine insan psikolojisinin çeşitli görünümleri üzerine bize verdiği değerli verileri için ona derin minnet borcu duyduğumu kabul etmek zorundayım. Psikanaliz bizi insan ruhunun dinamik kuramına götürdü; zihinsel süreçlerin incelenmesine somut bir yön verdi; dikkatimizi çocuk psikolojisi ve bireyin tarihi üzerinde yoğunlaştırmamızı bize öğretti. Son olarak — belki de bu onun en saygın olduğu yan — insan yaşamının adeta resmi olmayan ve kabul edilmeyen görünümlerini dikkate almak için bizi zorladı. Cinselliğin içtenlikle incelenmesinin, insanlığın kimi küçük ve övüngen yanlarının ortaya konmasının utanç verici sayılması (hepsinden çok bu inceleme yüzünden psikanaliz nice insanların öfkesine uğradı ve küfürünü yedi), bana göre onun bilime en büyük katkısını oluşturur ve özellikle boş kuruntulara kapılmaksızın ve onu bir asma yaprağı ile örtmeksizin kendini insanın incelemesine verenlerin, insanı tanımak isteyenlerin gözlerinde kendi değerini bulur. Havelock Ellis’in bir izleyicisi, bir yandaşı olarak ben, cinsel tepileri ele alma tarzında aramızda derin ayrılıklar olmasına karşın, Freud’ü herhangi bir kimseden daha az «panseksüalizm» le suçluyorum. Ve içine katılan kirliliklerden onu temizlemek için elimi dikkatlice kaldırıp itirazlar arasında onun düşünlerini daha fazla kabul etmiyorum. ninsan bir hayvan, bu durumu ile kimi zaman katışıksız değil, dürüst bir antropoloğun bu durumu göz önüne alması. gerekir. Psikanaliz cinselliği içtenlikle ve layık olduğu önemi vererek incelediği için, bir bilgin onu kınayamaz, ama doğru bir biçimde incelemediği için kınayabilir.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir