Cemil Koçak – 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları

Yakın dönem siyasi tarihimize ilişkin yayımlanabilen pek az sayıdaki belge tomarına bir yenisi ekleniyor: 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları… 27 Mayıs 1960’ın 50. yıldönümünde sanırım bu belgeler, geçmişimize ilişkin tartışmalarımızda önemli rol oynayacaktır. Tutanakların önemi ve değeri hakkında herhangi bir yorumda bulunmak bile gereksiz.[1] 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, bir dönemin zihniyetini açığa çıkarmak bakımından önemli belge niteliğindedir. Şimdiye kadar görebildiğim yegâne bakanlar kurulu tutanakları da bundan ibarettir. * * * Elimizde bulunan tutanaklara ilişkin bazı genel bilgiler vermek istiyorum: Tutanaklar, üç büyük kalın klasör içinde bulunmaktadır. Birinci klasör, Birinci İnkılâp Hükûmeti’nin Zabıtları (2 Haziran 1960-26 Temmuz 1960) (I) adını taşımaktadır. Bu klasör; • Bakanlar kurulu toplantılarında görüşülen konuların fihristi ile, • Bakanlar kurulu toplantılarında orijinali steno ile tutulmuş tutanaklardan ve steno ile tutulmuş tutanaklardan deşifre edilmiş daktilo metinlerden oluşmaktadır. Bu klasörde; • Bakanlar kurulunun 1 ilâ 19. toplantılarına ait tutanaklar mevcuttur.[2] • Bakanlar kurulunun ilk toplantı tutanağı eski yazı ile tutulmuştur ve özet şeklindedir. • TC Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi mührü, gerek stenoyla tutulmuş gerek daha sonra deşifre edilerek daktilo edilmiş olan bütün tutanak sayfalarında mevcuttur. Daktilo edilmiş tutanaklar en az ikinci kopya izlenimini vermektedir. İkinci klasör eksiktir. Bakanlar kurulunun ikinci klasörde bulunması gereken 20 ilâ 31.


toplantı tutanakları da keza eksiktir.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir