Doğu Perinçek – Avrasya Seçeneği

Coğrafya Açısından Avrasya Avrupa, coğrafya açısından Asya kıtasının bir yarımadasıdır. Asya, bu yarımadasıyla birlikte Avrasya diye anılıyor. Başka deyişle Avrasya, Asya ve Avrupa kıtasının bütünüdür. Ancak Avrasya kavramına, siyasette ve stratejide özel içerikler yüklenmektedir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki saflaşma ve rekabette, bu anlamların öne çıktığını görüyoruz. Çünkü 1990’dan itibaren, o güne kadar Sovyetler Birliği’nin denetim ve nüfuzu altında olan coğrafyaya, kimin hâkim olacağı sorusu yakıcı olarak gündeme gelmiştir. Denebilir ki, dünya siyasetinde son on y ılın başlıca olayları, bu soruya verilmek istenen karşıt cevaplar arasındaki çarpışmalardan kaynaklanmıştır. Irak’ ın, Çekoslovakya’nın, Yugoslavya’nın ve Rusya’nın parçalanması; Çin, Rusya ve Hindistan blokunun oluşması ve diğer belli başlı gelişmelerin arkasında, hep Avrasya zeminindeki çelişmeler yatmaktadır. Avrasya kavram ı, karşıt güçlerin stratejisinde bir araç olarak önem kazanmaktadır. Rekabetin Odağı: Avrasya Dikdörtgeni Washington’un ünlü akıl hocalarından Brzezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya adlı kitabında, Avrasya Dikdörtgeni adını verdiği “şiddete gebe ve sorunlu” alanı tanımlamıştır. Bu Dikdörtgen, doğudan batıya Adriyatik Denizi’nden Çin’in Sincian-Uygur bölgesine uzanmaktadır. Güney s ınırı, Akdeniz kıyısı, Süveyş, İran Körfezi ve Umman Denizi’nden geçerek Ortadoğu’nun bir kısmını, İran, Pakistan ve Afganistan’ı içine almaktadır. Kuzeyde ise, bütün Orta Asya ile Rusya-Ukrayna s ınırına kadar olan bölgeyi kapsamaktadır. 1 1 Brzezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1995, s.184. Avrasya Dikdörtgeni, aslında dünya rekabetinin bugünkü odağıdır. 1990 öncesinde iki süper devlet arasında Avrupa üzerinde yoğunlaşan rekabet, bugün Avrasya Dikdörtgeni’ne kaymış bulunmaktadır.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir