Necati İyikan – Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler

1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya ve Orta Asya’da o tarihten günümüze kadar meydana gelen iç ve dış siyasal gelişmelerin, bir öğretim üyesinin gözetimi ve katılımıyla dokuz lisans öğrencisi tarafından incelendiği proje çalışmasının alt yapısı aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Geniş kapsamı ve amacı olan bu çalışma “bilimsel proje” başlığı ile tanımlanmıştır. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ 1. Bölüm: Zorluk derecesi düşük olan gazetelerdeki araştırma alanıyla ilgili makalelerin analizinden oluşmaktadır. Öğrenciler, okudukları makalelerin özetini çıkarıp yorumlarını yazarak; konuyla ilgili beş sorunun yanıtlarını hazırlamışlardır. 2. Bölüm: Bu bölümde yine gazetelerdeki makalelerin analizine devam edilirken zorluk derecesi açısından bir fark oluşturulmuş, öğrencilerden, kendilerine verilen makalede dile getirilen düşüncelerin tersini savunacak bir karşı makale yazmaları istenmiştir. Amaç: Öğrencilerin proje süresince elde edecekleri bilgileri, kendilerine has fikirlerle değerlendirerek yazacakları makalelerin özgün bir çalışma olmasına katkı sağlamaktır. 3. Bölüm: Bu bölümde yazılmış bilimsel makaleler incelenmiştir. 4. Bölüm: Projenin hayata geçtiği bölümdür. Edinilen bilgi / belgeler kaynak olarak kullanılmaya başlanmış, önce beş sonra da on sayfalık makale denemeleri yapılmıştır. 5. Bölüm: Sunum bölümüdür. Elde edilen bilgiler, projede çalışan öğrencilerle paylaşılarak tartışma ortamında değişik görüşlerin ortaya çıkması sağlanmıştır.


6. Bölüm: Son ekip çalışmasının yapıldığı bölümdür. Yazımı biten makaleler ekip içinde tartışılmıştır. II. PROJENİN AMAÇLARI 1. Bilimsel Kitap Yazımı Amaç; makale derlemelerinden oluşan bilimsel bir kitap yazmaktır. Çalışmada iki bölgedeki yedi ülke araştırılmıştır: 1. Güney Kafkasya: Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. 2. Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan. Ayrıca bu bölgelere etkisi olan küresel ve bölgesel güçlerden ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bölge politikaları incelenmiştir. Proje ekibinde yer alan dokuz lisans öğrencisi ve bir öğretim üyesi, bu aşamada birer makale yazmış, sorumlu oldukları ülkelerdeki gelişmeleri değerlendirmişlerdir. 2. Uluslararası Alt / Üst Hakem Kurulu Oluşturulması: Amaç; çalışmaların bilimsel kriterlere uygunluğunu tespit etmektir. Buna ulaşmak için çalışma alanına giren ülkede yaşayan akademisyenlerden bir alt Hakem Kurulu oluşturulmuştur.

Türkiye’den yazan öğrencilerimizin makaleleri bu kurula gönderilmiştir. Makaleler, “Basılacak değerdedir,” hakem görüşünden sonra kitabımıza alınmıştır. Bu hakem kararları ve hakemlerin listesi kitabımızda yer almaktadır. Bunun dışında kitabın genelinden sorumlu uluslararası Üst Hakem Kurulu’na da (Türkiye, Azerbaycan ve ABD) çalışmamızda yer verilmiştir. 3. Projenin Uluslararasılaştırılması Amaç; çalışmaya uluslararası katılımı sağlamaktır. Projemizde dört Orta Asya, üç Güney Kafkasya ülkesi vardır. Bunun yanında Küresel-bölgesel güçler olan ABD, Çin, Rusya Federasyonu ve İran gibi ülkelerden birer öğrenci proje çerçevesinde bir makale yazmıştır; böylece on bir yabancı öğrenci ile dokuz Türk öğrenci aynı çalışmada buluşmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de bir ilktir. Yabancı öğrencilerimizin çalışmalarının editörlüğü, dil ve içerik olarak yapılmıştır; ancak Hakem Kurulu’na gönderilmemiştir. Bunun özel nedenleri vardır: Öncelikle, Hakem Kurulu’na gönderilecek çalışmayı yapacak öğrencilerin belli bir eğitimden geçmesi gerekirdi; bunun gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Bu makalelerin kitaba alınmasındaki amacın geniş hacimli bir çalışmanın mümkün olabileceğini göstermek ve ülkemiz öğrencileri ile bu öğrencilerimizi aynı kitapta buluşturmak ve çalışmamıza bu değerli makalelerle değişik bir perspektif kazandırmaktır. 4. Akademik Köprü Kurmak Amaç; araştırma ülkeleri ve Akdeniz Üniversitesi arasında oluşturulacak protokolle başta öğrenci ve öğretim üyesi değiş tokuşu olmak üzere akademik diyalogun hukuki temelini atmaktır. Bugün itibarıyla, Kırgızistan’dan Türkiye Manas Üniversitesi; Gürcistan’dan Free University of Tbilisi ve İvan Javakhishvili Tbilisi State University; Ermenistan’dan German University in Armenia ve L’Université Française en Arménie; Azerbaycan’dan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ve Kafkas Üniversitesi; Akdeniz Üniversitesi’yle “akademik köprü” kurmak adına taleplerini, proje sorumluları aracılığıyla yazılı (resmî) olarak ulaştırmışlardır.

5. İkinci Kitabın Yazımı Amaç; çalışmayı Türkiye sınırları dışına çıkarmaktır. Bunun için dokuz lisans öğrencisi ve bir öğretim üyesinin makalelerinden oluşan derleme çalışmasının İngilizce çevirisi yapılmıştır. 6. Üçüncü Kitabın Yazımı Amaç; Türk öğrencilerinin araştırma yapılan ülkelerdeki saha çalışması izlenimlerini kitaplaştırmaktır. 7. Belgesel Çekimi Amaç; uzun soluklu çalışmayı belgesel başlığı altında görselleştirmek; özellikle gençlerin ilgilerini Orta Asya ve Kafkasya’ya çekmektir. Çekimlerin birinci aşamasında Türkiye’deki öğrencilerin eğitimi; ikinci aşamasında ise araştırma bölgesindeki çalışmaları (konferans, saha çalışması) kayda alınması amaçlanmıştır. Bu çekimlerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkan belgeselin, ülkelerin kendi dillerinde dublajları yapılarak televizyon kanallarında gösterilmesi hedeflenmiştir. Birinci aşama kayda alınmıştır. 8. Uluslararası Kongre Amaç; proje çalışmaları çerçevesinde oluşturulacak akademik diyalogun sonucunda, Orta Asya ve Kafkasya’daki bilim insanlarının katılımıyla Akdeniz Üniversitesi’nde beş ile yedi gün arası sürecek uluslararası kongre düzenlemektir. Kongre, bu iki senelik proje çalışmasının son basamağını oluşturacaktır. Bu kongre sayesinde Akdeniz Üniversitesi’nin hem Türkiye’de hem de çalışma bölgelerinde (Orta Asya ve Kafkasya) daha geniş akademik çevre tarafından tanınması hedeflenmiştir. 9.

Proje Ekibinin Önerisi Proje çerçevesinde, üniversitelerde Orta Asya ve Kafkasya Merkezleri’nin kurulması, bu vesileyle bölgeye ilgi duyan öğrencilerin üniversitelerimize kazandırılması ve uzmanların yetişmesine katkıda bulunulması proje ekibinin bir önerisi olarak sunulacaktır. Nitekim çalışma boyunca karşılaşacağımız kaynak ve uzman eksikliği, bizi böyle bir öneriyi sunmakta haklı konuma getirmiştir. Bu önerimiz Akdeniz Üniversitesi tarafından kabul edilmiştir. III. GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİMİZ 2008 Aralık ayında başladığımız bu projede, hedeflerimizden çoğunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ancak, projemizin sacayaklarından biri olan “belgesel çekimi” ve “Uluslararası Kongre” hedeflerimiz mali kaynakların yetersizliği nedeniyle hayata geçirilememiştir. SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZLE…REKTÖRLÜĞÜMÜZ Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE, konumuza özel bir ilgi göstermiş, destek vermiştir. Kendilerinin destekleri sayesinde projemiz başlama fırsatını bulmuştur. Kendisi de bir tarihçi olan hocamız, bize yurtdışı araştırma gezileri sayesinde üniversitemizi, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da temsil etme fırsatını vermiştir. Hocamıza şükran borçluyuz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem CERTEL, yoğun çalışmalarına rağmen bize zaman ayırmış; iki sene boyunca karşımıza çıkan problemlerin çözümünde yardımcı olmuştur.

Hocamıza teşekkür ediyoruz. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meral GÜLTEKİN, proje ekibimize başta panel çalışmalarımız olmak üzere bizzat katılarak destek vermiş; bizi dinlemiş ve yardımcı olmuştur. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cengiz SAYIN, proje başlangıcı olan 2008 Aralık ayından itibaren çalışmalarımızı takip etmiş, yaratıcı önerileriyle problemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Bahadır KERİMOĞLU, yoğun iş yüküne rağmen sorunlarımızın çözümüne dair fikirlerini bizimle paylaşmış; rehberlik etmiştir. Hocamıza teşekkür ediyoruz. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Aydın ÖZDEMİR ve personeli çalışmalarımıza ilgi göstermiş ve önemli katkılar vermişlerdir. Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir