Etiket: Ahmet Cevizci

Kasım Küçükalp & Ahmet Cevizci – Batı Düşüncesi (Felsefi Temeller)

Baƨ düşüncesi terimini de, hemen her terim ve kavramda olduğu üzere. şu veya bu şekilde herhangi bir genellemeye gitmeden tanımlayıp, belli bir çerçeve içerisine hapsetmek pek mümkün değildir. Buna rağmen. özellikle Doğu-Baƨ ayırımında olduğu üzere ve praƟk dünyada yansımasını bulduğu şekliyle. Baƨ düşüncesi terimiyle anlaƨlmak istenen şeyin mahiyeƟne yönelik olarak. ihƟyatlı olmak kaydıyla. bazı analizler […]

Ahmet Cevizci – Metafizige Giris

Metafizik, amacı şeylerin gerçek doğasını -var olanın var olmak bakımından anlamını, yapısını ve ilkelerini- belirlemek olan felsefî araştırmadır. Bu araştırma her ne kadar genellikle, oldukça derin ve en yüksek ölçüde teorik olan bir çalışmaya işaret eden bir şey olarak anlaşılıp birçok eleştirinin boy hedefi yapılmış olsa da, metafizikçiler tarafından, o bir bütün olarak gerçeklikle ilgili […]

Ahmet Cevizci – Felsefe Tarihi Thales’ten Baudrillard’a

İnsanlar mesleki kariyerlerini, genellikle hem alanın normlarını, gerekli kıldığı şeyleri veya ihƟyaçlarını hem de kendi yapabileceklerini hesaba katarak planlarlar. Bu ikisinin birlikteliğinden sağlam ve doğru sonuçların çıkmasını, en azından boşuna yaşamamış veya kürek çekmemiş olmak adına isterler. Böyle bir planlamayı, doktorayı biƟrdiğim sene ben de yapƨm. Aslında tam olarak yapƨğım bile söylenemez. Çünkü aldığım eğiƟmin […]