Ali Şeriati – Kapitalizm

Elinizdeki bu eser Dr. Ali Şeriati’nin tüm ekonomik görüşleri derlenerek oluşturulan bir kitaptır. Farsçada İktisat Sosyolojisi ismi ile yayımlandı. İktisad Biliminin Tanımı: iktisattan amaç, servet değildir, iktisad bilmi, hernekadar paradan sözediyorsa da, asıl konusu insan ve servet ilişkisidir. Mülkiyet adını verdiğimiz ve altyapı kabul ettiğimiz bu ilişkinin kendi içinde iki bölümü ya da iki ayrı ilişki türü söz konusudur:

  1. a) Toplum iktisad ilişkisi (servet)
  2. b) Ferd iktisad ilişkisi (servet)

Bu alt yapılardan herbirinin birbirinden farklı üst yapıları vardır. Sosyalizm bunların altyapıyı oluşturduğunu söylüyorsa da, ben bunların üstyapı olduklarını savunuyorum. Yani feodalizmden burjuvaziye geçişte meydana gelen iktisadi değişim ve başkalaşımda mülkiyetin şekli değişmiştir; altyapıda bir değişiklik meydana gelmemiştir. Servetin şekli değişmemiş ama, insanservet şeklinin biçimi değişmiştir. Feodalizmde ağa ve ırgat var. Kapitalizmde ise, patron ve işçi… Bu ilişki şekil olarak değişmez, işte bu bireysel mülkiyet, altyapıyı oluşturmaktadır. Bütün bunların ışığında ben, mülkiyet ilişkisinin bu anlamda bütün tarihsel olayların altyapısını oluşturduğu inancındayım. Öyle ki, bütün tarihi meseleleri bu ilişkiye göre yorumlayıp değerlendirmek mümkündür.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir