Muhyiddin İbn Arabi – Mekarimul Ahlak

Allah Rasûlü s.a.v. efendimize, âline, ashabına tüm Resullere, Nebilere, Ehlibeytine, Veliyul aha, onların dostu olma şerefine nali olanlara ve ümmet-i Muhammed’e selam olsun. Bu eser Al ah’ın Sevgilisi, Efendimiz Resul-i Ekrem (s.a.v.) in hususi velayetine mazhar olmuş, ilm-i ledün sahihlerinden, tasavvuf erbabının zirve isimlerinden, üstadlarm öncü üstadı, Dost’un dostu olma şerefine nail olmuş Şeyhu’l Ekber Muhammed Muhyiddin ibn. (k.s.) hazretlerinin “Tehzibu’l ahlak”, “el-Ahlak”, “Siyasetu’l ahlak ve Tehzibu’n-nüfus” , “Mekarimu’l Ahlak” gibi birçok isim altında defalarca yayımlanmış olan dünyanın birçok ünlü kütüphanelerinde gerek yazma gerekse baskı olarak mevcut olan kıymetli eserin kudretimizin derecesinde yaptırabildiğimiz Türkçeye tercümesidir. Bu kıymetli eserin sahibi olan Şeyhu’l Ekber (r.a) hazretleri gerek eserin başlangıcında gerekse diğer eserlerinde “Mekarimu’l ahlak”ın yani üstün “ilâhî” ahlakın ne olduğunu ve güzel ahlak sahibi nasıl olunacağını sade ve sade olduğu kadar boyut boyut her kesimden insanı tatmin edecek kadar özel bir şekilde anlatmaktadır ki bu kıymetli eserin tanıtımına bizlerin lisanları yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla eserin tanıtımı için sözü eserin sahibi olan Şeyhu’l Ekber hazretlerini siz okurlarımızla başbaşa bırakmanın en doğru bir davranış olduğu inancındayız. Bizler ise ancak.


“Allah erlerinden zuhura gelen eserler; mü-essir-i hakikî olan Hazreti Allah C.C. dır” inancı ve bu gibi eserlere hizmetin de Cenab-ı Hakk’ın büyük bir lütfü olduğu bilinciyle “Elhamdülillah” diyerek beşeri acziyetimizin sebebiyle oluşan her tür hata ve kusurlarımızın affını öncelikle Cenab-ı Hakk’tan, Efendimiz s.a.v den ve eserin müellifi olan İbn-i Arabi (ks) dan, tüm büyüklerimizden ve siz okurlarımızdan dileriz. Hakkın Rahmet ve mağfireti ümmeti Muhammedin, Cenab-ı Şeyh’in yakınlarının, ailesinin, sevenlerinin ve okurlarının temiz ruhlarına olsun. Ardından da Efendimizin tavsiyesine uyarak, Onun bizlere öğrettiği gibi. – Allahumme inni euzu bike mineşşikakı ven-nifakı ve su-i ahlakı. Allah’ım! Sana sığınırım. Şikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan diyerek niyaz eder ardından da. Hazreti Şeyh’in de dualarına uyarak biz de devamen acziyetimizin bilinciyle hamd ve şükürle şöyle deriz: Allah’ım!. Ahlakımızı güzel eyle. Bizlere hayrı işittir ve hayra muttali kıl. Bizi afiyetle rızıklandır ve afiyetimizi devamlı eyle. Allah’ım!.

Kalplerimizi takva üzerinde birleştir. Bizi, senin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri daima işlemeye muvaffak eyle. Allah’ım!. Bizlere ahlakımızı takviye eden Dost’un dostu olma şerefine nail olanlarla beraberlik ihsan eyle. Ahlâkı Kur’ân olan Efendimiz (s.a.v)e layık eyle. O’nun boyasıyla boyanmayı, İsmi daim hayırlarla, güzelliklerle anılanlardan olmayı cümlemize nasib eyle. Allah’ım!, okurlarımıza ve bizlere bu ve benzeri “ÖZEL” eserlerden, yayınlamış olduğumuz ve sonsuz kereminle bağışının ölçüsünde yayınlayacağımız diğer eserlerden amacına uygun istifade etmekliğimizi şükrüyle, hazmıyla lütfen nasib eyle. Allah’ım!. Sevdiğin ve razı olduğun Muhammedi “kul” olabilmeyi cümlemize ihsan eyle. Allah’ım!. Bizlere nasip ettiğin bu niyazdan ümmet-i muhammedi hissedar eyle. Allah’ım!. Yaymevimize bu gibi özel eserleri daim yayınlamayı, nasiblilerine ulaştırmayı bahş eyle.

Dostlar!. Gönül eriniz Al ah Cel e Celalehû’nun, Al ah Rasûlu’nün ve dostlarının muhabbetiyle dolsun ve Al ah Muîn’niniz olsun. Bu eserleri yayınlamamıza vesile olanlara, hizmet edenlere huzurunuzda teşekkür ederiz. OKU’yanlara ve okurlarımıza selâm olsun.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. Allah CC razı olsun inşallah