Doğu Perinçek – Kemalist Devrim – 5 – Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları

Kemalizm Adlandırmasının Ortaya Çıkışı; Cumhuriyet Devriminin pratiğine, daha Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayarak Kemalizm adı verilmiştir. Ancak Kemalizmin isim babaları, devrimi yapanlar değil, fakat yabancılardı. Saptayabildiğimiz kadarıyla Kemalizm terimine ilk kez İngiliz belgelerinde rastlanıyor. İngiliz resmî raporlarında, daha 1919 yılı Ağustos ayında Kemalist terimi kullanılmış. 1 Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz ve Amerikan basını, Anadolu’daki hareketi Kemalist diye anıyor. Doğan Avcıoğlu, Batılı emperyalistlerin bu nitelemeyi Türk Milliyetçiliğini hor görmek için, “Kemal ve çetesi” anlamında kullandığını belirtiyor. Bir Felsefe veya Teori mi? Özetleyecek olursak, 1931’den 1937’ye kadar sürekli olarak benimsenen tanımda, Kemalizm, “iş”, “fiiliyat ve tatbikatla”, yani eylem ve uygulamayla açıklanıyor. Kemalizm, CHP programlarında ve Atatürk’ün elyazılarında, yürütülen devrimci pratikle tanımlanmıştır. Burada düşünceyi toplumsal pratiğin belirlediğini kabul eden, materyalist tutumda ısrar edildiğini görüyoruz. Bu tanım yapıldıktan sonra, Kemalizmin esaslarının sistemli ve bilimsel ölçülerde belirlenmesi ve yazılması istemi, CHP Kongrelerinde ve siyasal düzlemlerde sık sık dile getirilmiştir.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir