Sam Horn – Tongue Fu – Sözlü Dövüş Sanatı

“ZENGİNLİĞİ suçladığında bayağı sözlerle yanıt vermenin bir yararı olmaz. Seminere başladığımızda daha ilk derste doğru yolda olduğumuzu gördüm. Kahve molasında katılımcılardan biri yerinden kalkmamıştı. Sandalyesinde oturmuş başını sallıyor ve uzaklara bakıyordu. Yanına yaklaşıp ne düşündüğünü sordum. “Sam” dedi, “ben emlakçıyım. Bazı müşterilerim çok ken dini beğenmiş ve aşırı talepkârdır. Bana istedikleri gibi davranabileceklerini dü şünürler. Ben artık bundan bıktım. Bu seminere onlara karşılık vermede ve hadlerini bildirmede kullanabileceğim birkaç yöntem öğrenmek umuduyla katılmıştım. Ama sizin konunuz galiba bu değil, öyle değil mi?” Kursun özünü bu kadar çabuk kavramış olmasından duyduğum sevinçle kendisini onayladım. “Doğru söylüyorsunuz. Eğer insanlar zorsa, onlara karşılık vermek veya buna sinir olmak ya da kızmak hiç bir işe yaramaz.” Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben dövüş sanatları kurslarına devam ediyorum. Karate, Tai Çi, aikido ve judo öğrendim.


Sizin önerdiğiniz aslında kung fu’nun sözlü biçimi, değil mi?” “Doğru” diye yanıtladım, “bu bir tür… sözlü dövü ş sanatıdır, adın a tonguefu! diyebiliriz.” Birbirimize baktık ve aynı anda kahkahaya boğulduk. Evreka! Doğru ad bulunmuştu. O tarihten bu yana, Genç Başkanlar Örgütüne üye yöneticilerden ve Ulusal Vergi Bürosu müfettişlerinden Honolulu polis teşkilatının üyelerine kadar çok değişik gruplar için yüzlerce atölye çalışması düzenledim. Katılımcılar hep konuyla ilgili bir kitap olup olmadığım soruyorlardı; bu fikirleri birlikte eve götürmek, tekrar tekrar okumak ve arkadaşları, aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşmak istiyorlardı. Tongue Fu’nun Özeti “Gönüllüler olmaksızın kurbanlar da olmaz” – ANONİM Kung fu’nun (insanın iç gelişimini vurgulayan bir Çin dövü ş sanatı) amacı fiziksel bir saldırıyı etkisiz hale getirmek, silahsızlandırmak ya da caydırmaktır. Tongue Fu’nun (insanın iç gelişimini vurgulayan zihinsel bir sanat) amac ı ise psikolojik bir saldırıyı etkisiz hale getirmek, silahsızlandırmak ya da caydırmaktır. Özsavunman ın sözlü biçimidir; acı sözler söylemek ya da susup kalmak yerine başvurulabilecek yapıcı bir seçenektir. Sözlü dövüş sanatının asıl amacı, kendinizi sözlü saldırılara hedef olmaktan koruyacak şekilde nasıl güven içinde davranacağınızı öğrenmektir. Ama kışkırtıldığınızda da, bu zihinsel ve dilsel dövüş sanatlarını ustaca kullanarak kendinizi koruyabilmelisiniz. Bundan böyle bir saldırı karşısında hiçbir zaman kendinizi yıkılmış ve çaresiz hissetmeyeceksiniz. Tongue Fu, sadece adil ya da dürüst olmayan davran ışlara karşı koymakla ilgili değildir. Aynı zamanda bir yaşam felsefesi; hem işinizde hem de dışarıda herkesle daha iyi geçinmenize yardımcı olabilecek bir iletişim tarzıdır. Çatışmaları nasıl önleyeceğinizi, nasıl işbirliği oluşturacağınızı ve başkaları düşüncesiz ya da kaba davrandığında bile nasıl nazik kalmayı tercih edebileceğinizi öğreneceksiniz. Zor insanlarla uğraşmaktan hiç kimse hazzetmez.

Ne ki, bu günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu fikirler size anlaşması zor insanları ustaca silahsızlandırarak kişisel ve mesleki ilişkilerinizi daha az gerilimli ve daha tatmin edici kılmada yardımcı olabilir. İnsanlar sizi ayakları altına almaya çalışırken kendinizi yüceltmenizi sa ğlayacak onlarca zeki ve nükteli, dövüşken olmayan yan ıt öğreneceksiniz. Son olarak, başkalarının parmaklarına basmadan kendi ayaklarınız üzerinde nasıl durabileceğinizi, yara almanıza izin vermeden ve kimseyi yaralamadan nasıl var olabileceğinizi göreceksiniz. ! Yazarın Notu Babam, “İyi fikirlerin düzinesini beş paraya alabilirsiniz ve kullanmadığınızda bir teneke parçası kadar bile değerleri yoktur” dereli. Tongue Fu teknikleri de, ancak onlar ı izleyip davranışlarınıza temel yaptığınızda size yarar sağlayabilir. Bu fikirleri yaşamınıza kararlılıkla uygularsanız niyetlerinizi muhtemelen daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Sevilen bir öğretmenimiz şöyle derdi: “Kısa bir kurşunkalem uzun bir hafızadan çok daha iyidir.” Lütfen, Tongue Fu’yu elinizde bir kalemle okuyun (tabii, kitap bir kütüphaneye ya da bir ba şkasına ait değilse). Önemli noktaların altını çizin. Sayfa kenarına kendiniz için notlar alın. Sizin açınızdan özellikle önem taşıyan ya da güncel görünen bir öneriyle karşılaştığınızda, bunu bir karta yazıp aynanıza ya da ilan tahtamza iliştirin. “Gözden ırak olan akıldan da ırak olur” derler. Eğer eylem planlarınızı gözünüzün önünde tutarsanız, aklınızda da tutarsınız. Bu görsel hatırlatırların sürekli gözününüzün önünde durması öğrendiklerinizi kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Bu Konuda Size Atıfta Bulunabilir miyim? “Bilge kişilerin aklı ve yılların deneyimi atıflarda ebedileşir.” – BENJAMIN DISRAELI Disraeli doğru söylüyordu. Bu kitapta sık sık atıflarla karşıla-caksmız; bu ebedi gözlemleri günlük yaşamınıza uygulayaca ğınızı umuyorum. Mümkün olan yerde, alıntıyı yaptığım yazarın adını verdim. Ama göreceğiniz gibi, bu atıfların çoğu Ano nim olarak adlandırılan o üretken âlime aittir. Baz ılarını rastladıkları kaynağı hatırlayamayan atölye kat ılımcıları sağladı, bazıları belli bir kişiye atıfta bulunmayan alıntı kitaplarından alındı, bazılarını da bilgisayarımın belleğinde buldum. Kitapta ayrıca birçok tanımla karşılaşacaksınız. Tan ıdık bir sözcüğe sözlükten bir kere daha bakmak çoğu zaman taze bir bakış açısı sağlar. Sözcüklerin anlam ının daha derin bir kavrayışım keşfetmek genellikle çok hoşuma gider. Umarım sözcüklere gösterdiğim özen sizin için de aydınlatıcı olur. Başkalarından Öğrenin “Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz. Hepsini kendimiz yapacak kadar çok zamanımız yok.” – GROUCHO MARX Bu kitapta bulacağmız birçok örneği bana gönüllü olarak sağladıkları için atölye katılımcılarına teşekkür etmek isterim. “Doktor sağlığa, koç üstün performansa, öğretmen de bilgiye ulaştıran kestirme yoldur” denir. Tongue Fu Hazinesinin kat-k ıcılanysa, içten bir yaklaşımla, deneme ve yanılma yöntemiyle öğrenmenize ihtiyaç kalmadan kendi deneyimlerinden yararlânabilmeniz için, öykülerini sizlerle payla şmayı kabul ettiler.

Getirdikleri yorumlarının sizi zor insanlarla başa çıkmada başarıya ulaştıracak bir kestirme yol olacağını umuyorum. Cavaharlal Nehru, “Bizden alınması mümkün olmayan tek şeyin, cesaret ve onurla davranmak ve ya şamımıza bir anlam veren ideallere bağlı kalmak” olduğunu vurgulamıştı. İdeal, “mükemmellik standartı, gayret ve çaban ın nihai hedefi ya da amacı” olarak tanımlanır. Tongue Fu’nun idealistçe bir yakla şım olduğunu düşünebilirsiniz. Öyledir ve işlerlidir. Tongue Fu seminerlerinden me zun olan binlerce kişi, saygısız insanlara onurlu bir şekilde davranma cesaretini gösterebilirseniz çok daha anlamlı ve ödül dolu bir yaşam sürdürebileceğinizin kanıtıdır. Kendinize, günlük ya şamınızda bu ideallere bağlı kalacağınıza söz verin. Göreceksiniz ki, işiniz, eviniz ve semtinizdeki bütün ilişkilerinizde çok daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. BİRİNCİ KISIM

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir