Tekin Ertug – Fotograf Ustalari 2

“Fotoğraf Sanatı Üzerine (İzlenimler, Düşler, Düşünceler)” başlıklı kitabımızda yer alan Fotoğrafçı “Hatırat”ı başlıklı metinde; “Bir fotografçının, geriye uzanan birkaç on yıllık fotograf serüveni var ise, muhakkak birikmiş kayda değer çok anısı ve söyleyeceği önemli çok şey vardır. Geriye uzanan zamanın ölçüsü büyüdükçe ve deneyimler üst üste yığılıp çoğaldıkça, bütün anılar daha bir anlam kazanmaya başlar. Geleceğe dair umutlar sararmaya yüz tutup, bu minvaldeki heyecanlar durgun ve sakin bir hal aldığı çağda, daha fazla meşgul olur belki de insan geçmiş zaman ile. Kimi zaman tebessümlü, durgun, kimi zaman pür neşe hatırlanır zamana yayılı anılar. Fotografa dair hatıratın kaleme alınması ne çok şey katacaktır kimbilir yaşamımıza. Fotograf yaşamlarında yarım asrı geride bırakan ustaların anılarını yazmaları, belki de tam anlamıyla özgün (bize ait) bir fotograf tarihi yaratılmasına da vesile olacaktır. Sonraki kuşaklara aktarılacak nitelikli eserler ve iyi korunmuş fotograf arşivlerinin yanında, hatıraların anlatıldığı metinler de çok önemli değil midir!? Fotografın asırlık çınarlarına, ustalara, hatıralarını yazmaları çağrısı yapmak istiyoruz buradan. Sözümüz sadece her biri tek başına birer fotograf tarihi gibi duran ustalara da değil elbette. Yaşamında “fotografsız olmaz”, kelimelerini yanyana derinden duyumsayan herkes öyle ya da böyle yabana atılamayacak bir toplam oluşturmuştur anılarından. En sıradan insanın dahi kayda değer onca anısı var iken, ortaya koyduğu eserlerin öncesi ve sonrası ile çoğu kez sıradanlığın sınırlarını zorlayan, hatta kimi için gerçek anlamda sıradışı hale dönüşen yaşam grafiğinde, söz sanatlarını (edebi boyutu) ilgilendiren pek çok şey sunulmayı bekler. Fotograflarımızı nasıl titizlikle arşivliyor ve sunuyorsak ve bundan hem kendi adımıza hem de bizim dışımızdaki herkes adına olumlu beklentiler içinde bulunabiliyorsak, fotografça anılarımızı da aynı titizlikle arşivlemek ve sunmak çok şey katabilir, hem bize ve hem de bizim dışımızdaki insanlara, diye olumlu tarafından bakmak yanlış olmasa gerektir. Bu görüşten hareketle; bütün ustalara ve fotografçı dostlara anılarını kaleme almaları çağrımızı yinelemek, fotografın pek de akla gelmeyen ya da üzerinde durulmayan bu boyutunun hayata geçirilmesi halinde “fotograf tarihimizi” oluşturabilmemizde çok önemli verilerin elde edilebileceğini hatırlatmak istiyoruz”, şeklinde ifadelere yer vermişiz. Yukarıdaki metin aracılığıyla konuyu kısaca irdelemiş ve fotoğraf dünyamıza fotoğrafın bir başka önemli alanı olan hatıra (anı) yazımı alanını hatırlatmış idik. Ve şimdi, atölyemizin dinamiklerini harekete geçirerek ustalarla iletişim kuruyor, kısmi bazı etkinlikler dışında önemli ölçüde boş bırakılan bu alanı bizatihi hayata geçirmeye çalışıyoruz.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir