David Eddings – Belgariad #2 Büyücüler Kraliçesi

Dünyanın gençliğinde şer Tanrısı Torak, Aldur Taşı’nı alarak kaçtı ve dünyaya hâkim olmak istedi. Taş Torak’a direndi ve onu korkunç bir şekilde yakarak sakat bıraktı. Ama Torak Taştan vazgeçmedi, çünkü onun için çok kıymetliydi. Sonra Tanrı Aldur’un müridi büyücü Belgarath, Alorn Kralı ve üç oğlu ile birlikte Taşı Torak’ın demir kulesinden aldı. Torak peşlerine düşmek istediyse de, Taşın gazabı ona mani oldu. Belgarath, Çerek ve oğullarını dört büyük krallığın başına getirip Torak’a karşı ebediyen bekçilik yapmalarını sağladı. Taşı Demirpençe Riva’ya verdi ve ona, Taş, Riva soyundan birinde olduğu sürece Batının emniyette olduğunu söyledi. Asırlar asırları kovaladı ve Torak’tan bir ses gelmedi; ama 4865 yılının baharında koca bir Nadrak, Thull ve Murgo sürüsü Drasniya’yı işgal etti. Bu Angarak denizinin ortasında Kal Torak’ın dev demir çadırı vardı; “Kal” hem Kral hem Tanrı demekti. Şehirler ve köyler yerle bir edildi, çünkü Torak fethetmeye değil yok etmeye gelmişti. Sağ kalanlar ağza alınmaz Angarak ayinlerinde kurban edilmek üzere çelik maskeli Grolim rahiplerine teslim edildiler. Algarya’ya kaçanlar ve Aldur nehrinin ağzında Çerek gemilerine sığınanlar dışında kimse sağ kalmadı. Sonra sürü güneydeki Algarya’ya saldırdı. Ama burada şehir yoktu. Göçebe Algar atlıları saldırı karşısında geri çekildiler ve vurkaç eylemlerine başladılar.


Algar krallarının geleneksel mekânı, on metre kalınlığında duvarlarla çevrili, insan yapısı bir dağa benzeyen Kale idi. Angaraklar bu duvarlara boş yere çılgınca saldırdılar, sonra kuşatmayla yetinmek zorunda kaldılar. Kuşatma tam sekiz yıl sürdü. Bu, Batıya seferber olmak ve hazırlanmak için zaman kazandırdı.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir