Etiket: David Eddings

David Eddings – Tamuli Cilt #3 Saklı Şehir

Matherion Üniversitesi Dışişleri Bölümü’nden Profesör Itagne, platformda oturmuş notlarını gözden geçiriyordu. Güzel bir bahar akşamının erken saatleriydi ve Siyasi Bilimler akademisi öğretim üyelerinin toplandığı konferans salonunun pencereleri, çim ve çiçek kokularının, dikkatleri hafifçe dağıtan kuş şakımalarının içeriye girmesi için açık bırakılmıştı. Uluslararası Ticaret Bölümü’nden Profesör Emeritus Gintana, yirmi yedinci yüzyıl gümrük uygulamaları hakkında, sonu gelmeyecekmiş […]

David Eddings – Tamuli Cilt #2 Parıldayan insanlar

Cyrga Olayı: En Son Krizin İncelenmesi Böylesi bir derleme birçok bilginin çalışması sonucunda gerçekleştirilmiştir ve bu yüzden farklı görüşleri yansıtması kaçınılmazdır. Derlemenin bu bölümünün yazarının, önceki bölümü büyük bir başarıyla hazırlayan kıymetli meslektaşına çok büyük bir saygı duymasına rağmen, birçok yeni olayı yorumlarken meslektaşına göre farklılıklar gösterdiği konusunda okuyucunun samimi bir şekilde uyarılması gerekmektedir. Ben, […]

David Eddings – Tamuli Cilt #1 Ateşten Kubbeler

Cyrga Olayı: En Son Krizin İncelenmesi İmparatorluk Meclisi şu anda, imparatorluğun çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu açıkça görüyor ki bu yüce Majesteleri’nin hükümetinin karşı koymak için çok kötü bir şekilde hazırlandığı bir tehlike. İmparatorluk, güçlü bir merkezi otorite tarafından yönetilen uyumsuz bir halkın arasında, aslında beklenebilecek ve normal olan, rastlantısal kargaşalıkların periyodik ola-rak […]

David Eddings – Elenium #3 – Safir Gül

Zemochların Üstünkörü Tarihi’nden alıntı. Borrata Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından derlenmiştir. ORTA DARESIA’NIN DOĞUYA yayılan steplerinden gelen Elenece konuşan insanların istilasının peşinden Eteneler, Eoisa kıtasına küçük topluluklar halinde yerleşmiş Styricleri yerlerinden ederek ağır ağır batıya doğru göç ettiler. Zemoch’ta kalan kabileler geç kalanlardı ve batıdaki kuzenlerinden çok daha geriydiler. Ekonomileri ve sosyal organizasyonları basitti. Kasabaları batıda […]

David Eddings – Elenium #2 – Yakut Şövalye

Pandion Biraderliği Kayıtlarından, YİRMİBEŞİNCİ YÜZYILDA Zemochlu Otha’nın savaşçıları batı Eosia’nm Elene krallıklarını işgal ettiler ve önlerine geleni yakıp yıkarak batıya doğru yürüdüler. Otha, güçleri Randera Gölü civarındaki sislerle örtülü büyük savaş meydanında, batı krallıklarının orduları ve Kilise Şövalyeleri’nin birleşik gücüyle karşılaşana dek yenilmez gözüktü. Merkezi Lamorkand’daki savaşın işgalci Zemochların en sonunda geri püskürtülüp kendi sınırlarına […]

David Eddings – Elenium #1 – Elmas Taht

“Ghzverig ve Bhelliom” Troll Tannlarının Efsanelerinden.. BAŞLANGIÇTA, kürkler giyen, lobut silahlar taşıyan Styricum atalarının Zemoch ormanları ve dağlarından orta Eosia ovalarına ağır ağır yürüdükleri günlerden çok önceleri, kuzey Thalesia’nın bitmez tükenmez karlan altındaki derin bir mağarada yaşayan eciş bücüş, Ghwerig isimli cüce bir troll vardı. Çirkinliği ve aşın hırsından dolayı dışlanan Ghvverig yeryüzünün derinliklerinde tek […]

David Eddings – Belgariad #5 – Efsuncunun Son Oyunu

Dinleyin beni Angaraklar, adıma, dualarınızı ve kurbanlarınızı eksik etmeyin, çünkü ben Angarak ülkelerinin efendisiyim. Beni memnun etmezseniz gazabım büyük olur. Sınırsızlığın zamansız boşluğu içinden geleceğe baktım ve gördüm ki, iki Yazgı vardı ve ebediyetin sonsuz koridorlarında birbirlerine doğru ilerliyorlardı. Her Yazgı Mutlaktı ve bunların nihai karşılaşmasında bölünmüş olan her şey bir olacaktı. O anda, olmuş […]

David Eddings – Belgariad #4 Büyülü Şato

Bir gün geldi, Çerek ve üç oğlu, Büyücü Belgarath ile Mallorya’ya gittiler. Bereberce, yaralı Tanrı Torak’ın çaldığı Aldur Taşı’nı geri almayı amaçlamışlardı. Torak’ın demir kulesinde Taş’ın saklı olduğu yere vardıklarında, muhteşem mücevhere dokunmaya bir tek Çerek’in oğullarının en küçüğü olan Demirpençe Riva cesaret etti. Çünkü ruhunda kötü niyet taşımayan bir tek Riva’ydı. Tekrar Batı’ya döndüklerinde, […]

David Eddings – Belgariad #3 Sihirbazın Tuzağı

Günlerin başlangıcında yedi tanrı dünyayı karanlıktan döndürerek yarattı; sonra hayvanları ve kuşları, sürüngenleri ve balıkları ve en nihayet de insanı yarattılar. O zamanlar göklerde Ul adlı bir ruh yaşıyordu ve bu yaratılış işine katılmamıştı. Gücünü ve aklını diğer tanrılardan esirgediği için yaratılan şeylerin çoğu kusurluydu ve mükemmel değildi. Birçok yaratık çirkin ve tuhaftı. Genç tanrılar […]

David Eddings – Belgariad #2 Büyücüler Kraliçesi

Dünyanın gençliğinde şer Tanrısı Torak, Aldur Taşı’nı alarak kaçtı ve dünyaya hâkim olmak istedi. Taş Torak’a direndi ve onu korkunç bir şekilde yakarak sakat bıraktı. Ama Torak Taştan vazgeçmedi, çünkü onun için çok kıymetliydi. Sonra Tanrı Aldur’un müridi büyücü Belgarath, Alorn Kralı ve üç oğlu ile birlikte Taşı Torak’ın demir kulesinden aldı. Torak peşlerine düşmek […]

David Eddings – Belgariad #1 Kehanetin Oyuncağı

Dünya yeniyken, yedi Tanrı uyum içinde yaşıyorlardı ve tüm insan kavimleri tek bir halktılar. Tanrıların en genci olan Belar, Alornlar tarafından pek seviliyordu. Onların arasında yaşıyor, onları el üstünde tutuyordu; Alornlar da onun gözetimi altında serpilip çoğalıyorlardı. Diğer Tanrıların da etraflarına halklar toplanmıştı, her Tanrı kendi halkını gözetiyordu. Ama Belar’ın en büyük kardeşi Aldur, hiçbir […]

David Eddings – 5 – Kel Kahinesi

Çağları şunlardır: Birinci Çağ’da insan yaratıldı; ve etrafındaki dünyaya şaşkınlık ve hayranlık içinde bakan insan uyandı. Onu yaratanlar tartıp biçtiler, insanlar içinden kendilerini memnun edenleri seçtiler ve diğerlerini reddettiler, kendilerinden uzaklaştırdılar. Kimisi UL diye bilinen ruhu aramaya gitti ve onları bir daha görmedi. Bazısı Tanrıları inkâr ederek ifritlerle boğuşmak için kuzeyin derinliklerine gitti. Kimisi de […]

David Eddings – 4 – Darshiva Buyucusu

Doğu İmparatorluğu’nun Kısa Tarihi. – Melcena ve Mallorya İmparatorluğu’ndan alınmıştır. Melcene Üniversitesi Matbaası M ELCENE İmparatorluğu’nun menşei kaybolup gitmiştir. Bazı efsaneler Melcenelilerin öncülerinin, Melcene Adalarının doğusunda uzanan engin denizden kaba kanolarla geldiklerini iddia eder; diğerleri ise Melcenelilerin atalannın Dalasya’da mevcut olan o tuhaf medeniyetin bir uzantısı olduğunu ileri sürer. Menşeleri her ne olursa olsun, Melcena […]

David Eddings – 3 – Karanda’nın İfrit Kralı

Bu sürüp giden hikâyedeki desteği, katkıları ve gönülden işbirliği için eşim Leigh Eddings’e şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Onun yardımı olmasaydı, bütün bunlar asla gerçekleşemezdi. Editörüm Lester del Rey’e de teşekkür ediyorum – metnin yetkinleşmesi için yaptığı katkılar için, ama aynı zamanda sabrı ve desteği için… GİRİŞ m Mallorya ile burada hayatlarını sürdüren ırkların kısa bir […]

David Eddings – 2 – Murgolarin Krali

AHA önce de anlatılmış olduğu gibi, ilk günlerde Tanrılar dünyayı yaratarak üzerini her türlü hayvan, kuş ve bitkiyle doldurmuştu. İnsanı da yaratmışlardı ve her Tanrı kendine, insan ırkları arasından kılavuzluk edecekleri ve hâkim olacakları birini seçti. Ancak kulesinde ayrı yaşamayı ve meydana getirmiş oldukları yaradılışı incelemeyi seçen Tanrı Aldur, hiçbir ırkı sahiplenmedi. Fakat bir gün, […]

David Eddings – 1 – Batinin Muhafizlari

BAHARIN son günleriydi. Yağmurlar gelip geçmiş, don yerden kalkmıştı. Güneşin yumuşak temasıyla ısınan kahverengi nemli tarlalar gökyüzünün altına uzanıyor, kış uykusundan yeni uyanan ilk narin filizlerin hafif yeşiliyle örtülüyorlardı. Güzel bir bahar sabahı erkenden, hava hâlâ serinken Emanet isimli oğlan ailesiyle birlikte, Sendarya krallığının güney kıyısında telaşlı bir liman kenti olan Camaar’ın sakin bir köşesindeki […]