Ataol Behramoğlu & Özdemir İnce – Dünya Şiir Antolojisi 1

Langston Hughes’ın da dediği gibi bugünkü A frika şiiri m isyoner : okulunun sıralarından uzaklaşıp halk türkülerinin söylendiği açıklıklara doğru gitmektedir. O n yedi A frika ülkesinin şiirlerinden seçtiğim iz : şiirler Hughes’ın gözlem ini büyük ölçüde doğrulam aktadır. A ncak A frika şiirinin yalnızca karaderililerden oluştuğunu söylem ek i haksızlık olur. Ö zellikle “A frikaan” dilinde yazan Breyten Breytenbach, Portekizce yazan Angola’lı Luandino V ieira gibi beyaz şair ve yazarlar karaderili Afrika’nın yanında yer alırken onun şiir ve edebiyatının oluş- : m asına da önem li katkılarda bulunm aktadır.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir