Doğan Özlem – Tarih Felsefesi

Bu kitap, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ nde vermekte olduğum “Tarih Felsefesi” dersi için bir kaynak ve başvuru kitabı olması amacıyla hazırlanmış ve birkaç yıldan beri öğrencilere teksir, fotokopi gibi yollarla ulaştırmaya çalıştığım ders notlarımın derlenmesinden meydana gelmiştir. Bu dersler için öğrenciye yine teksir, fotokopi gibi yollarla ulaştırmaya çalıştığım tarih felsefesine ilişkin filozof metinlerine de kitabın “Ekler” bölümünde yer verilmiştir. Bu bölümde, klasik tarih filozoflarından çevirmiş olduğum metinlerin (Herder, Hegel, Nietzsche’nin metinleri ve Karl Löwith’in Vico incelemesi) yanı sıra tarih biliminin (ve daha genel olarak, tarih ve toplumbilimlerinin) teorik sorunlarını ele alan filozofların metinleri de (Raymond Aron’un Max Weber incelemesi, Dilthey ve Apel’in metinleri) yer almaktadır. “Giriş”te de belirttiğim gibi, kitap bu haliyle tarih felsefesine ilişkin çalışmalarımın bir kısmını kapsamaktadır ve bu felsefe disiplininin ortaya çıkışını ve gelişimini, belli başlı sistem, anlayış ve akımları, betimleyici bir tarihsel anlatımla tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu kitabın devamı sayılabilecek bir başka çalışmamda, bu disiplinin konu ve sorunlarını sistematik ve karşılaştırmacı bir tutumla ve bilim felsefesi ağırlıklı bir inceleme tarzıyla işlemeyi amaçlamaktayım. Tarih felsefesini tarihsel/betimleyici bir tarzda tanıtmakla yetinen bu çalışmamın, bu haliyle bile Türkçede bu konudaki boşluğun doldurulmasında bir katkısı olacağına inanıyorum.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir