Ferit İlsever – Batı ve İrtica

Aydınlık dergisi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in 75. Yılında Batı ve İrtica” Konferansı, 9- 10-11 Ekim 1998 günlerinde, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda toplandı. Üç gün süren konferansın ardından, Konferans Sonuç Bildirgesi kamuoyuna duyuruldu. Konferansa, Türkiye ve yurtdışından, her biri konusunda uzman 55 akademisyen, araştırmacı ve gazeteci katıldı. Konferansta, 13 oturum boyunca şu konular ele alındı: Emperyalizm-Şeriat İşbirliği; Tarihten Bugüne Emperyalist Ülkeler-Şeriatçı Örgütler İlişkisi; IMF-Dünya Bankası Paketleri ve İrtica; İrticanın Ekonomik Kaynakları; Batı ve “Afgani” Destekli Şeriatçı Terörizm; İç Savaş Senaryoları; Batı’nın “Demokrasi Cephesi”: Şeriatçı-Ayrılıkçı-Neoliberal Sol İttifak; Eğitimde Batı ve İrtica; Fethullah Gülen Örgütü ve “Ilımlı İslam”; İrtica Karşısında Türk Milliyetçiliğinin Konumu ve Ümmetçi Sapmalar; Batı Destekli İrticaya Karşı Türkiye’nin Mücadele Birikimi; Belediyeler ve İrtica; Batı Destekli İrticaya Karşı Mücadele Deneyleri. Konferans Sonuç Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi, başını ABD’nin çektiği emperyalizm, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, emekçi mücadeleleriyle milli kurtuluş savaşlarının damgasını vurduğu dünyamıza, “medeniyetler-kültürler çatışması” teorileriyle örttüğü din, milliyet ve mezhep kavgalarını dayatmıştır. Bu, emperyalizmin böl-yönet şeklindeki temel ilkesinin gereğidir. Emperyalizm, ezilen dünyada körüklediği din ve milliyet çatışmalarını, “insan hakları” ve “demokrasi” maskesiyle örtmeye çalışıyor. Emperyalizm, bu hedefine uygun olarak, Üçüncü Dünya’da dinci akımların gelişmesine hizmet ediyor. Ezilen dünyadaki irtica, emperyalizm sayesinde ayakta durmaktadır. Dünya gericiliği hep Batılı emperyalistlere dayanarak kendi mazlum halklarını ezmiştir. İrtica, halkı bölen bir rol oynarken, ezilen dünyada emperyalizme direnme ruhunu ve antiemperyalist birikimi söndürmeyi de hedeflemektedir. Emperyalizm bugün, İslamın etkili olduğu coğrafyaya bir yandan “laiklik” ilkesini tahrip ederek kendi yoz-kozmopolit kültürünü dayatırken, diğer yandan “Ilımlı İslam” teorileriyle irticayı körüklemektedir. ABD’nin “Ilımlı İslam” diye nitelendirdiği, kendisine boyun eğen dinci gericiliktir. Emperyalizmin radikal-ılımlı ayrımı, ezilen dünyayı dize getirmenin bir aracıdır.


Emperyalizm, bağımsızlığın ve ulus devletlerin düşmanı olduğu kadar laikliğin de düşmanıdır. Bağımsızlık, özgürlük ve laiklik, bugün kaos coğrafyasında yer alan ülkelerin ve halkların temel talepleridir. Ezilen ülkeler bağımsız olmadan, ne laikliğe, ne demokrasiye, ne birliğe, ne de güvenliğe kavuşabilirler. Emperyalizme karşı tavır, ezilen dünyadaki bütün ilerici-demokratik süreçlerin hareket noktasıdır. Laiklik ise, çok milliyetli, din ve mezhepli Üçüncü Dünya’da birliğin çimentosudur. Laiklik, Büyük Fransız Devrimi’nden beri, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İdeoloji, siyaset ve kültür başta, toplumsal yaşamın bütün alanlarını, yani tüm dünya işlerini din hükümlerinden ayıran laiklik, dini, bireylerin vicdanına bırakır ve her din ve mehzepten halkın birliğini sağlar. Türkiye, yüzyılın başında Mustafa Kemal önderliğinde Milli Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlığını kazanmasına ve Cumhuriyet Devrimleri’yle ortaçağdan kurtulma yönünde büyük adım atmasına rağmen, milli demokratik devrimini tamamlayamadı. Son 50 yıldır yaşadığımız “Küçük Amerika” süreci ise devrimimizin birçok kazanımını yıkmış, ülkemizde ABD güdümlü bir mafya-tarikat rejiminin kurulmasına yol açmıştır. Bütün bu karanlık tabloya rağmen, Türkiye’yi yeniden Cumhuriyet Devrimi’nin rotasına oturtacak güçler ayağa kalkmıştır. Cumhuriyet’in kamu ekonomisini savunan işçi sınıfı, 1989 baharından bu yana yürüttüğü mücadeleyle dünya sermayesinin özelleştirme saldırısını göğüslüyor. Kamu çalışanlarının mücadelesi ve milyonlarca halkın laiklik hareketi büyük bir atak yapmıştır. 1996 Sonbaharı’ndan bu yana Ordu’nun Kemalist Devrim mevzilerine geçmesiyle kuvvet dengesi değişmiş, Cumhuriyet Devrimi’nin ikinci taarruzu başlamıştır.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Yorum Ekle
  1. Taranan kitaplarda basım tarihini gösteren sayfalar olmadığı gibi site sayfalarında kitabın yüklenme tarihi yok. Bu eksikleri giderirseniz site tadından yenmez.