Georg Fülbert – Kapitalizmin Kısa Tarihi

Bu kitapla birlikte bilgi edinmenin bir başka yöntemi önerilmektedir: “Kapitalistik”, kapitalizmin bilimi. Bu bilim dalı geleneksel ekonomi politikle Özdeş değildir. Daha çok birçok disiplinin; siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, tarih, hukuk, coğrafya, etnoloji, yani toplumsal, düşünsel, hukuki ve iktisadi bilimlerin bir kesiti olacak ve böylece bunları aşarak, onları birbiriyle bağlantılı hale getirecektir. Hatta doğa bilimlerini ve tıpı da içermesi düşünebilir. Kapitalistiğin söz konusu disiplinlerle ilişkisi, tıpkı geleneksel anlamda felsefenin bütün diğer bilimlerle, matematiğin doğa ve mühendislik bilimleriyle ve ekonominin de diğer işletme ekonomileriyle ilişkisi gibi olacaktır. Bu bilim dalında yeni dönemin (tabii ki günümüzün de), insan davranış ve düşüncesinin bir ürünü olan kapitalist koşulları ve sonuçları, başka disiplinlerin alanına girdiği kadar da yansıtmalıdır. Buna benzer bir durum Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki tıp fakültelerinin tıp sosyolojisini bünyelerine almasında görülüyor. Bu yolla hekim ve hasta bakıcıları hangi toplumda mesleklerini icra ettiklerini Öğrenmekte ve deneyimlerini de ona göre değerlendirmektedirler. Bu bölüm bugün hâlâ vardır ve sonuçlarının ne olduğunu ise burada tartışmaya gerek yoktur. Kapitalistiğin söz konusu bölümden farkıysa onun herhangi bir “toplum”u önkoşul olarak araması değil, hatta daha da fazlasını, kapitalizmi aramasıdır. Bunun eski toplumsal bilimler için bir meydan okuma olduğunun bilincindeyiz; bu öneri, kimliğe kavuşma olabileceği gibi bir kişilik yarılmasına da yol açabilir, ancak bununla daha fazla ayrıntıya hâkim olma olanağı sağlanacağı ve böylece bir içsel zenginlik yaratacağı kesindir. Örneğin bazen sosyolojide toplumun ne olduğunun bilinmediğine dair sesler yükselmektedir. Söz konusu bölümün araştırma konusunu kaybettiği ve gittikçe daha fazla farklı alan sosyolojilerinin toplamı haline geldiği dile getirilmektedir. Belki bu yararlıdır da. Bir eksikliğin hissedilmesi o bölümde canlı bir iç tartışmaya neden olmaktadır. Buna benzer yoğun bir tartışma başka alanlarda da görülmektedir ki bu da aynı sıkıntının orada da yaşandığına bir işarettir. İşte Kapitalistik, burada ilerlemek için faydalı olabilir. Bu disiplinin, reel sosyalizmin hüküm sürdüğü ülkelerdeki geçmiş bilimsel komünizmle hiçbir alakası yoktur, çünkü önerilen bu disiplin, onun antitezidir. Bu disiplinin amacı herhangi bir mevcut veya olası ortak mülkiyete dayalı sistemi onaylamak değildir, fakat bunun yardımıyla üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin bu yolla nasıl kazanç sağladığı ve sermaye birikimine yol açtığını analiz etmektir. Burada bilimsel kapitalizminden bahsedilmiyor; çünkü bu bir olumlama değildir (hatta belki Hayeks’in teorisiyle ve banka işletim teorisiyle karıştırılabilir), ancak bununla kapitalizmin olanakları ve sınırlılıklarının yanı sıra faydaları ve zararları da analiz edilmektedir.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir