Etiket: Firdevsi

Firdevsi – Şehname 4

“Onun için biz, hemen acele etmeyelim de, ordumuzun pehlivanlarının ve kahramanlarının gelmesini bekliyelim. * “Ondan sonra yürür, İranlılardan kimseyi sağ bırakmayız ! Akıllı bir adamın doğru bulahileceği iş, işte budur!” dedi. * “Fakat Human, ona: “Ey, pehlivan! Kendini bu iş için o kadar üzme ! * .’Pehlivanlardan, atlılardan, kement ve hançer kulanan savaş erierinden kurulmuş […]

Firdevsi – Şehname 3

Bunu duyunca Efrasiyab, adaınlanna, pchlivanlann Siyavuş’u davullarla çıkıp karşılarnalarını buyurdu. • Bunun üzerine Piran, akrabasından seçtiği bin kişiyi, saçılarla, Siyavuş’u karşıhımağa gönderdi. • Orduya Siyavuş’un gelmekte olduğunu müjdeliyerek, onun için dört beyaz fili süsleyip hazırlattı. • Bunlardan birinin üzerine firuze bir taht ve o tahtın gerisine de ağaç büyüklü­ �ünde bir bayrak diktirdi. 115. • […]

Firdevsi – Şehname 2

Gökten bir damla yağmur bile düşmüyor, herkes ekmeği ağırlığınca altına alıyordu. * Böyle bir durum içinde, iki ordu tam beş ay karşı karşıya beklediler. * Her gün aralarında birçok çetin savaşlar yapıyorlardı. Bugünler, kahramanların ve ünlü pehlivanların güçlerini gösterip sınayacakları günlerdi… * Nihayet kıtlık o kerteye geldi ki, her iki taraf da ne yapacaklarını şaşırdılar. […]

Firdevsi – Şehname 1

Doğunun ve bütün dünyanın sayılı ye en büyük epopelerinden biri olan Şehname’nin yazılışı ve onun şairi lıakkındaki bilgimiz, çoğunlukla, birbirini tutmıyan, eksik söylentilerden ibarettir. En eskilerinden en yenilerine vanncıya kadar, elimizde bulunan kaynakların ve yapılan incelemelerin hiçbiri, şairin hayatındaki ve eserini yazışındaki karanlıkları lâyıkiyle aydınlatamıyor. Firdevsi’nin soyca, bir Dihkan ailesinden olduğu söylenir. Dihkan’lar, bulundukları yerin […]