Etiket: Kolektif

Kolektif – Ülkücü Komando Kampları

Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği: 22. 1. 1963 tarihinde genel merkezi İzmir’de olmak üzere faaliyete geçmiştir. Derneğin gayesi; başta komünizm olmak üzere yıkıcı, yıpratıcı ve bozguncu fikir cereyanları ile mücadele etmek, milli kültürümüz, milli ve manevi değerlerimizi korumaktır. Başta Ankara, İstanbul, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok vilayette şubeleri mevcuttur. Ülkü […]

Kolektif – Tevrat

Yar. 1: 1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 1: 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 1: 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. 1: 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 1: 5 Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece” adını verdi. Akşam oldu, […]

Kolektif – Tevrat & Zebur

1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 3 Tanrı, ‹‹Işık olsun›› diye buyurdu ve ışık oldu. 4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 5 Işığa ‹‹Gündüz››, karanlığa ‹‹Gece›› adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. […]

Kolektif – Terörizm Efsanesi

Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının bir güç dizgesinin hizmetinde kullanılacak bir silah olduğunu kurgulayan propagandacı bir yaklaşım. Her ikisinde de nasıl yol alınacağı bellidir. Doğru yaklaşım yolunu tutarsak, neyin terörizm olduğunu belirlemekle işe koyuluruz. Sonra görüngünün örneklerini —ciddiysek belli başlıları üzerinde yoğunlaşarak— araştırır, nedenler, […]

Kolektif – Tefsir’ül Münir

Bilimevi okuyucu nezdindeki kazanmış olduğu güven ile temel eserler dizisine devam etmektedir. Elinizdeki bu eser bütün İslam dünyasında kabul görmüş muteber bir tefsirdir. Yazarı yazmış olduğu fıkıh konusundaki eseri ile gerek İslam dünyasında gerekse Türkiye’de haklı bir ün kazanmıştır. Yine yayınevimiz tarafından 10 cilt halinde islam Fıkhı Ansiklopedisi adıyla Türkçeye kazandırılan ve günümüz insanı ve […]

Kolektif – Suclu Oykuler

Selim’in cesedi iki gecedir çiçeklerin arasında yatıyordu. Sırtüstü düşmüştü, çiçeklerin saplarını kesmek için kullandığı bıçak, kalbine saplanmıştı. Cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyorduk. Katil onu öldürdükten sonra kapıyı çekip çıkmış olmalıydı. Araya tatil girince, çiçekçi bir gün kapalı kalmış, cesedi bu sabah dükkânı açmaya gelen çırak bulmuştu. Olay mahallini incelerken, arkada bir patırtı koptu. Orta yaşlı bir […]

Kolektif – Sozden Yaziya

2004-2005 akademik yılı bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla “Yazıdan Söze” adlı bir lisansüstü sempozyumu düzenledik. İki yılda bir tekrarlanması planlanan bu sempozyumun ilkini aslında daha önce 1994 yılında o zamanki yüksek lisans öğrencilerimiz gerçekleştirmiş ve bildirilerini Sözden Yazıya adıyla üniversitemiz yayınevince yayımlatma imkânı bulmuşlardı. Daha sonra […]

Kolektif – Sahabeler

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü’mine “Sahâbî” denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz. Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından […]

Kolektif – Risale-i Nur’a İlk Adım

[Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.] Büyük İkbâl’e ait olan önsözde demiştim ki: “Büyüklerin tarih-i hayatları okunurken, ulvî menkıbeler söylenip aziz hâtıraları anılırken, insan başka bir âleme girdiğini hissediyor. Gönlünü, ter temiz sevgi hislerinin ulvî ateşi yakıyor ve ilâhî feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki, birçok büyükler, onlara nisbetle […]

Kolektif – Revizyonizmin Revizyonu

Günümüzde en sık duyulan sözcükler, hiç kuşkusuz, “glastnost” ve “perestroyka”dır. Bunlar SBKP’nin 27. Kongresi’nde kabul edilen “tezler” olmaktan öte, uluslararası planda birçok ilişkinin yeniden tanımlanmasına ve yeniden biçimlenmesine yol açan genel bir anlayışı ifade etmektedirler. SBKP’nin 1956’daki 20. Kongresi’nden bu yana geçen otuz yılı aşkın süre içinde dünya çapında pek çok değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ancak […]

Kolektif – Osmanli Devleti 1600-1908

2. ciltte Osmanlı Devletinin 1300-1600 yıl arı ele alınmıştı. Şüphesiz, bu çok önemli bir dönemdi. Aşiret yapısında, hayat tarzı göçebe hayvan-cılığa dayalı küçücük bir beyliğin gösterdiği olağanüstü gelişme, tarihin şaşırtıcı olaylarından biridir. 14. yüzyılın başında Anadolu’da birçok beylikler vardı. Büyük bir imparatorluk kurmak neden Osmanlı Beyliğine düştü? Üstelik, bu yolda hatırı sayılır bir gelişme gösterirken […]

Kolektif – Osmanli Devleti 1300-1600

Bu ciltte Osmanlı tarihinin ilk üç yüzyılını ele alacağız. Bununla ilgili olarak söylenebilecek bazı şeyler var. Bir kez Osmanlı Devletinin Türklerin İlerlemesinde ve gelişmesindeki büyük rolünü vurgulamak ve bunun için özel ikle onu önceki büyük Türk devletleri, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleriyle karşılaştırmak yerinde olur. Yüzeysel bir bakışla dahi çok önemli farklar göze çarpmaktadır. […]

Kolektif – Lozan Konferasında – Kürdistan Sorunu

Lord CURZON,İsmet Paşa’nın sözü nü kestiği için özür diledi;fakat, Türk Temsilci Heyetinin bildirisi* öyle görünüyor ki,İngiliz görüşünü kapsayan birinci yazılı açıklamaya Türk Temsilci Heyetinin vermiş olduğu birinci yazılı cevaptan başka bir şey değildir;bu cevap da,aşağı yukarı beş sayfa tutan bir belgedir* Böyle bir belgeyi baştan aşağı okumak hemen hemen bütün sabah oturumunu alacaktır.Lord CURZON,İsmet Paşa’nın […]

Kolektif – Kur’an’da Övgüyle Bahsedilen Kadınlar

Kur’an’ın ana konularından biri insan tabiatıdır. İnsanın tabiatı Kur’an’da farklı örnekler verilmek suretiyle işlenir. Kur’an’ın özelliği itibariyle ayrıntılara girmemesi ve konular işlenirken genellik ifade etmesi sebebiyle konuların temellendirilmesi Kur’an ayetleriyle olsa da İslam Tarihi kaynaklarına da müracaat edilmiştir. Öte yandan müfessirlerin görüşlerini incelerken bu tefsirlerde yer alan israili rivayetleri de ayrıca tahlile tabi tutmaya çalıştık. […]

Kolektif – Kuran Oykuleri

Şüphesiz hamd Allahındır. Ona hamdede: yardım ve hidâyet dileriz. Kötü duygularım işlediğimiz kötülüklerden O’na sığınırız. Allanır verdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kim yola getiremez. Allahtan başka ilah olmad Muhammedin ‘O’nun kulu ve elçisi olduğuna ederiz. Allanın selat ve selamı Muhammed’e, aile 1 yakınlarına olsun. Kur’anı Kerim, önceki milletlerden öyküler aı öykülerin şüphe götürmez gerçekler olduğunu […]

Kolektif – Kudsi Hadisler

Sonsuz hamd Alemlerin Rabbine, Salat ve Selâm kâinatın efendisi hazreti Peygamber efendimize olsun. Böylesi bir kaynağın yayınevimiz tararından sizlere ulaştırılmasının sevinci içindeyiz. Bildiğiniz gibi Madve Yayınevi neşriyatının tamamıyla siz okuyuculara nitelikli, ve kalıcı kitaplar ulaştırmayı bir ‘hedef telakki etmiştir. Bu cümleden olarak elinizdeki Kudsî Hadisler Mecmuası da, hem bilgilenmek isteyen herkesin, hem de ilim erbabının […]