Etiket: Kolektif

Kolektif – Kötülük ve Kaynakları

Beşeriyetin bünyesinde, gerçekten boyutları çok devasa olan bir dramatik senaryo sergilenmektedir. Ve bu büyük oyunun iyilik güçleri ve karanlık güçleri olarak belirlenen oyuncuları arasında, amansız, bir mücadele süregelmektedir. Halen yeryüzünde hükümran olan ve fakat giderek korkunç bir yenilgiye sürüklenen İblis çetelerine ise, Sirius İlâhi Konseyi tarafından, yeryüzünden yok edilecekleri ihtarı Hz. Muhammed Misyonu ile yapılmış […]

Kolektif – Korku Oykuleri Antolojisi – Karanlikta 33 Yazar

İnsanoğlunun en eski ve en güçlü duygusudur korku. Korkuların en eski ve en güçlü olanı ise bilinmeyen karşısında duyulandır. Ateşi keşfeden ilkel insanın ilk icraatından biri çıtırdayan dalların çevresine kümelenip, dört bir yandan bastıran boğucu karanlığa sırtını dönüp, öykülerle birbirlerinin ödünü koparmaya çalışmak olmuştu hiç kuşkusuz. Dünyanın en eski öyküsünün korkutmak için anlatılmış olması kuvvetle […]

Kolektif – Kadim Çin’in Askeri Klasikleri 2

Bir yan-efsane olan Sun Tzu’nun aksine, -sonraki nesiller tarafından Wu-tzu olarak da anılan- W u Ch’ i ünlü bir tarihi şahsiyetti. Hem askeri hem de idari alandaki kahramanlıkları ve başarıları, haklı olarak olağanüstüdür ve ölümünden kısa bir süre sonra ismi kaçınılmaz olarakSun Tzu’yla birlikte anılmaya başlanmıştır. Shih chi’ye göre, ne zaman askeri teori tartışılmaya başlansa, […]

Kolektif – Kadim Çin’in Askeri Klasikleri 1

Çin, Yedi Askeri Klasik’ in orijinal önsözünün yazılmasından bu yana geçen on beş yıllık süreçte, kayda değer bir dönüşüm geçirdi. Ekonomi, eşine rastlanmamış bir biçimde büyüdü. Hızlı ve sürekli modernleşme hayatın her alanını etkisi altına almaya, Kültür Devrimi fiziksel ve düşünsel etkisini kaybetmeye başladı. Süper güç olma başarısım garantilemiş gibi görünmesine rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti’nin […]

Kolektif – kabala ve gizli bilgelik

Doğanın kanunları, dünyadaki yerimiz ve davranışlarımız bilim insanları ve felsefeciler tarafından binlerce yıldan beri incelenmiştir. Mantıki varsayımlarla beraber, bilim nicel olabilir verilerden ve araştırmalardan yararlanır. Fakat bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız araştırmalarında daha da ileri gittikçe dünyanın daha belirsiz ve karışık olduğunu fark etmişlerdir. Şüphesiz ki, bilim dünyada muazzam bir ilerleme sağlamıştır, fakat bu sınırlıdır. Bilimsel […]

Kolektif – Ilmihal – Diyanet Vakfi Yayinlari

Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip bulunan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi hedefleyen derli toplu bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler hem dinî metinlerin doğrudan belirlemelerini hem de bu belirlemeler etrafında oluşan yorumları, tecrübe birikimlerini ve uzun […]

Kolektif – ilham Veren Hikayeler

Aşağıdaki gerçek hikâye Kellog Business School’da (Northwestern Üniversitesi) İş İdaresi mastır öğrencileri ile Zaman Yönetimi dersi profesörü arasında geçer… Profesör sınıfa girip karsısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra, “Bugün Zaman Yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız” dedi. Kürsüye yürüdü, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarttı. Arkadan, kürsünün altından bir […]

Kolektif – Gramsci Uzerine

Marks ve Engels’in ortaya koyduğu bilimsel yöntem ve dünya görüşü, o güne kadar egemen olan “felsefi sistemler”i yıkarak büyük bir devrim yaratmıştır. Onların düşüncelerinin temelindeki diyalektik materyalizm, 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye ve dünya çapında yayılmaya başlamasıyla, burjuva ideolojisi (ve onun değişik felsefi akımları) tam bir bunalıma girmiştir. Bu bunalım, Marksizmin tüm düşünürleri (genel olarak […]

Kolektif – Farkindalik

Okuldan geldiğimde annem ve babam salondaki üçlü koltukta oturuyordu. Bu saatte ikisi de evde olmazdı, şaşırdım. Babam beni görünce ayağa kalktı, “Gel bakalım Arda, annenle beraber seninle konuşmak istiyoruz,” dedi. Yıllardır beklediğim şey oluyordu galiba. İşte, dedim içimden, boşanıyorlar. Bir anda şimşek çaktı kafamda ve kenarda köşede biriktirdiğim hayallerim bir an görünür oldu. İkisinden ayrı […]

Kolektif – Evrim ve Yaratılış

Evrim Teorisi’ne teori denmesi, doğruluğunun hala tartışmalı olmasından değildir. İzafiyet teorisi veya yerçekimi teorisine neden teori deniyorsa, Evrim Teorisine de o sebeple teori denmektedir. Yani bilimin tümevarım yoluyla işleyen bir süreç olması ve prensip gereği algı ve gözlem yoluyla doğrulanan tüm pozitif bilimlerde doğrulama sürecinin teorinin ömrü boyunca devam etmesindendir. Henüz delili çok az olan […]

Kolektif – Evrim Süreci

Darwin’in ortaya attığı evrim görüşünü değerlendirmek ve daha iyi anlamak için bu görüşü “dünya” ve “hayat” ile ilgili insan toplumlarında daha önce hakim olan görüşlerle karşılaştırmak gerekir. “Darwinizm” gibi entelektüel devrim yapan bir görüşün etkileri mantığa bağlı olduğu kadar ortaya atıldığı zamana da bağlıdır. Yayınlandığı zaman bakımından Darwin’in ilk eseri olan “Türlerin Orijini” gerçekten radikal […]

Kolektif – Efsane Istanbul

Ef sa ne ler, ta rih bo yun ca kül tü rü mü zün önem li bir öðe si ol muþ lar dýr. “Söy len ce ler”, “ina nýþ lar” ve ”mi tos lar” adýy la da aný lan ef – sa ne ler, söz lü ta ri hi mi zin can lý ve ya […]

Kolektif – Barnabas İncili

Ey kitap ehli! Dininizde aşırılığa kaçmayın. Ve Allah üzerine Hak’tan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Isa Mesih ancak Allah’ın Resulü ve O’nun kelimesidir. Meryem’e attığı ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve resullerine iman edin ve “Üçtür” demeyin. Vazgeçin, bu hayrmızadır. Muhakkak Allah tek bir ilâhtır. Uzaktır. O kendisinin oğlu bulunmasından; O’nun içindir ki göklerde ve yerde […]

Kolektif – Babamin Tanri Oldugunu Sandim

Bunu yapmak gibi bir niyetim yoktu. “Ulusal Hikâye Projesi” fikri kazara oluştu; on altı ay önce bir akşam yemeğinde karımın verdiği fikir olmasa bu kitaptaki parçaların çoğu yazılmamış olacaktı. 1999 yılının Mayıs ayında, belki de Haziran’da, Ulusal Radyo’ya en yeni romanım hakkında bir röportaj verdim. Sohbetimizi bitirdiğimizde Weekend All Things Considered programının sunucusu Daniel Zwerdling, […]

Kolektif – Uluslararası İlişkiler Tarihi 5

İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Başlangıç Aşamasındaki Karakteri Savaşın Diplomasisi 1 Eylül 1939’da faşist Almanya Polonya’ya saldırdı. 3 Eylül’de İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etti. Aynı gün İngiltere’nin dominyonları Avustralya ve Yeni Zelanda, az bir süre sonra da Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti Almanya’ya savaş ilan etti. İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Bu savaş […]

Kolektif – Uluslararası İlişkiler Tarihi 4

İngiltere’nin becerikli Berlin Büyükelçisi, güncesinin 26 Şubat 1926 tarihli yaprağına, bu müzakerelere ilişkin olarak şunları not etmekteydi: “Foreign Office, Almanya’nın, Polonyalıların hak taleplerine karşı çıkmakla, aptallık yaptığı düşüncesinde. Çünkü Almanya sussa dahi, Polonya’nın Konsey’e girişine şiddetle karşı çıkacak çok üye vardı, diyor. Ama ben o düşüncede değilim: Öyle sanıyorum ki Almanların bu enerjik protestosu olmamış […]