Etiket: Mahir Kaynak

Mahir Kaynak – Komplo Yok

1992 yılında Aktüel dergisinin yazı yazmamı istemesi bir sürpriz oldu. Böyle bir deneyimim yoktu ve genel olarak yazmayı sevmiyordum. Buradaki yazarlığım beş yıla yakın sürdü. Bu sürenin deneme ve misafirlik sayılması için biraz uzun olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında çoğunu izleyemediğim demeçlerim yayınlanıyordu. Televizyonlarda ve radyolarda konuşuyordum. Bunların sayısı o kadar çoktu ki bazı yazarlar “ağız […]

Mahir Kaynak – Büyük Ortadoğu Projesi

Röportaj: Faruk BİLGİN Önsöz “Büyük Ortadoğu Projesi” son zamanlarda medyanın en önemli ilgi odağı…Proje sadece Türkiye’de değil dünyanın hemen her ülkesinin medyasında çok sıkça yer alıyor; haberler çıkıyor, stratejistler, uzmanlar yazılar yazıyor, araştırma dosyalan yayınlanıyor. Bu haber, yazı ve araştırma dosyalarının büyük bir kısmı, projenin muhtevasını aralamaya, açıklamaya yönelik oluyor. “Büyük Ortadoğu Projesi” nedir? Bu […]

Mahir Kaynak, Emin Gürses – Yeni Ortadoğu Haritası

Yeni Ortadoğu Haritası Đsrail’in Đstediği Haritadır Doç. Dr. Emin GÜRSES Sakarya Üniversitesi – Uluslararası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi -Büyük Ortadoğu Projesi Amacına Ulaştı mı? • Büyük Ortadoğu Projesi, sonraki adıyla Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin temel amacı nedir? Bu projeyi ortaya atanlar ne düşünüyordu? 1990’lı yıllarda öncelikli konulardan biri olarak gündeme getirilmiş olan Genişletilmiş […]

Mahir Kaynak – Yeni Dunya Duzeni

Ardından Irak operasyonun ne anlama geldiğini, neden Amerika’nın uzun süre Türkiye üzerinden bir Kuzey cephesi açmak istediğini, savaşın neden kısa sürdüğünü, Irak ordusunun neden savaşmadığını, Saddam Hüseyin’in bu operasyonda nerede durduğunu, Amerika Birleşik Dev-letleri’nin Irak’ta istikrarı sağlayıp sağlayamayacağını, batağa saplanıp saplanmadığını, Irak’ta nasıl bir yönetim Đstediğini, Kürtleri nereye koyduğunu, tüm bunları yaparken Đsrail’in güvenliğini ön […]

Mahir Kaynak – Osiero Nero Öldü

Bazı insanlara göre ülke yöneticileri akĢamlan “Sabah ola hayrola, bakalım yann devran ne gösterecek?” diyerek yataklarına girer, ertesi sabah, radyo ve televizyonlardan ya da istihbarat raporlarından Dünyada neler olduğunu öğrenirler ve gerekil politikaları üretirler. Olaylar kendi dıĢlarında geliĢir, Irak kendi hesaplan sonucu iran’a savaĢ açar ya da Kürtler bazı haklarının ihlal edildiğini farkına varır, baĢkaldınr, […]