Etiket: Mahmut Goloğlu

Mahmut Goloğlu – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi #2 – Tek Partili Cumhuriyet

Meselelere 1924’lerden bakılarak bugünlere doğru gelindiği zaman Türk siyasi hayatında çıkarlar için de manevralar çevrildiği, kelimeler üzerinde bile durularak nasıl spekülasyonlara girişildiği daha iyi anlaşılır. Nitekim, Sayın Mahmut Goloğlu’nun gerçekten uzun bir inceleme ürünü olan ve can alıcı noktalara parmak basan Devrimler ve Tepkileri: 1924-1930 adlı eserinde bunlar apaçık görülüyor… Sayın Goloğlu, uzun yıllar Parlamento’da […]

Mahmut Goloğlu – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi #1 – Devrimler ve Tepkileri

Şimdiye kadar hiç bir yerde yayınlanmamış bilgiler ve belgelerle hazırlayıp okuyucularıma sunabildiğim gerçek Milli Mücadele Tarihi, beşinci kitapla tamamlanmıştı (1. Erzurum Kongresi, 2. Sivas Kongresi, 3. Üçüncü Meşrutiyet: 1920, 4- Cumhuriyet’e Doğru: 1921 – 1922, 5- Türkiye Cumhuriyeti: 1923). Bu beş kitabın hazırlanmasından yayınına kadar olan tüm işlerde karşılaştığım zorluklar, yeni bir çalışma dönemine girmemi […]

Mahmut Goloğlu – Milli Mücadele Tarihi #4 – Cumhuriyete Doğru

Dış İlişkiler ve Komünizm 1921 yılı başında Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin dış ilişkilerini ve özellikle komünizm karşısındaki durumunu, Dışişleri Bakan Vekili Muhtar Bey şöyle anlatıyordu (3 Ocak 1921): Muhtar Bey — Batı ile olan ilişkilerimizde hiçbir değişme yoktur. Hükümetimiz, İtilaf Devletleri’nin hiçbirinden resmi dille yazılmış ya da söylenmiş anlamlı bir teklif almamıştır. Bizim istediğimiz […]

Mahmut Goloğlu – Milli Mücadele Tarihi #3 – Üçüncü Meşrutiyet

Bu kitap, Atatürk’ün, tarih yazarlarına ışık tutan sözlerinin etkisi altında ve şimdiye kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bilgiler ve belgelerle hazırlamakta olduğumuz gerçek “Milli Mücadele Tarihi”nin üçüncüsüdür. Önsözümüzde belirttiğimiz gibi, birçok okuyucularımızdan yeni belgeler ve bilgiler gelmektedir. Bunlardan birisini, örnek olarak, kitabımıza eklemiş bulunuyoruz: Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi’ni yaparak bütün yurttaki milli mücadele çabalarını bir […]

Mahmut Goloğlu – Milli Mücadele Tarihi #2 – Sivas Kongresi

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında ABD Başkanı Woodrow Wilson, devlet anlam ve düzeni ile ilgili 14 maddelik programını açıklamıştı. Milliyetçilik temeline ve ulusların kendi kendilerini yönetme esasına dayanan bu programın 12. maddesi, Osmanlı Devleti’nin tümüyle bağımsız bir devlet olarak kalmasını öngörüyor ve ancak bu ülkedeki Hıristiyanların da özgürlük içinde gelişip kalkınmalarını ve Boğazların herkese açık tutulmalarını […]

Mahmut Goloğlu – Milli Mücadele Tarihi #1 – Erzurum Kongresi

Tarih incelemelerinde, büyük–küçük, önemli–önemsiz dîye ayrımlar yapmadan, geçmişteki bütün olayların gerçeğini bulmak, gerçeğe bağlanmak ve gerçeğe dayanmakta kaçınılmaz zorunluluk vardır. Hele bu inceleme, Milli Mücadele Tarihi gibi, bir devletin, kendi devletimizin kuruluşuna ait olur ve bu sebeple özel bir önem taşırsa, gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalmanın faydaları çok büyük ve apaçıktır. Tersine, bazı olayları önemsiz […]