Alberto Manguel, Gianni Guadalupi – Hayali Yerler Sözlüğü 2. Cilt

LAGADO, BALNİBARBİ’nin başşehridir. LAİMAK, REREK’te, kayalıkların üzerinde uyuyan bir kurt gibi çömelmiş duran, insan eseri bir yapıdan ziyade doğal bir oluşuma, yaşlı kayalığın kendi uzantısına benzeyen ürkütücü bir kaledir. Laimak, yüzyıllarca, Rerek’in politik yaşamına sayısız nesiller boyu hükmetmiş olan Parry ailesinin ellerinde kalmıştır. Kale, nehir vadisi Ovvlsdale’deki bir tepenin üzerindedir. Bu tepe çok yüksek sayılmasa da, yamaçları vadiden üç-dört yüz ayak kadar yükselen, neredeyse dimdik yarlardır. Laimak Kalesi, tepeden sökülüp çıkarılmış dev taş bloklarla yapılmıştır; surları zirvenin çevresini dolanır. Seyyahlar, buraya girişin tek yolunun, kuzey duvarındaki kemerli bir kapıdan olduğunu unutmamalıdır. Bu kapıya yamaç yukarı tırmanarak çıkan ve birkaç kule ve siperle korunduğu için düşmana geçit vermeyen zikzaklı bir patikayı takip ederek ulaşılır. Kale’nin en etkileyici odası, kara obsidyenden yapılma, kuzeybatı duvarında bir sıra tirizli pencere bulunan, L şeklindeki büyük ziyafet salonudur. Diğer duvarlar, dışarı uzanan dilleriyle lambaları tutan ve aynadan yapılma iri gözleriyle gün boyu değişen ışığı yansıtan on üç şeytani kafa oymasıyla süslüdür. Tüm bu korkunç güzelliğiyle Laimak, kötü ve karanlık bir şöhrete sahiptir. Salonlarında ve o salonların altındaki derinliklerde uzanan zindanlarda birçok gaddarca cinayet işlenmiştir. Parry ailesinin sancağında altın sarısı bir arazi üzerinde kırmızı gagalı ve pençeli kara bir baykuş vardır. Şiarı, Noctu noxiis noceo’dur (“Her gece haşarat üzre dua ederim”). (E.


R. Eddison, Mistress of Mistresses, A Vision of Zimiamvia, Londra, 1935; E.R. Eddison, A Fish Dinner in Memison, Londra, 1941; E.R. Eddison, The Mezentian Gate, Londra, 1958) LAÏQUHÎRE, Kuzey Atlantik’te, coğrafi yapısı itibariyle dağlık arazi ve düzlükler olmak üzere iki bölgeye ayrılmış bir adadır. Dağlık arazi, Görünmez Tanrılar olarak bilinen ama canları insan etkinliklerine katılmak istediğinde kendilerini gösteren tanrıların yaşadığı yerdir. (Anonim, Voyage Curieux d ’un Philadelphe dans des Pays nouvellement Découverts, Lahey, 1755) LAKI), bkz. İSHMAELİA. LAMARY, Hint Okyanusu’nda küçük bir adadır, iklimi o kadar sıcaktır ki insanlar çıplak dolaşır. Hem kadınlar, hem toprak, hem de mülk kamu malıdır. Yamyam olan Lamary halkı, tüccarlardan satın aldıkları çocukları semirterek kanlı sofralarda yer. Bunun dünyanın en tatlı yemeği olduğunu söylerler. Ciddi bir ihtiyaç doğduğunda tüccarları da yiyebilirler. (Sir John Mandeville, Voiage de Sir John Maundevile, Paris, 1357) LAMİAM, Arap Denizi’nde bir adadır.

İYANİKUM ya da KÜBA diye de bilinir, çünkü sakinleri yakıcı öğle güneşine küfrederler. Halk yamyam bir dev türüdür ve çıplak dolaşır, mağaralarda yaşarlar. Güç yaptırımından başka yönetimleri yoktur.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir